company-history

Den spede begynnelse. En stor idé som kan forandre verden.

Historien startet i Oslo i 2001, like etter at IT-boblen sprakk. Med Norges forskningsråd i ryggen, kunne Jørn Lyseggen sette inn 100 000 kroner på en helt ny bankkonto. Det eneste han hadde var en forretningspartner, en kaffetrakter, noen brukte møbler og lånt kontorplass i en brakke på det gamle skipsverftet på Tjuvholmen.

Samt en stor idé.

Idéen var enkel. Han skulle legge til rette for enklere og mer slagkraftige beslutninger over hele verden, ved å samle inn offentlig informasjon på Internett, og gjøre disse verdifulle dataene tilgjengelige takket være en ny teknologi.

Meltwaters første utfordring var å forvandle den tradisjonelle presseklipps-tjenesten til en automatisk og intelligent medieovervåkningstjeneste. Denne tjenesten forutså viktigheten av sosiale data i sammenheng med tradisjonell nyhetsdekning, og ga kundene nye muligheter til å utvikle mediedatabaser for å segmentere journalister på bakgrunn av innholdet i artiklene deres – og ikke bare tone og publikasjon.

Meltwater vokste raskt til å bli Norges og Europas ledende medieovervåkningstjeneste. Vi videreutviklet våre tjenester fra kun overvåkning til også å inkludere engasjement- og analysetjenester. I dag er vi et av verdens største medieovervåkningsselskaper. Hovedkontoret vårt ligger i San Francisco, og vi har 44 kontorer i 20 land. Vår enestående globale/lokale tilstedeværelse har gitt oss muligheten til å betjene mer enn 23 000 kunder i 108 land. Vår ideelle organisasjon, MEST, som er vår forretningsinkubator i Afrika, er et godt eksempel på hvordan vi bruker teknologi til å viske ut forskjeller. Ikke bare på informasjonstilgang, men også innen samfunnsøkonomi.

Selv om vi har vokst og blitt større, så har ikke grunnidéen forandret seg. Meltwater fortsetter å utvikle nye måter å bruke ustrukturert data fra utsiden på, til å forbedre beslutningsprosesser på tvers av organisasjoner, industrier og kontinenter.