Viestinnän ja markkinoinnin digitaalinen transformaatio

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset viettävät tunteja luodessaan manuaalisesti sosiaalisen median raportteja ja muita kampanjaraportteja tai lähettäessään manuaalisesti uutiskirjeitä.

Nämä työtunnit on kuitenkin mahdollista käyttää tuottavammin sekä yritykselle kasvua luoden.

Meltwater auttaa säästämään aikaa automatisoimalla manuaalisia prosesseja, kuten raportointia, sosiaalisen median sisältöjen julkaisua ja seurantaa, tiedottamista avainsidosryhmille sekä median, markkinoiden ja kilpailijoiden seurantaa.

Loading...
Piirroskuva, jossa tietokoneita ja servereitä, joissa näkyy Meltwaterin logo.

Miksi markkinoinnissa ja viestinnässä digitalisoidaan prosesseja?

Selviytyäkseen lisääntyvän kilpailun keskellä, yritysten on luotava asiakaskeskeisiä strategioita. Yritykset, jotka keskittyvät kokemusten muovaamiseen ja digitalisoimiseen kohtaamispisteitä ja asiakaslähtöisiä strategioita modernisoimalla, hyötyvät brändin relevanssin kasvusta ja positiivisesta asiakaskokemuksesta.

Keskittymällä siihen, mitä asiakkaat haluavat, nämä yritykset parantavat asiakashankintaa ja -uskollisuutta, samalla vähentäen kulutustaan ja edistämällä kilpailuetuaan

Digitaalisen transformaation tavoitteet

Digitaalisen transformaation tavoitteena on toteuttaa yleisiä strategisia perusperiaatteita, kuten:

  1. Asiakaskokemusten optimointi
  2. Tulosraportoinnin automaatio 
  3. Kustannustehokkuuden saavuttaminen yhdistettyjen järjestelmien avulla ja siiloja vähentämällä
  4. Datan yhdenmukaistaminen
  5. Sisäisen viestinnän optimointi
  6. Päätöksenteon parantaminen

Esimerkkejä digitaalisesta transformaatiosta

Meltwater on apunasi keräämässä tärkeää tietoa, jota voit hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa ansaitun, omistetun ja maksetun median konteksteissa, kuten:

Kilpailijaseuranta:  Kilpailuympäristön ymmärtäminen ja mahdollisuus Porterin viiden kilpailuvoiman mallin hyödyntämiseen reaaliajassa.

Viestintä ja suorituskyvyn johtaminen: Miksi käyttää tuntikausia manuaaliseen raportointiin automatisoinnin sijaan?

Reaaliaikaiset ongelmat ja kriisinehkäisy: Kriisinehkäisyjärjestelmän hyödyntäminen keskeisiä aiheita seuraavien hälytysten avulla ja kaikkien yrityksen maineeseen potentiaalisesti negatiivisesti vaikuttavien keskusteluiden hallinta.

Vaikuttajien hallinta: Sopivien brändilähettiläiden löytäminen brändin tavoittavuuden kasvattamiseksi.

Yleisötrendit ja asiakasymmärrys: Kuluttajatutkimuksen toteuttaminen sosiaalisen median asiakasymmärryksen kautta tärkeän tiedon saamiseksi kohdeyleisöstä.

Asiakkaiden sitouttaminen: Asiakassuhteiden ja sitoutumisen parantaminen oleellisissa kanavissa.

Haluaisitko tietää, kuinka kaikesta tästä voisi olla sinulle apua?

Digitaaliseen transformaatioon tullaan käyttämään enemmän rahaa

Pandemiaa edeltävä IDC:n toteuttama tutkimus ennusti seuraavaa:

  • Digitaalisen transformaation osuus tulee kasvamaan yli 50 prosenttiin kaikista ICT-investoinneista vuoteen 2023 mennessä
  • 53 % kaikista investoinneista tieto- ja viestintäteknologiaan kohdistuu digitaaliseen transformaatioon. Tämä on yli 50 % enemmän kuin vuonna 2019.

Mitä haasteita digitaalisen transformaation prosessiin liittyy?

Muutosjohtamiseen liittyvien haasteiden lisäksi muita digitaalisiin muutosprosesseihin liittyviä haasteita ovat mm.

1. Erilaisten tietotyyppien ja järjestelmien integrointi

2. Siilojen vähentäminen tehokkuuden ja tuotannon lisäämiseksi

3. Automatisoitu raportointi ja sisäinen viestintä

Kuva isosta tietokoneen näytöstä sisältäen maailmankartan, jota ihmiset katselevat.

1. Erilaisten tietotyyppien integrointi

PwC: n vuoden 2021 globaalin toimitusjohtajatutkimuksen mukaan 32 % toimitusjohtajista pyrkii lisäämään kustannustehokkuutta lisääviä aloitteita.

Olemme huomanneet, että toimittajien yhdistäminen on yksi tapa, jolla voidaan saada aikaan suurempiakin kustannussäästöjä, etenkin yrityksille, jotka toimivat useammilla markkinoilla.

Yhdistämällä datan tarjoajia ja implementoimalla jaettuja digitaalisia järjestelmiä, organisaatiot eivät ainoastaan tee kustannussäästöjä, mutta datajoukkoja on myös helpompi yhtenäistää, mikä taas mahdollistaa paikallisten suoriutumiseen liittyvien KPI-lukujen vaivattomamman vertailun.

2. Siilojen vähentäminen tehokkuuden lisäämiseksi

The Harvard Business Review Leader’s Handbookin ja The GE Work-Outin kirjoittamiseen osallistuneen Ron Ashkenasin mukaan siilojen murtaminen on “epätyypillinen toimenpide”. Tästä huolimatta yritysjohtajien mukaan se on äärimmäisen tärkeää jokaisen yrityksen menestymisen kannalta. Itse asiassa 70 % asiakaskokemuksen ammattilaisista ja johtajista on havainnut siilomentaliteetin suurimmaksi esteeksi asiakaspalvelulle.

Sosiaalisesta mediasta on epäilemättä tullut monien osastojen välinen silta. Sosiaalinen media tarjoaa loputtomasti esimerkkejä, jotka näyttävät, kuinka sosiaalisen median dataa ja digitaalisia järjestelmiä voidaan käyttää siilojen murtamiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Meltwaterin mediaseurannan ja analytiikan alustaa voidaan käyttää monilla eri liiketoiminnan alueilla, eikä ainoastaan brändin hallintaan liittyviin tarkoituksiin. Kilpailijaseurannan dataa voidaan käyttää esimerkiksi yritysvastuullisuuteen liittyvien strategioiden suunnittelussa, sijoittajasuhteiden hallinnoimisessa, hyvien työpaikkailmoitusten laadinnassa HR:ssä, toimitusketjuun liittyvien riskien lievittämisessä, IT-prosessien optimoinnissa, asiakaskokemuksen kehittämisessä ja monessa muussa tarkoituksessa. Käyttämällä vastaavaa dataa, jakamalla raportteja ja tekemällä yhteistyötä, eri osastojen ihmiset pääsevät vaikuttamaan asioihin yhdessä.

Esimerkki dataa koostavasta raportista.

3. Automatisoitu raportointi ja sisäinen viestintä

Toinen huomio, jonka olemme viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet on, kuinka koronaviruspandemia muutti myös sisäisen viestinnän ratkaisujen vaatimuksia. Kun etätyöstä tuli "uusi normaali", yritysten oli varmistettava, että kaikki heidän työntekijänsä ja sidosryhmänsä pysyivät ajan tasalla kriittisen kehityksen ja yrityksen tilanteen suhteen.

Markkinointi- ja viestintäosastot ovat muuttuneet yritystensä reaaliajassa toimiviksi viestinnän solmukohdiksi ja kohtaavat nyt vaatimuksia paremman sisäisen viestinnän kehittämiseksi. Tämä on lisännyt sisäisen digitaalisen viestinnän ratkaisujen tarvetta, koska tietoa on jaettava aina kun sitä saadaan.

Eri ryhmät yrityksen sisällä tarvitsevat erilaista tietoa, ja on tärkeää räätälöidä ja personoida viestintä vastaanottajan omien tavoitteiden ja painopistealueiden mukaan. Esimerkiksi päivittäin johtoryhmälle toimitettavat tiedot ovat erilaisia ​​kuin mitä muut työntekijät saavat.

Tee yrityksesi digitaalisesta transformaatiosta helppoa all-in-one -ratkaisullamme

Invalid Button

Teknologia on digitaalisen transformaation sykkivä sydän. Uuteen teknologiaan luottavilla viestintä- ja markkinointitiimeillä on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia edistää liiketoimintaansa ja luoda lisäarvoa.

Viestinnän nopeus ja laajuus ovat kasvaneet valtavasti – tekoälypohjaisten työkalujen avulla on nyt mahdollista kerätä syvällisempää tietoa kohderyhmien luonteesta ja tarpeista, jotka aiemmin olisivat jääneet arvailun varaan.

Meltwater tekee jatkuvasti suuria investointeja datan ja teknologian osa-alueilla, kuten luonnollisen kielen käsittelyyn (NLP), koneoppimiseen, ennakoivaan analytiikkaan ja tekoälyyn liittyen.

Vuosien varrella Meltwater on kerryttänyt osaamista ulkoisen datan analysoinnista, mikä tyypillisesti koostuu strukturoimattomasta tekstistä ja siitä erilaisten merkitysten löytämisestä. Strukturoimatonta dataa saadaan esimerkiksi verkkouutisista, sosiaalisen median julkaisuista, uutisista tai asiakasarvioista - kaikista tekstimuodoista, joilla on tärkeä rooli digitaalisessa viestinnässä. Perinteisesti ulkoinen data on ollut liian sekavaa merkitysten löytämiseksi, joten sitä hyödynnettiin harvoin, mutta tekoälyn ja koneoppimisen ansiosta, yritysjohtajat ovat alkaneet hyödyntää myös strukturoimatonta dataa päätöksenteossaan.

Meltwater on nykyään vakiinnuttanut asemansa 360° ratkaisuna, joka helpottaa yrityksiä analysoimaan kilpailuympäristöään, kehittämään kykyään kohdentaa sisältöjään eri yleisöille ja pääsemään viestinnän tavoitteisiin mittaamalla toimintaansa. Mediaseurannan avulla asiakkaamme ottavat tärkeän askeleen kohti digitaalista ja dataohjautuvaa strategiaa.

Enemmän sisältöä

Invalid Button

Meltwater tarjoaa 20 vuoden mediaseurannan toimialakokemuksensa ansiosta luokkansa parasta dataa ja pääsyn mm. biljooniin mediadokumentteihin, sosiaalisen median julkaisuihin, printtimedioihin ja podcasteihin. Asiakkaiden mielipiteitä, brändin mainetta sekä markkinoihin ja kilpailijoihin liittyviä mittareita käsittelevän datan vähintään osittainen integrointi on avainasemassa digitaalisessa transformaatiossa useille yrityksille.

Lue, miksi asiakkaamme pitävät meistä

Asiakastarinoita

Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

"Yksi suurimmista haasteistamme oli datasta kattavan, ymmärrettävän ja oivaltavan esityksen kokoaminen, josta ilmenee selkeästi missä kohtaa olemme, mutta myös tietoon tarkemmin syventyminen koettiin haasteellisena. Aikaisemmin meillä oli pelkkiä numeroita, mutta emme oikeastaan tienneet, mitä numeroiden takana on."

Javier Ruiz, Digital Marketing Strategist, H&M Mexico

“Tykkään aloittaa aamuni kirjautumalla Meltwaterin sovellukseen tarkastellakseni reaaliajassa, mitä kullakin hetkellä tapahtuu.”

Matthew Wurst, Head of Brand Marketing Operations, 360i

“Meille Meltwaterin tarjoamien someen liittyvien palveluiden suurin arvo on sisältöjen ja datan yhdistäminen yhteen paikkaan, keskittäen viestinnän käytännöt työnkulun parantamista ja kulujen vähentämistä varten.”

Digitaalisen transformaation tarkistuslista