…konsultbolaget Findwise att man säljer delar av verksamheten till Meltwater. Det senare ett större internationellt mediaföretag som tänker satsa…

Share this