Når en sitter på muligheten til å fange opp hva som opptar folk i sosiale medier, har en også en unik muligheten til å skaffe seg nyttig innsikt. Så dersom du på ett eller annet vis står overfor større beslutninger og viktige veivalg i 2017, mener vi at en analyse fra sosiale medier bør være en del av informasjonsgrunnlaget ditt. Enten du er leder i næringslivet, politikere eller jobber i en markedsavdeling. Den siste måneden har vi samlet inn data fra sosiale medier, der vi har analysert de fire franske presidentkandidatene. 22.april indikerte analysen at Emmanuel Macron og Marine le Pen ville går videre, noe som også viste seg å bli en realitet da valgresultatet var klart 29.april.

Ved å følge med på samtaler i sosiale medier (Twitter, Facebook, blogger og forum) fra 22. mars til 22. april ser vi at Macron, etterfulgt av Le Pen, har mottatt mest omtale i form av referanser og hashtags. Macron har totalt under hele tidsperioden fått 38,8 prosent av dekningen, mens Le Pen har stått for 32,6 prosent. Fillon er nummer tre med sine 16,7 prosent, etterfulgt av Mélenchon med 11,91 prosent av mediedekningen.

Den siste uken før valget gikk Marine Le Pen foran Macron i antall omtaler. I denne perioden har omtalen rundt Macron vært avvikende, og med noe mer negativ tonalitet, hvilket muligens har en sammenheng med terrorhendelsene uken før valget. Det er også verdt å merke seg at det bare er tonaliteten rundt Marine Le Pen, som med jevne mellomrom har vært positiv i løpet av analyseperioden. Tonaliteten rundt Le Pen, totalt sett, har i hovedsak vært negativ, noe som også gjelder de andre kandidatene.

*Grafen ovenfor viser antall omtaler i sosiale medier fra 22. mars til 22. april.

*Grafen ovenfor viser tonaliteten i sosiale medier fra 22. mars til 22. april.

Tidligere analyser der vi lyktes med å forutse et valgresultat er Brexit og Trumps valgseier.

Les mer om: «Sosiale medier har blitt politikernes talerør» et blogginnlegg skrevet av Linda Ørestrand.

Om Meltwater
Meltwater hjelper selskaper med å ta bedre, og mer velinformerte beslutninger. Meltwater er markedsledende innen media intelligence og tilbyr løsninger for å overvåke redaksjonelle medier, sosiale medier, utsendelse av pressemeldinger, håndtering av sosiale medier med mer. I dag bruker mer enn 25 000 selskaper over hele verden Meltwaters plattform for å holde seg oppdatert på samtaler online. Meltwaters kunder får innsikt som de kan bruke i sin strategiske planlegging og bidrar til at de kan ligge et steg foran sine konkurrenter. Med mer enn 1300 ansatte på 50 kontorer globalt kan Meltwater tilby et produkt i verdensklasse. Samtidig kan Meltwater gi veiledning bygget på lokal ekspertise.

Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!