E-books

Monitoren van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Taal English

Benchmark toonaangevende bedrijven naar hun SDG-zichtbaarheid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn door de Verenigde Naties opgesteld als onderdeel van het omarmen van economische ontwikkeling, sociale inclusiviteit en ecologische duurzaamheid.

Regeringen en bedrijven moeten zich aanpassen om de 17 SDG's tegen 2030 te halen. Maar hoe staan we er momenteel voor - vooral als we kijken naar 's werelds toonaangevende bedrijven en industrieën?

Online Monitoring van SDG per industrie & bedrijf

We bieden een interactief dashboard dat de online zichtbaarheid van de SDG's visualiseert in voor bepaalde industrieën en toonaangevende bedrijven. Ontdek welke SDG's de grootste online zichtbaarheid hebben en welke bedrijven voorop lopen om een betere toekomst te realiseren.

Economische Ontwikkeling

Deze dimensie is gericht op het aanmoedigen van duurzame economische groei door het bereiken van hogere productiviteits en door technologische innovatie.¹ Welke industrieën en bedrijven lopen voorop in duurzame economische groei?

Sociale Inclusiviteit

Sociale inclusiviteit is gericht op de uitroeiing van armoede, de vermindering van ongelijkheid, het scheppen van werkgelegenheid, de bevordering van samenwerkingsverbanden, het gezin, de rol van het maatschappelijk middenveld, ouderen en ouder worden, jongeren, handicaps en inheemse bevolkingsgroepen.²

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft tot doel de wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te versterken door de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te houden.³

Interactieve SDG Dashboard

Bedrijven spelen een integrale rol in het bereiken van economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid. Door miljarden online documenten en gesprekken te meten, kunnen we laten zien hoe bedrijven toewerken naar een betere toekomst.

Analyseer de toekomst

Filter op SDG, industrie, bedrijf of land en krijg direct krachtige inzichten gevisualiseerd in mentions en hashtags.

Vul dit formulier in om gratis toegang te krijgen tot de SDG Monitor.

Foto van de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op een laptop

Bronnen:

¹ SDG Fund (2020). Goal 8: Decent work and economic growth. https://www.sdgfund.org/es/node/235

² United Nations (2019). Social Inclusion. https://www.un.org/development/desa/en/key-issues/social.html

³ IPCC (2020). Chapter 1. https://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-1/

Vul het formulier in en krijg gratis toegang tot de content:

Loading...