Plastic Soup Foundation

Spotten van informatie leidt tot beter geïnformeerde beslissingen

Plastic Soup Foundation Logo
Plastic Soup Foundation website screenshot
Plastic Soup Foundation Logo

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. De Plastic Soup Foundation heeft een duidelijke misse: een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën door plastic. Dankzij de samenwerking met Meltwater is de Plastic Soup Foundation in staat om te ontdekken waar en hoe er over hen gesproken wordt en welke maatschappelijke issues er wereldwijd spelen. Hierdoor hebben ze een betrouwbaar overzicht dat een invloed heeft op het beleid.

Meltwater helpt de Plastic Soup Foundation

Vermeldingen icoon

Te ontdekken waar en hoe de Plastic Soup Foundation genoemd wordt

icoon

Het beleid in te haken op wat er in de wereld speelt

Uitdaging

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. De Plastic Soup Foundation wil voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terecht komt. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk omdat het niet langs biologische weg verteert. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling.

De Plastic Soup Foundation bestrijdt een probleem dat niet stopt bij de landsgrenzen, waardoor het ontzettend belangrijk is om te weten wat er speelt. ‘We hebben wereldwijde campagnes. We willen weten welk effect deze hebben. Maar misschien nog wel belangrijker is de stap die we daarvoor zetten. Plastic Soup Foundation wil namelijk graag weten wat voor maatschappelijke issues er spelen in een land. Zo kunnen we er met onze campagnes op inspelen’ , aldus Maria Westerbos.

Waar wordt over een onderwerp geblogd, getweet of op Facebook geschreven? Dat is voor ons cruciale data. Staat duurzaamheid bijvoorbeeld hoog op de politieke agenda in IJsland? En is daar een verschuiving in waar te nemen? Die kennis stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen.

Maria Westerbos, Directrice - Plastic Soup Foundation

Oplossing

De Plastic Soup Foundation beschikt nu over informatie die ze eerder niet hadden. Ze hebben nu inzichten in waar en hoe ze genoemd worden, in landen waarvan ze eerder geen idee hadden dat ze zo vaak genoemd werden. ‘Voordat we Meltwater gebruikten moesten artikelen handmatig worden doorgestuurd. Dat betekent dat iemand het gespot moest hebben. Dat is simpelweg ondoenlijk’, zegt Maria Westerbos.

Maar het belang van de samenwerking ligt volgens Maria Westerbos niet alleen in het spotten waar de Plastic Soup Foundation genoemd wordt. Ze kunnen nu namelijk snel inspelen op maatschappelijke topics die wereldwijd aan de orde zijn, om vervolgens op basis van deze informatie beslissingen te nemen. 'De inzichten die ik vergaar via Meltwater hebben invloed op ons beleid.'

Samenvatting

Ontdekken waar en hoe de Plastic Soup Foundation genoemd wordt.

"Ik had geen flauw idee dat we zo vaak werden genoemd in China en in landen waar Arabisch wordt gesproken. Nu heb ik een betrouwbaar overzicht, waarin ik simpel kan waarnemen waar en hoe we genoemd worden."Maria Westerbos, directrice van de Plastic Soup Foundation

Het beleid inhaken op wat er wereldwijd speelt.

"We zagen dankzij Meltwater dat er in Denemarken al aandacht was voor vervuiling door kleding en wasmachines. Daar wilden we op inhaken omdat het destijds een onderwerp was van het maatschappelijk debat. Dat inzicht heeft ons doen besluiten om onze campagne Ocean Clean Wash twee maanden eerder dan gepland te starten. Zo halen we een optimaal rendement uit onze inspanningen." Maria Westerbos, directrice van de Plastic Soup Foundation