Søketeknikken som brukes i Meltwaters plattform baserer seg på Boolske søk. Med hjelp av Boolske søk, kan du kombinere ulike søkeord og teknikker for å oppnå så eksakte treff som mulig. Med hjelp av disse søkene får du raskt frem de artiklene som du leter etter, samtidig som du ekskluderer irrelavante treff. I dette blogginnlegget går vi gjennom grunnene for Boolske søk. I listen nedenfor, finner du de vanligste ordene å inkludere i søkestrengen din:

AND

Eksempel: elbiler AND hybridbiler

Gir artikler der både elbiler og hybridbiler nevnes

OR

Eksempel: elbiler OR hybridbiler

Gir artikler der enten elbiler eller hybridbiler nevnes, eller artikler der begge ordene nevnes

NOT

Eksempel: elbiler NOT hybridbiler

Gir artikler der elbiler nevnes, men ingen treff på hybridbiler

NEAR

Eksempel: elbiler NEAR hybridbiler

Gir artikler der elbiler nevnes som maks 4 ord fra hybridbiler

NEAR/x

Eksempel: elbiler NEAR/10 hybridbiler

Gir artikler der elbiler nevnes maks 10 ord fra hybridbiler

ONEAR/x

Eksempel: elbiler ONEAR/1 påvirker

Gir artikler der elbiler må stå foran påvirker, maks 1 ord imellom/span>

«x»

Eksempel: ”Los Angeles”

Brukes for å søke på én eksakt setning eller ord

TITLE

Eksempel: TITLE:”miljøbiler”

Gir kun artikler der miljøbiler nevnes i tittelen

INGRESS

Eksempel: INGRESS:”miljøbiler”

Gir kun artikler der miljøbiler nevnes i ingressen.

KOMBINATION

Eksempel: (INGRESS:”miljøbiler” NEAR/10 INGRESS:bensin)

Gir treff der miljøbiler og bensin nevnes i ingressen. Det går ikke å kombinere ingress med tittel. Selvfølgelig kan du legge til flere parametrer i kombinasjonen din – det er bare å legge til «ingress:» eller «title:» foran hvert søkeord.

Hvor kommer ordet Boolske fra?

George Boole var en britisk matematiker og filosof som levde mellom 1815 og 1864. De metodene som han utviklet innen symbolsk logikk ligger til grunn for søkene som brukes i dag. Prinsippene for bruket kalles Boolsk søkelogikk eller Boolsk algebra. Boolsk logikk anses å ha lagt grunnen for det vi i dag kaller Informasjonstidsalderen.

De tre mest brukte søkeordene er AND, OR og NOT. Vi starter med å gå gjennom disse med hjelp av tydelige eksempler.

AND
AND brukes når du er interessert av flere emner i kombinasjon med hverandre. I eksempelet nedenfor er vi interessert av Stockholm Marathon som holdes hvert år. Uten AND risikerer vi å få treff på artikler som behandler de to emnene hver for seg, som antageligvis er en god del.

OR
Når du søker etter et emne som har flere benevninger, eller etter flere lignende emner, bør du bruke OR. Dersom du er interessert av Elbiler, men også Hybridbiler, inkluderer du begge i søket, separat med OR mellom. Søket fanger opp begge biltypene og forbedrer søket ditt.

NOT
NOT avgrenser søket ved å ekskludere dokumenter som inneholder et spesifikt ord. I eksempelet er vi interessert av sko fra Nike, men ikke fotballsko. Ved hjelp av NOT utelukkes disse treffene. Gjør det enkelt ved å inkludere alle termer som du ønsker å ekskludere i slutten av ditt søk. Pass på så du ikke bruker NOT slik at du ved et uhell ekskluderer treff som kan være av interesse.

Enkle søk

Ved et nytt søk, velger du først å begrense deg til enten redaksjonelle- eller sosiale medier. Skriv deretter inn et søkeord, så kommer du til siden nedenfor. For å endre eller fornye søket ditt har du et antall alternativer å velge mellom. Så fort du gjør en endring i søket ditt, dukker de nye resultatene opp automatisk.

 • Under pilen velger du kilder for søket ditt. Du kan endre språk, geografisk sted, hvilke medier som skal inkluderes i søket samt flere andre alternativer. «Avansert søk» muliggjør ytteligere presisjon i søket ditt.
 • Foreslåtte søkeord basert på de ordene du allerede har skrevet. Dra de inn i søkeområdene dersom du ønsker å bruke de.
 • Søkeområdene der du skriver søkeordene dine basert på deres relevans for søket (AND, OR, NOT).
 • Still inn tidsintervallet etter dine egne ønsker.
 • Avansert søk – vekten av parenteser

  Ved avansert søk skriver du istedet hele søkestrengen selv, og akkurat som i matematiske ligninger, har paranteser en avgjørende rolle for hvordan databasen tolker søket. Uten en forståelse for hvordan tolkningen skjer, kan det være vankelig å avgjøre hvilke treff søket ditt vil generere. Derfor går vi nedenfor gjennom hvordan det fungerer.

  La oss si at du ønsker å vite hva som har blitt skrevet om Volvo i sammenheng med ulike typer av miljøbiler. Dersom du ikke grupperer søket riktig risikerer du å ikke få riktig treff.

  Søket Volvo AND Elbiler OR Miljøbiler OR Hybridbiler vil vise treff der Volvo og Elbiler nevnes sammen. Dessuten får du treff der enten Miljøbiler eller Hybidbilder nevner hver for seg. Et så pass ikke-spesifikt søk fører til at du enten må bruke tid på å rense søkene, eller inkluderer treff som ikke er av interesse.

  Gjennom bruk av paranteser kan du slippe begge disse uønskede effektene. Søket skal istedet skrives: Volvo AND (Elbiler OR Miljøbiler OR Hybridbiler). Resultatene kommer da istedet til å handle om Volvo i kombinasjon med noen av de synonymene for Miljøbiler som du velger å inkludere. Et annet alternativ er å foreta to ulike søk, som du deretter kombinerer. Det er fordelaktig da du har en lenger søkestreng som skal brukes i flere ulike kombinasjoner, og man slipper å klippe og lime.

  En tredje måte å gjøre samme søket på, og nå også ekskludere treff om dieselbiler, kan skrives sånn her:
  ((Volvo AND Elbiler) OR (Volvo AND Miljøbiler) OR (Volvo AND Hybridbiler)) NOT Dieselbiler

  Søkets følsomhet

  I søket nedenfor er vi interessert i hva som skrives om selskapet Vattenfall. Ved avansert søk har vi kun et søkefelt der vi skriver søkestrengen. For å unngå treff som har med naturfenomenet vannfall å gjøre, markere vi «Match kun store bokstaver». Dermed filtreres treffene til å handle mer om selskapet Vattenfall, som skrives med stor bokstav, og mindre om vannfall i naturen.

  Trunkering

  Ordet trunkering kommer fra Trunkere som betyr skjære bort eller avklippe, som er akkurat det man gjør i søket. Dersom vi er interessert i hva som skrives i media angående elbiler, hadde vi trengt å skrive flere ulike søkeord, dersom trunkering ikke hadde vært mulig. I artikler kan emnet nevnes på flere måter, eksempelvis elbiler, elbilens, elbilene, elbilen etc. Med hjelp av * kan du forkorte ordet ved eksempelvis elbil* for å derimot fange opp alle ord med samme innledning, men med ulike endelser etter der du velger å plassere *.

  Ved trunkering bør du tenkte på at en for tidlig avkutting i søkeordet kan medføre en stor mengde irrelevante treff, da søket blir mindre spesifikt. Vær derfor nøye med hvor du klipper ordet. Søkeprogrammet sier ifra dersom ordet er alt for kort.

  Avslutningsvis

  Boolske søk er som alle andre egenskaper, øvelse gir mester. Kort oppsummering og hjelp til å huske hva som er viktigst, kan du se på følgende punktliste.

  • AND spesifiserer alle ord som må være med i søket.
  • OR inkluderer de ordene som du velger å ha med som synonymer eller andre områder du er interessert i.
  • NOT ekskluderer alle etterkommende ord fra søket. Legg disse på slutten av søket.
  • Ved søk på hashtags i sosiale medier, tenk på at det kan finnes flere hashtags som beskriver det samme. Eksempelvis #Donaldtrump og #Trump. Inkluder så mange du kan finne.
  • Du skal alltid ha likt antall paranteser i søket ditt. Ellers er noe feil.
  • Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!