Medieanalyse: derfor burde selskapet ditt analysere mer!

Ifølge IDC har 90% av den dataen som finnes i dag blitt skapt gjennom de siste to årene. En informasjonsstrøm som er så stor kan føles vanskelig å håndtere. Ved hjelp av en medieanalyse kan du forstå den enorme mengden data enklere. Med en medieanalyse får selskap et godt overblikk over hva som skrives. Det finnes mange ulike typer av medieanalyser, sånn som merkevareanalyse, kampanjeanalyse, krisehåndteringsanalyse, konkurrentanalyse osv. Les dette blogginnlegget og få tre grunner til å analysere mer!

1. Forstå din omverden

Det er lett å bli blind i sin egen organisasjon. Medieanalyse kan hjelpe deg å få nye perspektiver, samt en mulighet til å forstå hvordan organisasjonen oppfattes utenifra. Et eksempel på dette kan være å analysere hva dine kunder skriver om ditt varemerke i sosiale medier. Istedet for å betale dyre penger for kundemålinger, kan en medieanalyse av sosiale medier være et kostnadseffektivt alternativ for å forstå din omverden og hvordan ditt selskap oppfattes. Et annet eksempel på hvordan du kan bruke en medieanalyse for å forstå din omverden på, er å analysere dine konkurrenter: Hva satser de på akkurat nå? Hvor mye eksponeres de i media og sosiale medier i forhold til ditt selskap? Gjennom en konkurrentanalyse kan du for eksempel forstå hvordan du ligger i forhold til din konkurrent.

2. Beslutningsgrunnlag og intern forhandling

Ofte stemmer ens magefølelse. Man prater med kunder, plukker opp rykter om konkurrentene osv. MEN noen ganger stemmer ikke magefølelsen. Det er viktig å måle hvordan man oppfattes for å legge riktige strategier og foreta informerte beslutninger. Medieanalyser kan styrke eller fornekte din magefølelse, men viktigst av alt så kan du bruke medieanalysen i din interne kommunikasjon for å få ytterligere budsjett. Medieanalyse bassert på objektiv fakta går hjem hos kollegaer, det gjør oftest ikke magefølelsen.

3.Vurdere og forbedre din kommunikasjon

Mange organisasjoner investerer mye penger i kommunikasjon hvert år uten å følge opp hvilken effekt det har fått. Gjennom å foreta en medieanalyse får du et bevis på hva som fungere og ikke fungerer. På den måten kan du legge riktig kommunikasjonsplan for nestkommende periode. Riktig kommunikasjon vil redusere kostnader og bidra til mer treffsikre initiativer på lang sikt.

Hvor ofte skal man følge opp?

Mange selskaper velger å summere tradisjonelle- og sosiale medier kontinuerlig ved hjelp av en medieanalyse. Vi i Meltwater leverer kvalitative medianalyser til mange av våre norske kunder, og jo mer eksponering våre kunder har i media, desto oftere bestiller de analyser.

Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!

Lær av de supersosiale lederne

26. september lanserte PR-byråetZynk rapporten «Avlogga og uengasjerte norske toppledere i sosiale medier». Ved hjelp av Meltwaters analyse- og overvåkingsverktøy fulgte de 21 norske ledere gjennom seks måneder. Analysen løftet frem prestasjonene til tre ledere i sosiale medier, disse blir definert som de supersosiale lederne.

Hva kan vi lære av de supersosiale lederne?

De norske lederne analysen definerer som supersosiale ledere er: direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn-Traaseth, eier av Ferd; Johan H. Andresen og Christoffer Hernæs, innovassjonsdirektør i Skandiabanken. Det som kjennetegner disse tre norske lederen er i følge rapporten:

 • De har et stort antall følgere, hovedsakelig på Twitter
 • De er dyktige til å engasjere andre rundt innholdet de poster
 • De bruker sosiale medier til å bygge posisjon omkring seg selv som ledere og
  de sakene de er opptatt av og øker dermed innflytelsen sin på meningsdannelsen
  i samfunnet og muligheten til å skape gjennomslag hos interessenter
 • De har høy frekvens på antallet postinger,gjennomsnittlig 2-5, per dag
 • De interagerer og går i dialog med følgere og personer som henvender seg til dem
 • De er gode til å løfte fram andre og andre løfter dermed også dem frem. Denne gjensidige speilingen er en vesentlig del av å bygge innflytelse i den digitale meningsdannelsen.
 • De har mektige nettverk med stor rekkevidde og som består av relevante personer med makt og innflytelse i samfunnet
 • De viser personlighet og byr på seg selv

 • 6 tips til deg som ønsker å bli en sosial toppleder:

  #1 BYGG NETTVERK HELT BEVISST

  Sosiale medier er ikke bare en kanal for å snakke om virksomhetens interesser, det er også en kanal for å bygge egen posisjon og omdømme.

  #2 GI MERVERDI TIL DEM SOM LYTTER TIL DEG

  Årsaken til at sosiale medier har blitt en viktig kilde til nyheter og informasjon for folk flest, er at mange opplever at de selv kan skreddersy nyhetsstrømmen de utsetter seg for. Leserne inntar altså selv en slags redaktørrolle og velger ut hvilke avsendere de mener har relevant informasjon for dem både profesjonelt og privat.

  #3 GÅ I DIALOG

  Sosiale mediers egenart er at de binder folk sammen i nettverk der kommunikasjonen foregår mange til mange, der de gamle massemediene kommuniserte en til mange. Dette er det som gjør mediet godt egnet til interessentdialog og
  da spesielt Twitter.

  #4 LØFT FRAM ANDRE

  Sosiale medier er ikke bare et sted å vise frem egen agenda, og få oppmerksomhet, det er også et sted å løfte fram andre. Ofte bidrar denne ”heie på hverandre” kulturen til å forsterke egen agenda.

  #5 BY PÅ DEG SELV

  Autensitet er en viktig egenskap for ledere. For å bygge tillit i omgivelsene, må folk kjenne seg igjen i det selskapet står for. Det gjelder også i sosiale medier. Å fremstille seg selv i et for positivt lys eller aldri dele noe som resonnerer med menneskelig verdier, skaper avstand.

  #6 VÆR TIL STEDE

  For å bli en sosial toppleder må du bruke tid på sosiale medier. Den sterkeste innvendingen toppledere har mot å engasjere seg i disse plattformene er at de er tidskonsumerende. Det er en misforståelse. Sosiale medier kan også være svært tidsbesparende for en leder. I starten er det nødvendig å bruke en del tid for å sette opp de personene og, institusjonene og nyhetskildene du ønsker å følge, men når det er gjort, vil de fleste oppleve at de har en nyhetsstrøm som er langt mer relevant enn å gå inn på utallige nettsider i løpet av en dag, for ikke å snakke om å bla seg gjennom papirpublikasjoner.

  Analysen i sin helhet finner du her.
  Spørsmål om rapporten kan rettes til esm@zynk.no
  Spørsmål til meltwater kan rettes til hei@meltwater.no

  Les også vår bloggpost «Sosiale toppledere».
  *Dette er en oppsummering av rapporten; Avlogga og uengasjerte norske toppledere i sosiale medier»

  Jørn Lyseggen lanserer boken: Outside Insight

  I oktober lanserer Meltwaters administrerende direktør, Jørn Lyseggen, sin første bok. Boken har fått navnet Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data, og har har allerede mottatt gode anmeldelser fra blant annet Forbes.

  Om boken


  Internett har forandret hverdagen vår og hvordan vi tar beslutninger. Det har imidlertid skjedd liten forandring i ledelsens beslutningsprosesser. I dag ser vi at beslutningstakere fokuserer mest på interne data som salgstall, lagerstatus, etc., men disse interne dataene er bare en liten del av sannheten.

  Det finnes store mengder ekstern data utenfor selskapets fire vegger, et eksempel på dette er de såkalte «digitale brødsmulene”. Bransjen publiserer pressemeldinger som kan påvirker virksomheten din, kundene dine skriver om deg og dine produkter i sosiale medier, konkurrentene dine rekrutterer fra en bestemt bransje og kanskje i en bestemt region. Ved å ha innsikt i hva som skjer utenfor bedriftens fire vegger, vil en ligge i forkant og kunne fatte informerte beslutninger.

  «“Leaders need more Outside Insight. Lyseggen is the leader who first explained how to think differently about data, and his team is leading the charge in helping companies make better business decisions”. 

  -Forbes

  Meltwaters administrerende direktør, Jørn Lyseggen, kaller denne tankegangen for: Outside Insight. I boken som nå lanseres illustrerer Lyseggen hvordan selskaper ved å flytte fokus fra interne data, vil skaffe seg en unik innsikt. Ved å lytte i eksterne kilder på nettet vil en skaffe seg et mer helhetlig bilde av markedssituasjonen. På bakgrunn av dette ha bedre forutsetninger til å avdekke muligheter og trusler, samt forutse trender på et tidlig tidspunkt.

  Jørn Lyseggen mener at Apple, Facebook og Barack Obama er eksempler på merker og enkeltpersoner som har klart å mestre filosofien rundt Outside Insight. Fellesnevneren er
  hvordan de har et bevisst forhold til hva som sies online, og hvordan de handler basert på den innsikten de sitter på.

  ”En bok du må lese. Lyseggen gir konkrete tips til hvordan du kan gi ditt selskap et unikt fortrinn ved å tilegne deg innsikt fra eksterne data.

  -Peter Tufano, Peter Moores Dean, Oxford University Saïd Business School.

  Om Jørn Lyseggen


  Jørn Lyseggen er grunnlegger og administrerende direktør i Meltwater. Han grunnla Meltwater i Oslo, i 2001 med en startkapital $ 15.000. Meltwater er basert på filosofien om Outside Insight, og er nå globalt ledende innen online media intelligence. Med over 60 kontorer på seks kontinenter overvåker Meltwater millioner av kilder i både redaksjonelle og sosiale medier.

  I 2008 grunnla Lyseggen Meltwater Entreprenuerial School of Technology (MEST) en afrikansk teknisk skole for gründere. Jørn har vært omtalt på CNN, TechCrunch, Forbes, TedX med mer.
  Les mer om boken på Facebook og følg @jorn_lyseggen på Twitter!

  Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!