Tiedote
3.2.2016

Sosiaalisen median tekemiseltä puuttuvat edelleen tavoitteet ja mittarit

Vaikka valtaosa suomalaisista yrityksistä on nykyään aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa, tekemiseltä puuttuvat edelleen tavoitteet ja mittarit. Myös sisäinen vastuunjako on edelleen epäselvää. Tämä selviää Okimo Clinicin ja Meltwaterin teettämästä kyselystä suomalaisille viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille helmikuussa 2016.

Sosiaalisen median viestinnän tavoitteiden ja mittareiden asettamista sekä vastuunjakoa selvitettiin suomalaisille B2B- ja B2C-yrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille osoitetussa kyselyssä osana Meltwaterin Sosiaalisen median sisällöt: vuoden 2016 trendit -webinaaria. Kyselyyn vastasi 92 viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista.

Kyselyssä ilmenee, että suurella osalla yrityksistä on edelleen haasteita selkeiden tavoitteiden asettamisessa. Vain 5% kyselyyn vastanneista organisaatioista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median sisällöille on asetettu selkeät tavoitteet.  

Okimo Clinicin toimitusjohtajan Helene Auramon mukaan kyselyn tulokset osoittavat, että suomalainen yritysjohto ei edelleenkään ymmärrä sosiaalisen median merkitystä osana yrityksen liiketoimintaa. Jos johto ymmärtäisi sosiaalisen median linkin liiketoimintaan paremmin, mittarit ja tavoitteet olisi asetettu ja resursointi selkeää.

– Näen kuilun yrityksen johdon ja sisällöntuottajien välillä, ja tästä syystä myös tavoitteet ja mittarit puuttuvat. On erikoista, että sosiaaliseen mediaan laitetaan paljon aikaa ilman tekemistä ohjaavia tavoitteita ja ilman tavoitteiden toteutumisen seurantaa relevanteilla mittareilla. Pahimmassa tapauksessa sosiaalinen media on kokonaan ulkoistettu tai sitä ylläpitää harjoittelija. Näin ei missään nimessä saisi olla, kommentoi Helene Auramo.

Sosiaalisen median sisältöjen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata asettamalla tavoitteita tukevat relevantit mittarit, jotka kytkeytyvät organisaation tavoitteisiin. Kyselyyn vastanneiden organisaatioista kuitenkin vain 2% oli asettanut selkeät mittarit sosiaalisen median sisällöille ja ainoastaan 4% kertoi vastuunjaon olevan täysin selkeä. Vastaajat itse listasivat haasteiksi etenkin resurssit ja ajankäytön.

– Tämä linkittyy suoraan siihen, että tavoitteita ja mittareita tekemiselle ei ole. Kun olemme Okimo Clinicissä tehneet sosiaalisen median analyysejä, olemme pystyneet mittaamisen avulla perustelemaan sisällöntuottajille tietyt resurssit, sillä johto ymmärtää lukuja. Sinänsä tämä resursointihaaste on mielestäni helppo voittaa. Tarvitaan vain dataa ja ymmärrystä siitä, kertoo Auramo.

Suomalaiset organisaatiot tavoittelevat sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä – ei myyntiä

Kysely osoitti, että viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset näkevät sosiaalisessa mediassa paljon mahdollisuuksia. Kohderyhmien tavoittaminen, näkyvyyden lisääminen, tunnettuuden kasvattaminen ja asiantuntijuuden kasvattaminen olivat yleisimpiä mahdollisuuksia, joita kyselyn vastaajat listasivat.

– Myynnin lisääminen näistä vastauksista kuitenkin näytti puuttuvan. Vain muutama mainitsi myynnin tai liidit. Sekin tuntuu hieman kummalle, sillä monet meidän asiakkaamme mittaavat jo meidän toimintaamme suoraan laadukkaiden liidien generoinnilla, sanoo Auramo.

Periscope ja Snapchat kiinnostavat vuonna 2016

Kyselyyn vastanneiden B2B-yritysten keskuudessa yleisimmin käytössä olevat kanavat olivat Twitter, Linkedin ja Facebook. B2C-puolella sen sijaan Facebook, YouTube ja Twitter olivat käytössä useimmiten. Instagram on B2B-yrityspuolella edelleen kasvussa –  jo 57% B2C-yrityksistä oli läsnä myös Instagramissa.

Julkisella sektorilla käytetyimmät kanavat olivat Facebook, Twitter ja YouTube. Julkishallinto ja järjestöt olivat aktiivisimpia ottamaan käyttöön uusia palveluita, kuten Periscope ja Snapchat.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, minkä kanavien käyttöönottoa organisaatiot nyt harkitsevat. B2B-puolella eniten kiinnostusta herätti SlideShare, Periscope ja Instagram, B2C-puolella Periscope, Instagram ja Snapchat. Julkisella sektorilla Periscope ja Snapchat nousivat suosituimmiksi uusista kanavista.

Mistä suomalaisista brändeistä voimme ottaa mallia?

Vastaajat listasivat lukuisia brändejä, joiden he kokivat tekevän hyvää sisältöä sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat B2B-puolella Wärtsilä ja Kone, B2C-puolella Valio ja Fazer. Julkishallinnon puolella suurimpaan suosioon nousivat Verohallinto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Sosiaalisen median viestinnän tavoitteiden ja mittareiden asettamista selvitettiin suomalaisille B2B- ja B2C-yrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille osoitetussa verkkokyselyssä. Kysely toteutettiin osana Okimo Clinicin ja Meltwaterin Sosiaalisen median sisällöt: vuoden 2016 trendit -webinaaria. Kyselyyn vastasi 92 viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista. Kyselyyn vastanneista 41% edusti B2B-puolta ja 32% B2C-puolta. Julkisen sektorin ja järjestöjen puolelta oli 26% vastaajista. Yli 34% vastaajista oli yli 500 hengen yrityksistä.

Okimo Clinic on suomalainen sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen markkinointiviestintään keskittynyt toimisto. Okimo Clinic on osa Marketing Clinic Partnersia.

Lisätietoja;
Helene Auramo, toimitusjohtaja, Okimo Clinic Oy
+358 40 153 0082
helene@okimoclinic.com
www.okimoclinic.com
https://twitter.com/OkimoClinic

Kooste kyselyn tuloksista SlideSharessa:
Sosiaalisen median sisällöt: vuoden 2016 trendit (Meltwaterin webinaari 3.2.2016)

Kooste kyselyn tuloksista videona:

Logo ja kuvat:
https://www.dropbox.com/s/2ap37f97wegrax4/Okimo_logo_rgb.eps?dl=0 (eps)
https://www.dropbox.com/s/gxu8j8ngviabkrl/okimo%20logo.png?dl=0 (png)
https://www.dropbox.com/s/5zd52g4kz8gmcoo/Helene.jpg?dl=0

Jaa tämä