Slik transformerer kunstig intelligens markedsføring

Kunstig intelligens (AI) kan finnes alle steder i dag.

Det er i våre personlige assistenter, som Siri, Alexa og Google Home, forebygger svindel med kredittkort og anker parkeringsbøter.

For hver dag som går, blir kunstig intelligens en enda mer integrert del av hverdagen vår. Reklamebransjen og markedsførere samarbeider nå med digitale byråer for å optimalisere bruk av teknologi. Faktisk er kunstig intelligens i gang med å transformerer digital markedsføring på flere måter, alt fra maskinlæring til å konstruere brukertilpasset innhold.

Selskapers bruk av AI

Varemerker investerer mer og mer i AI, til tross for en tilbakevendende bekymring for automatisering av jobber. Vår undersøkelse, basert på data fra Forbes, BridgeEdge og Sysomos/Meltwater, viser blant annet at mer enn halvparten av markedsførere (63%) er overbevist om at kreativiteten i jobbene deres ikke blir berørt av AI.

artificial Intelligence

Kilde: Forbes, BridgeEdge & Meltwater

Bedrifter bruker blant annet AI til:

 • Konkurranse/Business Intelligence
 • Kundeservice
 • Prognoser & Trend-spotting
 • Dataanalyse

Markedsførere benytter blant annet AI til:

 • Medieplanlegging
 • Målrettet markedsføring og kommunikasjon
 • Social Analytics
 • Content research
 • Medieanalyse

Kunstig intelligens er et relativt bredt konsept som omfatter flere forskjellige teknologier og fremgangsmåter for å jobbe med data. Vi vil i dette blogginnlegget fremheve 5 kunstig intelligens-applikasjoner som allerede er i ferd med å revolusjonere digital markedsføring:

1. Machine Learning (Maskinlæring)

Machine Learning (ML) er en kunstig intelligens-teknologi, som tillater maskiner å lære fra tidligere prosesser og handlinger. Teknologien kan også forbedre maskinens beslutningsevne i forbindelse med lignende prosesser og handlinger fremadrettet. Dette kan blant annet benyttes av markedsførere til lead generering, søkeoptimalisering, samt målretting av annonser.

Ved å gjøre maskiner i stand til å takle denne typen beslutninger, får bedrifter muligheten til å jobbe med målrettede aktiviteter. Dette fører dermed til at man kan fokusere ressurser på andre, kanskje mer kreative prosesser.

Maskinlæring er blant annet et av hovedelementene i Meltwaters Media Intelligence Plattform – men også i utviklingen av produktene våre og tilbud til bedrifter. Maskinlæring kommer for eksempel til nytte i sentiment analyser, tonalitet analyser, og gir bedrifter dypere innsikt i medieperformance.

2. Atferdsanalyse

Kunstig intelligens handler primært om å analysere en stor mengde data og ta beslutninger basert på resultatene. Predictive Analytics har en betydelig innvirkning på hvordan kunstig intelligens er i gang med å transformere digital markedsføring.

Atferdsanalyse kan blant annet gi markedsførere innsikt i personligheter og kjøpshistorikk. Dette kan for eksempel analyseres ved hjelp av data som eksisterende plattformer og nettsteder innsamler i dag. Atferdsanalyse, med hjelp av kunstig intelligens, tillater bedrifter muligheten for mye mer avanserte og automatiserte analyser, da teknologien leverer store mengder datasett og kan oppfatte atferdsmønstre og individuelle særpreg, mye raskere og med mye mer nøyaktighet enn hva mennesker er i stand til. Dette gjør det mulig for bedrifter å ta mer nøyaktige og informerte beslutninger.

I den nærmeste fremtid vil plattformer med denne teknologien analysere store mengder data fra en rekke forskjellige datatyper, kilder og plattformer.

Plattformer som Fairhair.ai gir utviklere og bedrifter verktøyene for å koble til og organisere interne og eksterne data i kunnskapsdiagrammer gjennom AI-modeller. Dette er et godt eksempel på hvordan AI-plattformer kan hjelpe bedrifter med å overkomme og ta beslutninger basert på store mengder av (forskjellige typer) data.

3. Integrasjon av innsikt

Kunstig intelligens er også et godt verktøy for å samle inn og integrere data fra forskjellige plattformer, slik som sosiale medier, CRM-systemer og nettbutikker.

Jo mer denne typen av AI utvikler seg, jo bedre blir teknologien til å levere de mest relevante innsiktene, fremfor alle innsikter som er tilgjengelig i de store mengdene med data. Dette gjør det mulig for markedsførere å utvikle mer tilpassede strategier, samt informere ledelsen og interessenter om relevant innsikt.

Ved bruk av meta-analyse kan kunstig intelligens-plattformer samle og analysere data på en mye mer kompleks måte enn for eksempel Facebook Insights eller Twitter Analytics tillater nå. Ved å samle og analysere data fra flere medier, vil det muliggjøre både fremadrettede innsikter og mer informerte beslutninger basert på data og prestasjon så langt.

4. Målrettet innhold

Kunstig intelligens-programmer, som for eksempel Wordsmith, blir allerede brukt til å konstruere innhold til medier samt visse yrker. Programmet samler og rapporterer hovedsakelig på data som plattformen blir matet med via regneark eller CSV-filer, basert på en rekke betingelser som for eksempel ‘if not that, then this’ (sannhetsfunksjon), til å utfylle maler med tekst.

Målrettet innhold blir stadig viktigere i takt med at forbrukerne blir mer og mer kresne. For eksempel kan kunstig intelligens vise deg de mest relevante artiklene, annonsene eller klippene som teknologien, basert på historiske data, anser mest relevant for deg. Et godt eksempel er Netflix, som både bruker AI i produktet deres (basert på din tidligere streaming historikk), men også i deres svært målrettede annonsering.

5. Leadgenerering

I likhet med at kunstig intelligens raskt kan finkjemme store mengder data og av dette konstruere sine egne kjøpspersonligheter, så kan det også brukes til å identifisere kundeemner. I tillegg er det mulig å vurdere hvor kvalifisert et potensiellt lead er.

I forbindelse med rekruttering er det også behov for å finkjemme en stor mengde med CV’er og søknader. Kunstig intelligens kan hjelpe med å screene kandidater samt sette opp snarveier for å hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere raskere og mer kostnadseffektivt. Tilsvarende tilbyr LinkedIn’s Sales Navigator brukerne sine et enkelt verktøy for å identifisere kundeemner.

Analytiske verktøy, kunnskapsdiagrammer og chatbots er bare toppen av isfjellet når det gjelder bruk av kunstig intelligens. Digitale markedsførere skal ikke bare forstå hvordan disse systemene er integrert i sitt daglige arbeid, men også hvordan og hvilke data det gir mening å mate disse AI-verktøyene med.

Teknologi og Time Management: Digitale verktøy som fremmer produktiviteten

Hver dag skjer det mer enn 973 000 innlogginger på Facebook og det blir sendt mer enn 187 millioner e-poster (som til tider kan føles som at alle de 187 millionene med e-poster har landet i innboksen din – ikke sant?), hvert minutt. Frekvensen av informasjon som spredes online øker hver eneste dag. Hvert minutt er det fler online enn det var forrige minutt.

Det store spørsmålet er derfor – ”Hvordan holder vi hode over vann?”

Under kan du lese våre 4 råd for å forbedre Time Management:

1. Fokus

Ifølge nye studier tar det opptil 23 minutter å fokusere på noe etter å ha blitt distrahert. Så selv om man vender direkte tilbake til arbeidet man var i gang med, er tankene dine fortsatt distrahert, og det er derfor meget sannsynlig at arbeidet du produserer er av dårligere kvalitet.

Våre beste råd:

 • Sett av tid til å fokusere: Bestem hva som fungerer best for deg når du skal fokusere. Det kan være å ta hodetelefoner uten musikk i ørene og dermed begrense eksterne lyder. Det kan være å henge et «ikke forstyrr» skilt på døren din i et par timer. Kanskje du lett blir distrahert av det som skjer utenfor, og da kan det hjelpe å snu skrivebordet slik at du vender ryggen til vinduet.
 • På samme måte må du sette av tid til å ikke fokusere: Det kan høres dumt ut, men det er viktig. Tillat deg selv å sjekke sosiale medier i et par minutter, spis eller se favorittserien sin (dvs. slå av hjernen). Hvis du bestemmer deg for et bestemt tidsintervall, er du mentalt klar til å komme tilbake til arbeid så snart tiden har gått.

Verktøy:

 • Freedom: StayFocusd

StayFocusd er et digitalt verktøy som hjelper deg med time management.

Med hjelp av dette programmet kan du velge nøyaktig de tjenestene eller nettstedene som du vet distraherer deg mest og blokkere dem i en viss tidsperiode. Flere mennesker har uttrykt at de føler seg mer produktiv om morgenen. Derfor utfordrer vi deg til å blokkere alle distraherende tjenester mellom 8 og 12. Prøv det i en ukes tid og innse – først og fremst, hvor avhengig vi er på å sjekke notifikasjoner og meldinger – og for det andre, hvor behagelig det er å jobbe uten forstyrrelser.

Time Management: #1

 • Inbox When Ready

Svært lik StayFocusd, men bare for Gmail-brukere, så skjuler Inbox When Ready innboksen din i et tidsintervall som du bestemmer. Velg hvor mye tid du vil bruke på e-posten din, hvor mange e-poster du vil sende, lese eller svare på, samt hvor mange ganger om dagen du vil sjekke den. I etterkant vil du motta en visuell tilbakemelding på hvor godt du klarer deg sammenlignet med målet ditt.

” Ute av syne, ute av sinn” – Skjul innboksen din til du er klar og oppdag at du på magisk vis har mange flere timer i løpet av dagen. Dette gjør at du kan jobbe mer produktivt med aktivt bruk av verktøy for Time Management.

Time Management: #2

2. Deadlines

Vi alle kjenner én som jobber ut fra mentaliteten ”Den største motivasjonen er deadline” som ofte avleverer oppgaver i siste sekund.

Men faktisk trenger ikke denne mentaliteten å være en dårlig ide. Å ha en stram tidsfrist kan være den mest effektive måten å få ting gjort på. Det høres kanskje innlysende ut, men altfor ofte er vi fullt klar over at noe må ordnes. Det forblir på to-do-listen vår i flere uker, men vi får aldri tatt oss sammen for å få det gjort. Ofte har vi også flere frister og tiden avgjør når vi starter på oppgavene våre.

Våre beste råd:

 • Hvis du jobber for andre, spør om en konkret frist
 • Hvis du jobber for deg selv, så lag noen klare tidsfrister

Verktøy:

 • Asana

Ved hjelp av dette programmet kan du dele opp oppgavene dine i forskjellige prosjekter. Dette gjør det mulig å styre tiden du vil bruke på de enkelte prosjektene, mer produktivt, samtidig som du forbedrer time management.

Sett et mål for hvert prosjekt. Bruk ”Backlog” til mindre viktige oppgaver, ”To-do” til to-do-listen din og ”Doing” for det du jobber på den aktuelle dagen eller uken, så vel som ”Done” for oppgavene som er fullført. Det føles veldig godt når du kan flytte en ferdig oppgave inn i ”Done”-kolonnen.

Time Management: #3

Asana fungerer bra til prosjektledelse og samarbeid i grupper på tvers av yrker, avdelinger og geografi. Du kan enkelt legge til kolleger eller venner til forskjellige prosjekter, tilordne oppgaver til hverandre, og holde deg oppdatert på hvilke oppgaver andre jobber med.

3. Tid

Det finnes en metode som heter ”time-blocking tasks”, hvor man deler dagen inn i tidsblokker og dedikerer hver enkel tidsblokk for å gjennomføre en oppgave.

Dette kommer fra den strålende Elon Musk, som angivelig benytter seg av ”time-blocking tasks” bestående av tidsblokker på 5 minutter. Synes du at 5 minutter er litt i underkant? Så prøv tidsblokker på 20 eller 40 minutter. På slutten av dagen kan du se tilbake og vite at du har gjennomført et bestemt antall oppgaver ved hjelp av denne enkle metoden for tidsstyring.

Våre beste råd:

 • Husk å sette av tid til små uforutsette oppgaver, møter eller prosjekter som tar litt lengre tid

Verktøy:

 • Evernote

Det er lett å glemme ting som ikke er skrevet ned, og det er like enkelt å glemme eller miste et stykke papir eller en notatbok. Med Evernote kan du samle alle notatene du trenger på ett sted. Du kan gjøre alt fra å registrere møter eller forelesninger, legge ved linker eller filer til notater, dele med venner eller kolleger, bestille reise, skrive ned tilfeldige ideer, skrive en to-do-liste eller handleliste. Det vil være den mest produktive tjenesten på telefonen din og vil hjelpe deg med å forbedre evnen din innen time management.

Time Management: #4

4. Identifiser

Nøkkelen til produktivitet er å identifisere arbeidsvanene dine. På hvilke tidspunkter jobber du mest fokusert? Og hva betyr produktivitet for deg?

Grunnlegger og administrerende direktør i VaynerMedia, Gary Vaynerchuk, lever etter prinsippet ”The Hustle”. Han jobber 18-20 timer om dagen og er stolt av det. Han mener ikke at det er forskjell på privatliv og arbeid, men at alle burde ”Hustle” konstant. Han har oppnådd en del, og denne formen for time management fungerer åpenbart for ham.

Det var annerledes for grunnleggeren av ”The Huffington Post”, Ariana Huffington, som plutselig kollapset en dag. Til å begynne med kunne ikke legene hennes identifisere årsaken til at hun var så syk, men til slutt kunne de fastslå at det skyldtes ren utmattelse. Huffington hadde rett og slett jobbet seg i hjel. I dag driver hun en vellykket organisasjon som heter ”Thrive Global”, hvor hun jobber for å sikre at alle i virksomheten får nok søvn, hvile og leke, samt tid til å jobbe.

Vårt beste råd er å identifisere hva som fungerer for deg. Per definisjon er produktiviteten lik med utfallet. Hvordan oppnår du resultatene? Hvordan oppnår du produktivt målene dine?

På Meltwater hjelper vi blandt annet organisasjoner med å spare tid for å øke effektiviteten av arbeidet med PR og kommunikasjon – både i forbindelse med overvåking, distribusjon og måling. Ta kontakt med våre norske konsulenter, for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med din profesjonelle produktivitet.

Derfor skal du ha en nyhetsfeed på hjemmesiden din

Har bedriften din en hjemmeside, men ingen nyhetsfeed? Da kan det være lurt å tenke på om man skal skaffe seg en. En nyhetsfeed som oppdateres kontinuerlig med de siste hendelsene i bransjen eller bedriften din, holder dine besøkende, nåværende kunder og potensielle kunder oppdatert. I dette blogginnlegget har vi listet opp 4 grunner til at du trenger en nyhetsfeed på hjemmesiden din.

1. Få en levende hjemmeside

Hold hjemmesiden din levende ved å publisere publikasjoner om bedriften din i media, sosiale medier eller de siste bransjenyhetene i nyhetsfeeden din.

Har du en nyhetsfeed på hjemmesiden som ble sist oppdatert i 2016? Så er det på tide å tenke seg om. En nyhetsfeed som ikke har blitt oppdatert på lang tid, gir inntrykk av at virksomheten din ikke lengre er aktiv. Derfor bør du vurdere å oppdatere strømmen din kontinuerlig med relevant innhold. Det er også mulig å ha automatiserte nyhetsfeeder, men mange bedrifter ønsker å ha kontroll over hva som publiseres på hjemmesiden sin.

2. Brukergenerert innhold

Hver dag publiseres det over 500 millioner tweets og over 95 millioner bilder deles på Instagram. Det finnes altså veldig mye innhold på sosiale medier, så hvorfor ikke la deler av det eksisterende materialet gjøre jobben for deg?

Ved å ta nytte av brukergenerert innhold og bransjenyheter i nyhetsfeeden din, lar du kundene dine, kollegaer og andre relevante personer lage innholdet for deg. Dette sparer du både tid og kreativitet på og du får et bredere innhold i nyhetsfeeden din.

I dag er personer i økende grad villige til å dele sine erfaringer med et selskap på sosiale medier, bruk det! Et tips kan derfor være å opprette en #hashtag som kundene dine bruker når de publiserer innlegg om bedriften din i sosiale medier.

3. Go-to-place for å finne nyheter i bransjen

Med relevant innhold kan nyhetsstrømmen din bli en «go-to-place» der andre som jobber i samme bransje leter for å finne de siste nyhetene.

På denne måten kan du både øke trafikken til hjemmesiden din og styrke rollen din i bransjen som en thought leader. Hvis du har en nyhetsfeed der du publiserer de mest relevante nyhetene om bedriften din eller bransjen, vil dine ansatte også vite hvor de skal lete for å finne informasjon. Se derfor til å bli den kilden som folk vender seg til i sin overvåkning av omverden.

4. Bruk en nyhetsfeed under eventene dine

Er det snart tid for et arrangement? En nyhetsfeed er perfekt å bruke for å engasjere publikum. Bestem en passende hashtag som gjestene kan bruke under arrangementet. Når gjestene bruker hashtaggen, vises bildet på en stor skjerm. Dette går ofte hjem hos gjester på et arrangement, samtidig som du øker merkets eksponering i sosiale medier.

Visste du at på Meltwater kan vi hjelpe deg med nyhetsfeeden din? Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg så snart som mulig!

Meltwaters overvåkning av trykte medier og artikler bak betalingsmurer

Denne uken har vi i Meltwater Norge lansert vår egen løsning for overvåkning av trykte medier og nyheter bak betalingsmurer (pluss-artikler/abonnement). I dette blogginnlegget vil du lære mer om lanseringen og hva det kan bety for deg.

Hva betyr lanseringen for oss som selskap?

Det betyr at vi vil kunne gå enda mer i dybden hos de ulike kunden våre og vil kunne gi innsikt i form av at man får et mer helhetlig inntrykk av nyhetsbilde. Tidligere har vi ikke kunnet dekke det som har ligger på trykte medier, men det kan vi nå. Vi tror at dette vil være en stor bidragsyter for kundene våre.

Hvilke mediehus jobber vi med?

Enn så lenge har Meltwater valgt å signere med tre av de største mediekonsernene: Schibsted Media Group, Amedia og Polaris Media. Dette mener vi ikke bare dekker de største avisene, men også en mengde lokale aviser – alt fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Hvorfor er print og nyheter bak betalingsmurer viktige?

Print og nyheter bak betalingsmurer er viktige for å få et helhetsbilde av hva som blir sagt om selskap eller spesifikke emner. I de trykte mediene finnes artikler som ikke kommer på nett og artikler i utvidet utgave. Ved å overvåke både digitale og trykte medier får man et helhetlig bilde av selskapets redaksjonelle fotavtrykk.

Hvordan kjøper man print fra oss?

Dette er en tilleggstjeneste vi leverer, slik at du kan få dette i tillegg til vanlig overvåkning. Det er bare å ta kontakt med oss så ordner vi resten.

Eller få en uforpliktende demo ved å fylle ut skjemaet