Det kan ofte være vanskelig å måle arbeidet som kommunikasjonsavdelingen gjør, samt vise verdien av PR-arbeidet. En konkret KPI som vi anbefaler er derfor å vise hvordan PR skaper trafikk til hjemmesiden.

Så, hvorfor er det viktig å skape trafikk til hjemmesiden?

Noen ganger kan det være vanskelig for personer som arbeider innen PR og kommunikasjon å vise verdien arbeidet deres har. Innen bedriftsledelse kan det finnes en utdatert tro om at PR-arbeid ikke leder til forretninger. Det bedriftsledelse mange ganger glemmer er at en økt synlighet i media ofte øker antall besøkende på hjemmesiden.

Jo mer trafikk som du skaper til din hjemmeside, desto større bevissthet skapes det rundt selskapet ditt. En økt bevissthet vil alltid føre til mer forretninger. Det er derfor viktig å satse på markedsføring for at potensielle kunder skal finne akkurat ditt selskap. En konkret KPI for deg som jobber innenfor kommunikasjon kan derfor være webtrafikk for å vise hvordan PR skaper trafikk til hjemmesiden din.

Analyser trafikken din!

Det kan mange ganger være vanskelig å vise korrelasjonen mellom webtrafikken og PR. Derfor er det ekstra viktig å ta bruk av et verktøy som enkelt kan påvise sammenhengen. I diagrammet nedenfor går det tydelig å se tendenser i økt trafikk til hjemmesiden når selskapet har en høyere medieekponering, eksempelvis i sammenheng med med at en ny kampanje lanseres eller at en pressemelding har fått gjennomslag. Med hjelp av dataen som kan trekkes ut, kan man tydelig se hvor bra man har lykket med å nå ut, men også å spore nedadgående trender. På den måten kan man skaffe seg en dypere forståelse for hva som engasjerer sin målgruppe, og dermed legge riktige strategier for sitt kommunikasjonsarbeid.

Google Analytics og Meltwater

Med Meltwaters Media Intelligence plattform kan du visualisere og analysere mediebildet. Du kan selv legge til widgets og KPIer som er relevante for ditt selskap, og på en enkel måte følge utviklingen. Nå kan du også legge til ditt selskaps Google Analytics konto, og på den måten analysere medieekponering og webtrafikk. Det gjør at det blir lettere for deg som arbeider innen kommunikasjon å vise verdien bak ditt arbeid.

Gjennom å forstå hvordan PR skaper trafikk til hjemmesiden din, og på den måten påvirke bevisstheten rundt ditt selskap, vil du snart forstå hvorfor det mange ganger lønner seg å satse litt ekstra på PR!

Klart du ska teste! Fyll ut skjemaet!