Siirry sisältöön
logo

Visit Levi


Haaste

Proaktiivinen viestintä ei onnistu ilman ajantasaista tietoa

Levi on matkailukohde Suomen Lapissa, jossa vierailee vuosittain noin 750 000 matkailijaa. Visit Levin tavoitteena on edistää matkailua Levin alueelle. Mediaseuranta on ollut tärkeässä osassa Visit Levin markkinoinnin ja viestinnän kehittämistä jo kauan, mutta varsinkin vallitseva koronavirustilanne on johtanut siihen, että median kirjoituksia sekä kuluttajien keskusteluita sosiaalisessa mediassa on seurattava entistä tarkemmin. 

Visit Leville on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä Lapin matkailusta, eri matkailukohteista ja tapahtumista puhutaan mediassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Uutisoinnit Lapin matkailusta vaikuttavat oleellisesti Levin omaan markkinointiviestintään ja tämän vuoksi ajantasaisuus on erityisen tärkeää. Visit Levillä tahdotaan myös tietää, miten Lapin matkailukohteet vertautuvat medianäkyvyydessä toisiinsa ja millaiset teemat puhuttavat kuluttajia. Automatisoitu, reaaliaikainen mediaseuranta ja analyysi on ainut tapa pysyä informoituna viimeisimmistä tapahtumista, sillä Visit Levillä on paljon eri uutisaiheita, joita he haluavat seurata.

Kaikki kuvat: Visit Levi

Kuva: Visit Levi, ruskamaisema ja joutsen
Yrjötapio Kivisaari kuva

En osaisi enää kuvitella tekeväni tätä työtä ilman Meltwateria. Olemme olleet erityisen otettuja siitä, miten hyvin meistä on huolehdittu sen jälkeen, kun olemme tulleet asiakkaiksi”

Yrjötapio Kivisaari, Visit Levin toimitusjohtaja

Ratkaisu

Reaaliaikaista seurantaa mobiilisovelluksen avulla ja oikea-aikaista viestintää

Olennainen osa Visit Levin viestintästrategiaa on, että ajankohtaisiin mediassa nouseviin aiheisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Mediaseuranta ja sosiaalisen median seuranta on tärkeässä roolissa nimenomaan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Tästä syystä Visit Levi käyttää aktiivisesti myös Meltwaterin mobiiliapplikaatiota, joka ilmoittaa viimeisimmistä uutisista ja sosiaalisen median kirjoituksista reaaliaikaisesti push-ilmoitusten avulla. Seurantakokonaisuutta täydentää myös Meltwaterin tiedotejakelupalvelu, jonka avulla Visit Levin on helppo löytää viestilleen ajankohtaiset toimittajakontaktit ja lähettää tiedotteet.

Mediaseurannan ja tiedotejakelupalvelun kokonaisuuden etuna on se, että mediaseurannan avulla voidaan löytää juuri oikeat toimittajat tiedotteen vastaanottajiksi ja samasta palvelusta voi myös hoitaa tiedotelähetyksen sekä tiedotteen läpimenon seurannan. Tällainen toimintatapa mahdollistaa viestinnän proaktiivisuuden ja tehokkuuden, joka on kovassa kilpailussa avainasemassa.

Kuva: Visit Levi, puolukanpoimintaa
Yrjötapio Kivisaari kuva

“Meltwaterin palvelut ovat auttaneet meitä seuraamaan ja reagoimaan covid-pandemian aikaiseen uutisointiin ja olemme saaneet hyvin läpi omaa viestiämme liittyen muun muassa matkailurajoituksien vaikutuksiin Lapin matkailulle. Olemme myös konseptoineet erilaisia kotimaisille matkailijoille suunnattuja matkapaketteja esimerkiksi etätyöhön liittyen, ja tiedotejakelu on auttanut meitä levittämään näitä uutisia viraalisti”

Yrjötapio Kivisaari, Visit Levin toimitusjohtaja

Lopputulos

Meltwaterin palvelut strategisen työn tukena

Visit Levin hallitus seuraa Meltwaterin mediaseurantapalvelusta saatavaa tietoa säännöllisesti, ja tämä tieto on strategisen kehitystyön ja brändinrakennuksen apuna. Hallitukselle on tärkeää ymmärtää, millaiset teemat aiheuttavat keskustelua eri kohderyhmissä ja minkä sävyistä keskustelu on verrattuna muihin Lapin matkailukohteisiin. Tämän tiedon avulla Visit Levi pystyy mukauttamaan viestintästrategiaa ajankohtaisten teemojen mukaan ja mittaamaan, miten hyvin heidän oma viestintänsä menee läpi.

Kuva: Visit Levi

Meltwater auttaa Visit Leviä:

Seuraamaan mediaa reaaliaikaisesti

Lähettämään tiedotteet oikeille toimittajille

Ymmärtämään kohderyhmän mielipiteitä