Automatic Reports

WEBINAARITALLENNE: Merkityksen aikakausi – strateginen ajatusjohtajuus viestinnässä

Arvot ja merkitys ohjaavat entistä vahvemmin humaanin kuluttajan valintoja. Yrityksillä ja organisaatioilla on valta – ja vastuu muuttaa maailmaa.

"Erittäin mielenkiintoinen webinaari, kiitos selkeästä ja humaanista tavasta kertoa ajatusjohtajuudesta, tämä avarsi ja antoi puntaroimisen aihetta oman yrityksen ja brändin suhteen!"


Webinaarista

Arvot ja merkitys ohjaavat entistä vahvemmin humaanin kuluttajan valintoja. Yrityksillä ja organisaatioilla on valta – ja vastuu muuttaa maailmaa. Muutos vaikuttaa vahvasti siihen, miten yritykset ja brändit viestivät tuotteistaan ja palveluistaan nyt ja tulevaisuudessa. Strategisen viestinnän tulokset syntyvät arvopohjaisista ja merkityksellisistä teoista, jotka tehdään näkyviksi viestinnän avulla.

Ajatusjohtajuus on strategisen viestinnän työkalu, joka yhdistää viestinnän, markkinoinnin ja myynnin tulokselliseksi liiketoiminnaksi ja vaikuttavaksi organisaatioviestinnäksi.

Heini Hirvonen

KTM Heini Hirvonen toimii toista vuotta viestintätoimisto Ahjon toimitusjohtajana ja partnerina. Hän on aiemmin työskennellyt globaalin lääkeyrityksen johtotehtävissä sekä kuluttajabrändien ja pankkisektorin markkinnoinnissa ja myynnissä. Hirvonen on erikoistunut liikkeenjohdon konsultointiin sekä viestinnän, markkinoinnin ja myynnin tulokselliseen yhdistämiseen strategisen ajatusjohtajuuden kautta.

Webinaarissa käymme läpi:

  • Viestintäkentän muutostekijöitä ja niiden seurauksia organisaatioille ja liiketoimintaan
  • Strategista ajatusjohtajuutta ja miten se käytännössä toimii
  • Viestinnän, myynnin ja markkinoinnin tuloksellista yhdistämistä
  • Onnistuneita esimerkkejä ajatusjohtajuudesta Suomessa ja ulkomailla


ajatusjohtajuus viestinnässä

Katso webinaaritallenne: