Hva er API og hvorfor skal selskapet ditt investere i data?

Du har kanskje hørt om API, men hva betyr det egentlig og hvorfor bør selskapet ditt vurdere å investere i et? I dette blogginnlegget ser vi på hva API er og hvorfor selskapet ditt skal investere i mer data!

Hva er API?

API er en forkortelse for «Application Program Interface» og er en spesifikasjon av hvordan forskjellige applikasjoner skal brukes og kommunisere med hverandre. For å gjøre det enkelt, kan du beskrive et API som en strukturert måte å overføre data fra ett sted til et annet. For eksempel så tillater Meltwaters API at våre kunder automatisk overfører data fra Meltwater til sine systemer og programmer.

Når man snakker om API, snakker man ofte om et åpent eller lukket API. En åpen API betyr at et selskap tillater andre å bruke utvalgte deler av deres data. Et API fra Meltwater er åpen. Et lukket API bruker den samme strukturen til å håndtere data, men brukes kun internt i en organisasjon.

Fordelene med et API

I dag ser mange selskaper på interne data for å optimalisere strategiene sine. Man ser på data som salgstall, kostnader og lager status for å finne ut hvordan man er posisjonert som selskap og hvor godt man har lykkes med arbeidet.

Det er selvfølgelig viktig å se på hva som har skjedd internt, men den informasjonen gir deg bare innsikt om hva som allerede har skjedd. Som selskap er man også påvirket av det som skjer utenfor selve selskapet. Dette gjør at det også er viktig å holde seg oppdatert om hva som skjer i omverden.

Fordelene med et API er at du kan kombinere dine interne data med eksterne data. Og dermed finne viktige innsikter om selskapet ditt. Et API gir dermed en enorm fordel for selskaper som ønsker å holde seg oppdatert og ligge foran konkurrentene sine. Å samle interne data med eksterne data er avgjørende for at selskapet ditt skal ta informerte beslutninger og legge de riktige strategiene.

Data er det nye gullet

Som beslutningstaker er det viktig å få informasjon og innsikter fra flere ulike hold. Ved å se på både interne data og eksterne data, vil du raskt til å få et helhetlig bilde på hvordan bedriften din presterer, oppfattes og hvordan dere posisjonerer dere mot konkurrentene. Ved å investere i data kan du tydelig se sammenhengen mellom hva som skjer i selskapet og omverdenen.

Vi tar et eksempel. Si at du for tiden jobber med en stor markedsføringskampanje. For å se hvor godt du har lykkes med kampanjen og vurdere denne, er du nødt til å overvåke en stor mengde data. Du må holde styr på hva som sies i sosiale medier, medie henvisninger, trafikk til hjemmesiden, totalt salg og mye mer.

Med et API fra for eksempel Meltwater, kan du overvåke samtaler, online henvisninger og analysere hvordan det snakkes om kampanjen din. Deretter spores dataen og strømmes inn i ditt Business Intelligence System. Dette gir deg tilgang til det mest relevante innholdet om kampanjen i sanntid. La oss si at en journalist eller influencer begynner å snakke negativt om selskapet ditt, da vil en sanntids overvåkning gi deg muligheten til å handle direkte og forhåpentligvis redusere den negative effekten.

Samarbeid og kommunikasjon

Et API kan også legge til rette for kommunikasjon og samarbeid i selskapet. Overvåk konkurrenter, prospekter og bransjen og koble denne informasjonen til for eksempel Slack-kanalen for å holde hele selskapet informert. Et API kan hjelpe deg med å samle all forretningsinformasjon på ett sted, og dermed forenkle intern kommunikasjon.

Er du nysgjerrig på å lære mer om hvordan Meltwaters API kan hjelpe deg og selskapet ditt? Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg så snart som mulig!

Derfor bør bedrifter benytte Micro Influencer Marketing

Starten på Micro Influencer Marketing

Influencer marketing betraktes fortsatt som et relativt nytt konsept, selv om det har eksistert i flere år. Konseptet Influencer marketing har imidlertid forandret seg med tiden, da selskapene har fått øynene opp for fordelene ved å markedsføre seg gjennom svært spesifikke influencers for å nå en langt mer relevant og spesifikk målgruppe.

I begynnelsen kjempet selskapene for å vinne en Influensers tillit og skaffe seg et samarbeid. Dette har resultert i stor konkurranse rundt de store influencerne, også kjent som makro influencere. Nå har det faktisk blitt lovgivet at begge parter må markere et betalt samarbeid, men konkurransen om den rette influenceren har ikke blitt mindre, noe som har gjort det mulig å leve av å være Influencer. Influencer marketing har utviklet seg fra å bestå av sponsede produkter mot en forhåpning om å bli omtalt, til å bestå av et direkte betalt samarbeid; selv ganske kostbare samarbeid. Dette avhenger av hvor innflytelsesrik en Influencer er og hva samarbeidet innebærer.

På grunn av den økende interessen for Influencer marketing har det oppstått en tendens til at det i dag bare er store selskaper som benytter seg av de såkalte makro influencerne i forbindelse med markedsføringen. Dette er fordi det har blitt en svært kostbar aktivitet. Mindre bedrifter som ikke har de samme midlene til rådighet i markedsføringsbudsjettet for å inngå et samarbeide, bør ikke frykte.

I dag er markedsførere nødt til å stadig utvikle seg. Influencer-tendensen har banet vei for en ny form for markedsføring – nemlig Micro Influencer Marketing. Noen mener at denne typen Influencer marketing er mer autentisk og troverdig, selv om de i prinsippet har en mindre rekkevidde grunnet en mindre mengde følgere.

Men hvorfor bør man velge Micro Influencer marketing i stedet for makro influencere? I dette blogginnlegget gir vi deg et innblikk i hvilke overveielser selskaper bør ta før et potensielt samarbeid.

I dette blogginnlegget vil du lære mer om:

(Klikk for å komme til overskriften du ønsker)

Hva er Micro Influencer Marketing?

Helt grunnleggende vet vi at begrepet «Influencer» er en person på sosiale medier som er innflytelsesrik og kan dermed påvirke nettverket sitt. Definisjonen av en Influencer er ifølge Business Dictionary: ”En person som har makt til å påvirke andres kjøpsbeslutning, som antas å besitte en viss autoritet, kunnskap, posisjon eller de riktige relasjonene”.

En Influencer har ofte mange følgere på sosiale medier, noe som gjør at budskapene deres når ut til flere mennesker. Dette er en av grunnene til at selskapene samarbeider med Influencers, da de har mulighet til å spre et budskap raskt og til mange. Det regnes som en mer kostnadseffektiv måte å markedsføre seg på (sammenlignet med andre mer tradisjonelle metoder for direkte salg). Dette er også tilfellet for mange selskaper – spesielt nettbutikker og selskaper med et mål om e-handel. Imidlertid er spørsmålet om en stor mengde følgere (som ofte er sett i forbindelse med makro influencers) er viktigere enn de rette følgerne (nisje som ofte er sett i forbindelse med mikro influencere)?

Til sammenligning har en mikro influencer relativt færre følgere enn en makro influencer. Det er delte meninger om det nøyaktige antallet følgere som definerer en mikro influencer, men flere studier indikerer at mikro influencer maksimalt kan ha 100.000 følgere. Man skulle imidlertid ha trodd at en Influencer fra Norge med 100.000 følgere betraktes som en makro influencer, ettersom markedet er betydelig mindre enn i for eksempel USA. Altså krever det færre enn 100.000 følgere, for å bli betraktet som en mikro influencer i Norge.

Bedrifter tok det første skrittet innenfor Mikro Influencer Marketing i løpet av 2017 og i løpet av 2018 er bruken av Mikro Influencers eksploderet.

Mikro versus makro

Det er flere fordeler ved å bruke Micro Influencer Marketing. Først av alt er mikro influencere mindre ressurskrevende å samarbeide med, frem for makro influencere. Dette skyldes blant annet at makro influencere er mer etablerte og har derfor ofte høyere etterspørsel. De er også ofte forbundet med et byrå, noe som tillater bedrifter å enkelt få tilgang til ett eller flere partnerskap.

Mindre bedrifter har også mulighet til å benytte seg av Influencer marketing, ettersom mikro influencere ofte er mindre etablerte. De er ikke med i et byrå og dermed ofte mindre ressurskrevende. Selv om det ofte krever mindre ressurser for å samarbeide med en mikro influencer enn en makro influencer, betyr det også at budskapet ditt kommer ut til betydelig færre mennesker. Dette kan også betraktes som en fordel for enkelte selskaper, avhengig av formålet med å bruke denne aktiviteten. Faktisk har en mikro influencer ofte en veldig unik og nisje-preget målgruppe basert på profilens interesseområde og innholdsfokus. Dette kan gi store fordeler for bedrifter som ønsker å nå en helt spesifikk målgruppe i stedet for en bredere og mindre relevant rekkevidde.

En mikro influencer vil kunne levere selskapets budskap til en snever nisje som også kan ha høyere engasjement på grunn av den spesifikke nisjen som denne influenceren opererer i. For å øke eksponeringen velger flere selskaper derfor ofte å samarbeide med flere mikro influencere om en kampanje. Noe som kan kreve mer av det enkelte selskap i forbindelse med å skulle administrere forskjellige influencers.

Studier viser at mikro influencere, grunnet en mindre mengde følgere, bruker mer tid på å engasjere og samhandle med følgerene sine, noe som resulterer i en høyere engasjement-rate. Mer engasjement fra en influencer vil føre til engasjement tilbake, noe som medienes algoritme vil veie høyt når de skal vise en influencers innlegg i fremtiden. Dette er verdt å vurdere for bedrifter, enn bare en «tom» rekkevidde. Engasjement-rate har vist seg å være et viktig element innen Influencer marketing, som troverdighet og autentisitet er essensielt.

Instagram; Antall «likes» versus antall følgere:


Kilde: Markerly

Instagram; Antall kommentarer versus antall følgere:


Kilde: Markerly

Det er tydelig at det er en fordel at følgerne kan identifisere seg med en influencer, samt at samarbeidet med et selskap og produkter er troverdig. Dette har blitt et stort problem i forbindelse med makro influencere, ettersom samarbeidet ofte er (godt) betalt, noe som gjør at troverdigheten blir testet. Det kan skape tvil hos målgruppen om dette samarbeidet skyldes reell interesse i selskapet eller utelukkende på grunn av det betalte samarbeidet.

Influencers samarbeider ofte med mange selskaper på én gang, noe som gjør at budskapene kan bli glemt i mengden, samt miste effekt og troverdighet. Dette gjør at den innledende researchen blir enda viktigere, ettersom det er avgjørende at et selskap finner den helt rette influenceren til å spre selskapets budskap.

Det er tydelig at en av de største fordelene ved å jobbe med en mikro influencer er at følgerne ofte har letter for å identifisere seg med den enkelte influenceren. En mikro influencer er ofte veldig investert i selskapet de samarbeider med, noe som gjør at de sannsynligvis har en positiv holdning til selskapet. At de er så investerte i selskapet betyr også at følgerne deres har større tillit til samarbeidet og den enkelte influenceren. Derfor kan samarbeidet virke mer troverdig, noe som har en tendens til å føre til økt engasjement.

Det er imidlertid ikke bare en fordel for mindre bedrifter å benytte seg av Micro Influencers i deres markedsføring. Større selskaper kan også adoptere bruken av mikro influencere, da dette kan resultere i:

 • Større forventet direkte salg
 • Mulighet for å nå ut til den helt riktige (unikt) målgruppen
 • Et større engasjement, dvs. større interesse for virksomheten din og innholdet
 • Mindre kostnad – men avhengig av hvor mange du velger å samarbeide med

Betraktninger du bør gjøre før du inngår et samarbeid med en mikro influencer

Vi har listet 5 viktige punkter som du bør vurdere i forbindelse med Mikro Influencer Marketing:

1) Troverdighet

Det er veldig viktig å vurdere og evaluere hvem bedriften din skal jobbe med. Fordelen med Micro Influencer Marketing er at det er mulighet for et større engasjement, da studier viser at mikro influencere interagerer mer med følgerne sine enn makro influencere. Målet er å finne en merkevareambassadør og da er det viktig at bedriften din finner en samarbeidspartner som oppriktig er interessert i merkevaren din fordi: ”that’s when the magic happens”!

Tips: Bruk Influencer markedsføringsplattformer for å identifisere om en Influencer er troverdig eller ikke. Det finnes også gratis verktøy for å undersøke profilens følgere og andre mer dyptgående verktøy, som kan hjelpe deg med å identifisere influencerens tidligere samarbeid med andre selskaper, samt hva slags innhold denne influenceren vanligvis utarbeider. På denne måten kan selskapet være sikker på å finne den rette influenceren for å spre selskapets budskap.

Det er alltid en god idé å starte en dialog og dermed undersøke om en influencer har kunnskap og interesse for selskapet. Diskutér gjerne bruken av produktet, hvilken type innhold produktet skal gjøre seg best i og hvordan denne influenceren skal omtale og referere til produktene ved eventuelle henvendelser fra følgerne.

2) Hvordan finne riktig mikro influencer?

Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er for selskapet ditt å finne den rette influenceren for å markedsføre budskapet deres. En god måte å researche potensielle influencere er manuelle søk etter:

Deling av poster:

Er det noen av følgerne dine eller andre som deler postene dine på sosiale medier? Dette kan være potensielle kandidater, da de allerede har vist ekte interesse for selskapet og konseptet.

Søk via hashtags/keywords:

Søk i sosiale medier etter de mest spesifikke eller relevante hashtagene som beskriver selskapet ditt eller søkeord som selskapet ditt forbindes med. På denne måten kan du få øynene opp for personer som interesserer seg for selskapets bransje og produkter.

Folk du selv følger:

Se igjennom selskapets profil på sosiale medier og se om du allerede følger noen som kan være interessante samarbeidspartnere. Det kan også være at du eller noen av kollegaene dine følger noen interessante profiler som passer godt til selskapet ditt.

Influencer Plattform:

Bruk plattformer som for eksempel Meltwaters Social Influencer Plattform for å finne de helt riktige influencerne. Plattformen lar deg søke etter influencere basert på spesifikke interesseområder, nøkkelord eller geografisk plassering. I tillegg gir plattformen deg muligheten til å undersøke en bestemt profil, og dermed få dypgående informasjon om målgruppen, profilnettverket, eksisterende innhold og tidligere partnerskap. Informasjon som faktisk rekkevidde er også svært relevant i en innledende research. Les mer om rekkevidde og falske følgere i vårt tidligere blogginnlegg her.

Meltwaters Social Influencer Plattform kan gi deg innblikk i:

 • Den faktiske vs. den potensielle rekkevidden
 • Tidligere partnerskap med andre selskaper
 • Innflytelse og engasjement på de forskjellige sosiale plattformene
 • Andre innflytelsesrike mennesker i nettverket deres
 • Ytterligere informasjon om målgruppen (alder, kjønn, interesser osv.)

3) Mål og planlegging

Et samarbeid med mikro influencere kan gjøre underverker for selskapet ditt. Denne typen markedsføring fungerer imidlertid best om det skjer i forbindelse med en bestemt kampanje – eller et bestemt mål. Ettersom et samarbeid med en mikro influencer når ut færre enn et samarbeid med en makro influencer, vil budskapet nå ut til en begrenset (men mer unik) rekkevidde. Derfor kan det være lurt å jobbe med flere mikro influencere som en del av en bestemt kampanje. Det viktigste er å ha en konkret plan og strategi for hvordan influencere skal bli en integrert del av selskapets overordnede kampanjer, strategi og kommunikasjon.

Det er ofte en sjanse for at mikro influencere innenfor samme nisje deler flere følgere, slik kan man som selskap har mulighet til å spre budskapet på tvers av flere profiler og målgrupper. Ved å jobbe med bare én influencer kan kanskje målgruppen bli for liten? Vurder derfor å jobbe med flere mikro influencere, og om de skal operere innenfor forskjellige nisjer, slik at budskapet ditt kommer ut til flere forskjellige men fortsatt relevante målgrupper.

Når du definerer en konkret strategi for bruk av influencere, er det viktig at denne stemmer overens med selskapets nåværende kommunikasjons- og markedsføringsstrategi. For eksempel kan et mål for et mikro influencer-samarbeid være:

 • Økt merkevare engasjement
 • Direkte salg (ofte i form av nettbutikk og e-handel)
 • Abonnenter til nyhetsbrev eller freemiumprodukter
 • Brand awareness
 • Trafikk og registreringer til arrangementer

4) Forventningsavstemning

Studier viser at prisen for å sende et budskap via en makro influencer kan koste flere tusen kroner. En mikro influencer tar ofte en mye mer beskjeden pris, selv om det er bevist at de er mye mer kostnadseffektive per engasjement, enn en makro influencer. Ettersom en mikro influencer vanligvis har en reell interesse for selskapet, er det også ofte sett at et samarbeid består av merkevarebygging mot å motta selskapets produkter.

Avhengig av hvilken form for «betaling» som skjer i et slikt partnerskap, bør det også være konkret forventningsavstemning. En forventningsavstemning bør inneholde en konkret avtale for:

 • Hvordan selskapet betaler for samarbeidet
 • Hvordan influenceren omtaler selskapet og produktene
 • Hvor ofte og i hvilke medier kampanjen skal foregå
 • Om det skal brukes lenker til for eksempel selskapets nettside
 • Hvordan influenceren skal håndtere eventuelle henvendelser vedrørende selskapet og produktene
 • Avtale vedrørende eventuelle samarbeid med konkurrenter under og etter
 • Effektmåling: Hvilke data kan influenceren levere i etterkant?

På denne måten unngår man misforståelser og uoverensstemmelser – noe som er viktig ettersom en mikro influencer ofte ikke har et byrå som kan ta seg av konkrete kontrakter osv.

5) En relevant målgruppe:

Det er ikke bare viktig å finne en influencer som passer godt for selskapet ditt, det er også viktig å undersøke hvilken målgruppe du ønsker å nå. Vanligvis er hensikten med influencer marketing enten å øke selskapets merkevarebevissthet eller direkte salg. Når du har satt målet for aktiviteten, vil det også være lettere å velge riktig målgruppe til formålet.

Det finnes forskjellige systemer og verktøy som du kan bruke for å finne en influencer med en relevant målgruppe. Som nevnt tidligere tilbyr Meltwater en Social Influencer Plattform, hvor du enkelt kan søke etter influencer-profiler og få innblikk i målgruppen deres. Siden manuell research krever tid og ressurser, kan det være en fordel å bruke et verktøy for å finne frem til en passende målgruppe og dermed en passende influencer for selskapet ditt.

Tips: Hvis du finner potensielle influencere under en manuell research, er det alltid en god ide å kontakte influenceren. Spør etter konkrete data om målgruppen og rekkevidden som du kan forvente å nå gjennom et potensielt samarbeid. De fleste influencere kan gi deg utvidet dokumentasjon, mens de fleste mikro influencere kan gi skjermbilder av data eller eksempler på performance og avkastning på tidligere samarbeid.

Husk at målet ditt er viktig å vurdere under research av influencers.

Fordeler og ulemper med Micro Influencer Marketing

Om selskapet ditt allerede jobber med Influencer Marketing eller er i den første research fasen, bør Micro Influencer Markting være med i vurderingen din. Det har i alle fall vist seg å være en lukrativ forretning for mange (både store og små) selskaper, på grunn av den svært unike målgruppen.

Vi har samlet en liste over fordeler og ulemper med Micro Influencer Marketing:

Micro Influencer Marketing

Ønsker du å vite mer om hvordan Meltwaters Social Influencer Plattform kan hjelpe deg med å finne de helt riktige mikro influencerne? Fyll ut skjemaet for en uforpliktende demo:

Få journalisters oppmerksomhet med disse pressemeldingstipsene!

Å få de riktige journalistene til å plukke opp pressemeldingen din kan være så enkelt som å løse et problem for dem. I et britisk studie, gjennomført av selskapet 10 Yetis, satt de opp en liste over ting som journalister elsker, misliker og blir stresset av gjennom en vanlig arbeidsdag.

Noen av de mest interessante funnene er at:

 • 75% av journalister bruker Twitter for å finne potensielle saker
 • 29% av journalister sier at deres største problem er å finne saker
 • 28% av amerikanske journalister sier at deres største problem er å få flere mennesker til å kommentere på artikler

Så, hvordan kan vi bruke denne informasjonen for å nå journalistene?

Hjelp dem å hjelpe oss

Det å finne nye saker å skrive om er noe av det som stresser journalister mest. Her kan et medieovervåkningsverktøy være nyttig. Det kan derfor være lurt å finne ut hva en journalist liker å skrive om. Dette er mulig om man har et bra presseverktøy som lar deg gjøre dette via nøkkelordsøk på journalister og temaer. En annet tips er å forstå samtalene som skjer rundt et tema, da er det mye enklere å spisse pressemeldingen din. Dette er med på å garantere at temaet ditt er interessant og relevant for journalistene du sender pressemelding til.

For å gjøre pressemeldingen enda mer fristende for journalistene kan det være lurt å legge ved andre artikler om temaet ditt som kilder.

Gjør reklamering enklere

Det hjelper journalister at selskaper følger dem på Twitter og retweeter det de skriver, men vi kan gjøre mye mer enn dette. Hvis vi lytter aktivt i sosiale medier kan vi finne andre mennesker som skriver om de samme temaene som journalistene, og dele dette videre med dem. Men husk at målet er å inspirere, ikke å plage. Vi kan også finne ut hvem som har retweetet den originale artikkelen, og retweete dem. Overvåkning av sosiale medier gjør det lettere å følge med på hva som skjer i sosiale medier og gjør det enkelt å sette opp bransjerelaterte søk på journalistene, for å så hjelpe dem ved å dele innholdet videre.

Twitter-trender

Hvis saken du har lyst til å få ut i media er direkte relatert til noe som trender på Twitter er du i en ideell situasjon til å fange interessen til journalister. Ved å delta i samtalene rundt saken når du ut til journalister til riktig tid. Dette hjelper journalistene med å få oversikt over meningsbærere (nemlig deg), og det hjelper deg med å holde oversikt over debatten og vite om du burde unngå å bidra til støyen.

Oppdatert innhold på blogger

Businessblogger er en av de topp 4 informasjonskildene som journalister bruker til å finne informasjon om en bedrift. Det kan derfor være lurt å oppdatere bloggen som hører til selskapet ditt. Om du ikke har en businessblogg, kan det være et godt tips å opprette en. En blogg er nemlig en flott mulighet til å posisjonere seg i bransjen med nyheter og innlegg om aktuelle temaer.

Visste du at Meltwater tilbyr markedets beste presseverktøy?

Med oss kan du enkelt indentifisere relevante kontakter, planlegge pressemeldinger og følge opp på resultater. Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg så snart som mulig!

Innholdsmarkedsføring: 8 måter å nå ut med innholdet ditt!

Vi har samlet 8 tips som du trenger for å øke sjansene dine for å nå ut med innholdet ditt. Lær mer om innholdsmarkedsføring og hvordan du på best mulig måte kan bruke det:

Kvalitet fremfor kvantitet

Kvalitet veier nesten alltid tyngre enn kvantitet når det kommer til innholdsmarkedsføring. Sosiale medier snurrer raskt, men kvalitative og gjennomtenkt materiell stikker enda mer ut enn 10 nesten identiske innlegg. Legg tiden din på kvalitativt innhold for en mer effektiv kommunikasjon med målgruppen din. Så det du publiserer blir mer unikt, informativt og forteller mer om hvem du er som avsender.

Nettverk med de riktige personene online

Å nettverke har alltid vært viktig for å utvide kontaktnettet og nå potensielle kunder. Det har blitt viktigere og på mange måter lettere i dagens sosiale medier-verden. Bare noen få klikk unna finnes muligheten til å finne andre interessante aktører og se hva de jobber med akkurat nå. Men i det store spekteret av mennesker er det ekstra viktig å finne de riktige! Finn de som når målgruppen du leter etter og kan bidra til virksomheten din.

Publiser innlegg på riktig tidspunkt

Hvem er målgruppen din? Når er de mottakelige for det du har å si? Hvis du vil påvirke hva slags frokost som spises i USA går det ikke å publisere kl. 9 om morgenen i Norge. Tenk på hvem du vil nå og tilpass tidspunktet du publiserer etter dette, slik at budskapet har en sjanse til å nå frem.

Søkemotoroptimaliser innholdet ditt

Uansett hvor godt innhold du lager, så må det klare å nå ut for å få en effekt. Å søkeordoptimalisere gjør akkurat dette, det hjelper deg med å nå ut og øke den potensielle rekkevidden. Ved å gjøre det på en så effektivt måte som mulig øker sjansene for å nå ut og havne høyt oppe når noen søker etter emnet ditt.

Inkluder videoer og bilder

Et bilde sier mer enn tusen ord er kanskje et gammelt ordtak, men det finnes mye sannhet i det. Bilde og tekst samarbeider for å skape forståelse hos brukerne og fange oppmerksomheten. Hvis du har fanget oppmerksomheten så har du sjansen til å komme ut med budskapet. Bilder og videoer skaper større involvering hos brukere av sosiale medier enn det bare tekst gjør. For eksempel prioriterer Facebooks algoritmer bilder og bevegelig materiell, noe som betyr at innholdet lander høyere opp i feeden, og dermed øker eksponeringen. Det holder ikke med hvilket som helst bilde eller video, tenk på at det skal være relevent for både avsender og målgruppe.

Bruk hashtags

Ved å bruke hashtags kan du nå utenfor din vanlige feed og faktisk taes opp av brukere som ikke følger mediekanalene dine. Det gir deg mulighet til å spre budskapet til personer som er interessert i det du gjør, men som kanskje ikke kjenner til deg fra før. Dermed kan du skape nye kontakter eller kunder ved hjelp av materialet du allerede har publisert til dine eksisterende kontakter eller følgere.

Del innholdet til andre selskaper

Det høres kanskje kontraproduktivt ut, men deling av innhold skapt av andre selskaper gjør