Tieto

Haastattelussa Tiedon Senior Communications Manager Jukka Mäntyjärvi.

Tieto

Tiedon Senior Communications Manager Jukka Mäntyjärvi on työskennellyt viestinnän parissa jo kaksikymmentä vuotta. Tiedolla Jukka vastaa dataohjautuvan viestinnän rakentamisesta ja kehittämisestä.

Miten viestintä on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana?

Viestintäohjelmistojen kehitys on ollut suurta. Nykyään työkalujen määrästä ei siis ole pulaa, vaan haaste on valita oikeat työkalut jotka sopivat parhaiten yritysten viestijöiden tarpeisiin. Minusta kuitenkin tuntuu, että Suomessa ei vielä hyödynnetä täysimittaisesti viestinnän dataa ja ohjelmistoja. Nyt on mahdollisuus aiempaa helpommin linkittää viestintä ja sen mittarit koko organisaation tavoitteisiin.

Oletko huomannut viestintäosastojen päivittäisen tekemisen muuttuneen?

Kyllä. Muutosta on ollut havaittavissa kun on huomattu että maailma, ja sitä kautta viestintä muuttuu yhä nopeatempoisemmaksi ja että viestinnän linkitys organisaation tavoitteisiin on tullut entistä tärkeämmäksi. Viestintä on ennen usein nähty pelkästään markkinoinnin tai liikkeenjohdon tukitoimintana niin sanotusti tutkan alla. Ilman todennettavia tuloksia viestintä voidaan vieläkin joskus pahimmillaan nähdä yritysjohdossa muusta toiminnasta erillisenä.

Mitkä ovat sinun mielestäsi viestinnän tärkeimmät mittarit?

Hyvänä nyrkkisääntönä sanoisin että viestintää kannattaa mitata niin helposti kuin pystyy. Ei siis kannata lähteä rakentamaan mittaristoa, joka on niin monimutkainen että se ei toimi arjessa. Kannattaa lähteä liikkeelle organisaation tavoitteista ja sitten viestinnän omista tarpeista, tarkoittaen että ensin määritellään se mitä halutaan organisaation toiminnalla saada aikaiseksi, josta tulee se mitä halutaan viestinnässä mitata, jonka jälkeen mietitään mitä dataläheitä halutaan seurata ja mitä työkaluja siihen tarvitaan. Vaikka eri toimialat luonnollisesti vaativat erilaisia mittareita, sanoisin että tietyt perusmittarit ovat kaikille samat: verkkosivujen kävijämäärä ja verkkoliikenteen laatu, sekä uutismedian ja orgaanisen somen määrä ja laatu. Nopeasti kuvaan mukaan tulee myös markkinoinnin automaation sekä CRM:n data. Puhuisin nykyään ennemmin viestinnän analytiikasta kuin mittaamisesta.

Miten viestintädataa voi hyödyntää strategisessa suunnittelussa?

Strategisessa sunnittelussa lähtökohtaisesti lähdetään seuramaan pitkän aikavälin muutoksia ja trendejä. Jotta päästään katsomaan trendejä, on hyvä lähteä liikkeelle arvopuu-lähestymistavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että on yksi tietty asia joka muodostuu useista muista ajureista.

Esimerkki tästä lähestymistavasta on se, että katsotaan mitkä mediat ovat omalla toimialalla merkittäviä. Vertaamalla esimerkiksi näiden toimialan avainmedioiden ja muissa medioissa olevien osumien ja niiden levikin määrää toisiinsa, pystyy tekemään johtopäätöksiä tavoittavuuden ajureista. Tietenkin on myös merkityksellistä sukeltaa pelkkien numeroiden taakse ja tehdä laadullinen analyysi. Lopputuloksena tulee olla näkemys siitä, miten viestintä voi entistä paremmin auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa - ja mitä käytännön toimia pitää sen eteen tehdä.

Miten te Tiedolla hyödynnätte dataohjautuvaa viestintää?

Olemme lähteneet nostamaan dataohjautuvaa viestintää seuraavalle tasolle vuoden 2018 alusta. Teimme analyysin lähtötilanteesta, jolloin huomasimme ne alueet jotka toimivat sekä ne, mitä pitää kehittää. Huomasimme muun muassa, että määrän sijaan meidän kannattaa panostaa laatuun, eli olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan keskustelemassa yhteiskunnallisesti ja liiketoiminnallisesti relevanteista aiheista. Tämä muutos alkoi näkymään mittareissamme yllättävänkin nopeasti. Datasta saatujen havaintojen pohjalta siis huomasimme mitä alueita meidän kannattaa kehittää ja miten.

"Huomasimme, että määrän sijaan meidän kannattaa panostaa laatuun, eli olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan keskustelemassa yhteiskunnallisesti ja liiketoiminnallisesti relevanteista aiheista. Tämä muutos alkoi näkymään mittareissamme yllättävänkin nopeasti. Datasta saatujen havaintojen pohjalta siis huomasimme mitä alueita meidän kannattaa kehittää ja miten."

Jukka Mäntyjärvi
Jukka Mäntyjärvi Senior Communications Manager

Haluatko tehdä yhteistyötä Meltwaterin kanssa?

Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä. Voit myös lähettää meille sähköpostia meltwaterfin@meltwater.com.

Ollaan yhteydessä!

[id^='mktoForm']
[id^='mktoForm']