Slik utarbeider du en vellykket PR-plan

Mangler du struktur og ideer til PR-planen din? I dette blogginnlegget vil vi highlighte de viktigste punktene om hvordan man planlegger en vellykket PR-plan

Det overordnede poenget er at man ikke «bare» skal gjøre PR for PR sin skyld. Det er viktig å ha en strukturert og målrettet plan for din PR, slik at dine budskaper når ut til den rette målgruppen og ikke «bare» ender som enda et PR hit.

Hva skal en PR-plan inneholde?

Før du starter med PR planleggingen din bør du vurdere: hvorfor, hva og hvem? Med andre ord bør du klart definere formålet med PR aktivitetene dine, hvilke temaer du ønsker fokus på, samt hvilke unike budskaper du ønsker å nå ut med. Du bør også definere din(e) målgruppe(r), samt hvilke medier du bør fokusere på for å nå ut til disse.

Formålet med din PR kan være:

 • Leads og salg
 • Synlighet
 • Politisk press
 • Thought leader-position

Temaer du kan ha fokus på:

 • Nye produkter og nyheter om selskapet
 • Konkrete temaer relevante for din forretning
 • Bredere samfunnstemaer (miljø, annsettelse, vekst mm.)

Budkapene bør defineres i tråd med temaene dine. På den måten sikrer du konsistent kommunikasjon

Eksempler på målgrupper:

 • Nye og eksisterende kunder
 • Unge 16+
 • Bestemte befolkningsgrupper
 • Politikere eller andre beslutningstagere
 • Internt – ansatte
 • Andre?

Mediene kan med fordel finnes etter at målgruppen er definert:

 • Tenk bredt i relevante medier i forhold til dine temaer
 • Segmentér din målgruppe og finn relevante medier
 • Overvåk mediene og finn ut hvilke medier og journalister som skriver om dine temaer og målgruppeper – det kan Meltwaters Media Intelligence plattform hjelpe deg med!

Hvilke verktøy kan brukes til valg av målgruppe og medier?

En vellykket PR-plan skal inneholde noen konkrete aktiviteter som bygger på dine kommunikasjonsredskaper. Eksempler på kommunikasjonsredskaper kan være pressemeldinger, pitches, debattinnlegg og kronikker, eller news-grabbing.

Pressemeldinger:

 • Du bør ikke bare sende en pressemelding bredt ut, men du burde bruke den til å vinkle historien din og sende den rundt internt, slik at du holder hele selskapet ditt oppdatert.

Pitches:

 • En kort versjon av pressemeldingen som du kan bruke til å skissere en kort, god historie for et relevant medie

Debattinnlegg og kronikker:

 • Er verktøy til å komme med en holdning til et bredere tema. Det krever tid og et markant synspunkt

News-grabbing:

 • Vær rask og bruk aktuelle dagsordener til å løfte din medieomtale. Det krever mye forberedelse med pre-definerte budskaper og medieovervåkning
 • Du kan for eksempel bruke Meltwaters Media Intelligence verktøy til at være up-to-date og få real-time notifikasjoner, så du kan reagere med en gang

Ditt selskap bør utnytte de ulike kommunikasjonsredskapene med tanke på formål, temaer, målgruppe, medier osv. for din PR-plan.

Hvordan strukturerer du din PR-pipeline?

Din PR-pipeline er din PR-plan, og den bør være enkel, klar og konkret. Planlegg max. 6 måneder frem og vær realistisk, så kan du justere og tilpasse den underveis. Du bør gjøre den enkel å bruke og dele med relevante personer, så dere enkelt kan bruke den til løpende å få overblikk. Du kan eksempelvis bruke verktøy som Excel eller Google Sheets.
I din PR-pipeline bør du inkludere de detaljene som er vikitg for ditt selskap å inkludere (tema, budskab, målgruppe/medier, verktøy mm.). Videre er det også viktig å måle resultatene løpene i din PR-pipeline.

Hvordan kan man kombinere PR-planen med sosiale medier?

Det er viktig å holde ditt selskaps PR-pipeline enkel og oversiktlig, men det kan være lurt å kombinere den med deres aktiviteter på sosiale medier. Det kan eksempelvis gjøres ved å skrive om det skal lages innhold på sosiale medier for de ulike PR-aktivitetene. Det bør gjøres med omtanke, da din PR-pipeline bør holdes adskilt fra den ofte mer detaljerte content-plan.

Gå strukturert til verks og få success med din PR!

Det er mange ting å starte med, men det viktigste er at du gjør ditt selskaps PR-plan enkel og oversiktlig, så selskapet ditt enkelt kan bruke det fremover.

Er du nysgjerrig på hvordan Meltwater kan hjelpe deg med å sende dine PR-aktiviteter og pressemeldinger til de helt riktige journalistene? Fyll ut skjemaet nedenfor for å få en gratis demo eller et pristilbud:

4 måter å måle ROI på PR

Hver dag leser forbrukere produktanmeldelser online, deler meninger med hverandre på sosiale kanaler og påvirkes av medierapporter fra ulike selskaper. En positiv artikkel eller en tweet fra en influencer kan faktisk være verdt mer enn et helt annonseringsbudsjett. I dagens samfunn har PR derfor blitt viktigere enn noen gang. Spørsmålet er imidlertid hvordan kommunikasjonsavdelingene kan måle effekten og avkasten på PR arbeidet på best mulig måte, for å demonstrere verdien av deres arbeid.

I dag opererer varemerker med både kjøpt, eid og fortjent media. Å kunne sammenligne effekten av de ulike kanalene er derfor vanskelig. Annonseverdien har lenge vært en målestokk for å måle verdien og ROI på PR. Dette er likevel et omdiskutert mål som anses av mange som uvitenskapelig. I mangel på alternative metoder har annonseverdi likevel blitt den vanligste måten for kommunikasjonsavdelinger å måle effekten av arbeide sitt på. Nedenfor gir vi derfor fire tips på alternative måter å måle effekten av PR på.

La målene styre hvilke mål dere skal bruke

Avhengig av målene du har med PR-arbeidet, bør ulike målinger brukes til å måle effekten av PR. De fastsatte målene kan også variere mellom ulike prosjekter og kanaler. Derfor kan det være vanskelig å sammenligne verdien mellom ulike typer eksponering. I stedet for å bruke annonseverdien som et universalt tiltak for å måle avkastning på PR, anbefaler vi at du justerer målingen basert på dine mål.

1. Rekkevidde

Rekkevidde måler hvor mange potensielle mottakere som har tatt del av en artikkel eller post. Hvis formålet er å øke merkevarens synlighet og å nå så mange som mulig, er rekkevidden et passende mål for effekten av PR. I denne forbindelse er det også viktig å måle hvilke kanaler synligheten er i. I hvilke kanaler og type medier er målgruppen, og hvor vil du bli sett?

”Rekkevidde er et godt mål for å måle utfallet av kommunikasjonsarbeidet og sammenligne resultatene mellom kjøpte, eide og fortjente medier.” sier Kerstin Iremark, analysesjef i Meltwater.

2. Budskap och tone

Budskap og tone er mer hensiktsmessig for å måle effekten av PR om dere ønsker å bygge kundelojalitet eller omplassere merkevaren din. Mens rekkevidden måler hvor mange personer varemerket når ut til, måler budskapet og tonen hva som kommuniseres. Dersom målet er å koble sammen varemerket med bestemte verdier eller budkap, kan dette være et godt mål. Er varemerket nevnt i positiv eller negativ sammenheng? Hvilke budskap blir formidlet i eksponeringen, og er disse meldingene i tråd med hva merkevaren ønsker å bli assosiert med? Ved å måle kvaliteten på innholdet i PR-arbeidet ditt, kan du svare på disse spørsmålene.

”Å følge et varemerkes kvalitative mediebilde, hvilken tone og budskap det assosieres med, er viktig for å følge opp at man lykkes med å formidle riktig bilde med sin kommunikasjon.”
fortsetter Kerstin Iremark.

3. Konvertering

Bedrifter som har som mål å drive trafikk til nettstedet, genererer kundeemner eller møter call-to-action, kan bruke konvertering som et mål for avkastning på PR. Det er flere verktøy for måling av konvertering. Et eksempel er Google Analytics, som er både gratis og har mange nyttige funksjoner. I Google Analytics kan bedrifter skreddersy målinger nøyaktig basert på hva de vil måle. For eksempel er det mulig å måle traftikk til nettstedet. Er det et søk, sosiale medier, elektroniske medier eller annonsering som har skapt mest trafikk? I tillegg er det også mulig å måle konverteringsfrekvensene til de ulike kanalene. For eksempel kan en konvertering være et kjøp, interesserapport eller besøke en produktside. Dermed er konvertering et klart mål for avkastning på PR. Det kan vise hvordan PR arbeidet har bidratt til forretningsvirksomhet og til å gi faktisk verdi i kroner.

I følge Kerstin Iremark er ”konvertering fra PR den mest direkte måten å måle avkastning på PR i faktiske krone på”.

4. Engasjement

Som varemerke er det ikke nok å kun bli sett eller å få stor spredning i mediestøyen. Man vil at kunder skal være interessert og engasjert. Å måle hvor stort engasjement man får i sosiale medier gjennom likes, delinger eller henvisninger i innlegg er veldig viktig. Hvor mye positivt engasjement et varemerke har, er kanskje det ultimate målet på hvor populært det er. Dette målet er vanskelig å sammenligne andre typer av eksponering som eksempelvis kjøpt eller eid media. I stedet kan man måle forandringen av engasjement over tid eller i relasjon mot andre varemerker. Et annet bra mål er å måle engasjementsgrad per sosialt medieinnlegg. Hvor stor del av våre følgere engasjerte vi i vårt seneste postede innlegg?

”Engasjementsgrad er et viktig mål for å måle at man faktisk engasjerer og at våre aktiviteter gir respons og at vi har et varemerke som likes.” sier Kerstin Iremark, analysesjef i Meltwater.

Du vet vel at Meltwater kan hjelpe deg med å måle ROI på PR?