CTMM wordt Lygature

Medische innovatie ondersteund door media intelligence

CTMM staat voor het Center for Translational Molecular Medicine. Er wordt belangrijk werk verricht in onderzoek naar vier ziektegroepen: oncologische, cardiovasculaire, neurodegeneratieve aandoeningen en infectie-/autoimmuun ziekten. Een ver-van-mijn-bed-show?

Zeker niet! We hebben het hier over onder meer kanker, hart- en vaatziekten, reuma en diabetes. Met technologische ontwikkelingen worden nieuwe veelbelovende ontdekkingen uit de wetenschap vertaald in toepassingen in de medische praktijk: snellere diagnose en behandelingen op maat in plaats van ‘one size fits all’.

Opereren zonder snijden

CTMM is negen jaar geleden opgericht. “We zijn een publiek-private organisatie die voor een kwart door bedrijven wordt gefinancierd, voor een kwart door academische instellingen en voor de helft uit aardgasinkomsten”, vertelt communicatiemanager Marjoke Kortas. Zo werken alle acht Nederlandse UMC’s mee binnen meerdere CTMM onderzoeksprojecten.

Een voorbeeld? We begeleiden ‘opereren zonder snijden’, een prachtig project met een klinische studie in het UMC Utrecht. Bij patiënten met borstkanker hoeft de dokter straks niet meer te snijden, maar past hij een behandeling met geluidsgolven toe. Patiënten worden minder ziek en kunnen veel sneller weer verder met hun leven”, aldus Kortas, die gebruikmaakt van Meltwater om de internationale media-aandacht rondom zulke onderzoeken te analyseren. “Het onderzoek is nog in volle gang, maar we zagen dat de reacties in binnen- en buitenland erg positief waren. Alleen al in Nederland kan dit 3.000 operaties per jaar gaan schelen.”

Lygature-logo-blauw-goud-tagline-rechts-rgb

Verbeteringen in de communicatiestrategie

Vanaf 1 januari 2016 zal CTMM fuseren met TI Pharma. De nieuwe organisatie gaat dan verder met de naam Lygature. Ook voor TI Pharma heeft Meltwater haar waarde al bewezen. “TI Pharma begeleidt onder andere onderzoek naar zogenaamde neglected diseases, die vooral voorkomen in de derde wereld, zoals malaria. In Meltwater vonden we de gerelateerde verschijnselen en termen waar vakantiegangers op zoeken. Deze hebben we geïmplementeerd in onze communicatiestrategie, zodat men ons makkelijker kan vinden.”

Dat zeer innovatief onderzoek over de hele wereld enthousiast ontvangen wordt, ziet Kortas wel vaker. “Laatst verzonden we een persbericht over de European Lead Factory, een Europees onderzoeksproject dat chemische stoffen screent op medicinale werking. Dat staat nog heel ver van de patiënt. Toch zagen we in Meltwater dat het wereldwijd 196 keer was opgepikt, een indrukwekkend resultaat waar we heel blij mee waren!”

Internationaal nieuws over neovascularisatie
Internationaal nieuws over neovascularisatie

Partnerrelaties versterken

De fusie naar Lygature zal betekenen dat Kortas met nog veel meer partners te maken krijgt. “Goede lange termijn relaties zijn voor ons belangrijk. CTMM heeft nu 133 partners, met daarnaast ook de Hartstichting, het Diabetes Fonds, de Nierstichting, het Reumafonds, KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting. Alle partners volgen we via Meltwater. Door Meltwaters media intelligence weten we wat er rondom hen speelt, en dat helpt om de relaties te onderhouden en op te bouwen. Met het nieuwe Lygature zal dit ook het geval zijn, dan zijn er zelfs nog veel meer partners om te volgen.”

De kerntaak van CTMM blijft: vernieuwend onderzoek ondersteunen in de vier ziektegebieden. Maar hoe weet je wat vernieuwend is? “Hierbij steunen we ook op de leden van onze internationale adviesraad. Zij beoordelen de projecten halverwege. Zij hebben kijk op wat er wereldwijd gebeurt aan onderzoek, maar wij proberen dat ook zelf al te monitoren. Met Meltwater houden we alles bij wat er over specifieke termen gerelateerd aan onze projecten gepubliceerd wordt, zoals ‘neovascularisatie’. Zo weten we hoe onze onderzoeken zich verhouden op internationaal gebied, blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn we zeker van de toegevoegde waarde.”