Sinebrychoff

Haastattelussa Timo Mikkola Sinebrychoffin viestinnästä.

Sinebrychoff

Haastattelussa Timo Mikkola Sinebrychoffin viestinnästä.

Miten viestinnän työ on muuttunut viime vuosina?

Sosiaalinen media on yksi eniten viestinnän työnkuvaa muovanneista tekijöistä ja digitaalisuus jatkaa viestinnän kehittämistä koko ajan. Vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi ja viestintää tehdään näistä teemoista entistä enemmän.

Viestinnän työ on muuttunut myös niin, että viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat entistä hankalammin eroteltavissa. Erottavana tekijänä voisi pitää sitä, että viestintä on markkinointia asialähtöisempää ja sitä tehdään pitkällä aikavälillä.

Miten yhteistyöhön lähdettiin alun perin Meltwaterin kanssa?

Alun perin lähdimme testaamaan Meltwaterin analyysiraportteja kokeena useampia vuosia sitten. Olemme olleet analyyseihin niin tyytyväisiä, että meidän on ollut helppo jatkaa yhteistyötä Meltwaterin kanssa.

Meltwaterilta saadut analyysit ovat niin esitysvalmiita paketteja, että analyysia voi esitellä suoraan tai valikoiduin osin yhtiömme sisällä. Analyysit toimivat todistusaineistona siitä, mitä viestintä tekee ja saa aikaan.

Miten Meltwaterin analyyseistä saatua tietoa hyödynnetään?

Esittelytilaisuus on meille tärkeä osa analyysiä. Esittelyssä käymme analyysin läpi yhdessä Meltwaterin analyytikon kanssa, ja näistä esittelyistä saadaan aina paljon miettimisen aihetta sekä kehitysideoita.

Olemme kokeneet, että tämä kvartaalisykli on meille sopiva ja saamme yleensä joka analyysistä konkreettisia kehitysideoita. Analyyseistä näemme, mitkä toimenpiteistä ovat olleet erityisen toimivia tai herättäneet paljon mielenkiintoa. Usein analyyseistä on saatu ideoita myös sosiaalisen median kehittämiseen. Viimeisimmät huomiomme analyysien pohjalta ovat olleet esimerkiksi sellaisia, että Facebook ei ole enää meille niin merkittävä kanava kuin ennen ja asiantuntijavaikuttaminen on siirtynyt Twitteriin. Kuluttajakeskustelu on taas osaltamme siirtynyt Instagramiin, ja tämä onkin saanut meitä miettimään omaa kanavastrategiaamme uudelleen.

Miten kehitätte viestintää datan avulla?

Analyysien tulokset auttavat meitä kehittämään viestintää. Jos olemme käyttäneet paljon aikaa ja resursseja jonkin aiheen esilletuontiin, mutta huomaamme analyysistä ettei media ole juurikaan kiinnostunut aiheesta, voimme ottaa tämän huomioon jatkossa. Joskus yllätymme positiivisesti siitä, miten olemme saaneet aikaan paljon ansaittua mediaa aiheesta, jonka emme ole alun perin ajatelleet olevan erityisen kiinnostava. Yksi tällainen tempaus oli esimerkiksi Coca-Colan joulurekka, joka herätti paljon enemmän huomiota kuin mitä kuvittelimme.

Miten hyödynnätte kilpailijavertailua?

Haluamme ymmärtää, miten omat kanavamme vertautuvat kilpailijoiden kanaviin. Mikäli jokin kilpailijamme kanava kasvaa yhtäkkiä, haluamme pureutua siihen, mitä kilpailija on tehnyt hyvin. Emme halua tehdä samoja asioita kuin kilpailijamme, mutta koemme, että on hyvä olla tietoinen siitä mitä muut alalla toimivat tahot tekevät.

Onnistumisiamme olisi vaikea todentaa, ellei meillä olisi mitään, mihin verrata omaa tekemistämme.

Minkälaista Meltwaterilta saamanne palvelu on ollut?

Olemme olleet tosi tyytyväisiä Meltwateriin. Analyysien esittelyt ovat olleet todella laadukkaita, ja mahdolliset muutokset on aina tehty viipymättä.

"Meltwaterilta saadut analyysit ovat niin esitysvalmiita paketteja, että analyysia voi esitellä suoraan tai valikoiduin osin yhtiömme sisällä. Analyysit toimivat todistusaineistona siitä, mitä viestintä tekee ja saa aikaan. Usein analyyseistä on saatu ideoita myös sosiaalisen median kehittämiseen."

Timo Mikkola
Timo Mikkola Viestintäpäällikkö

Haluatko tehdä yhteistyötä Meltwaterin kanssa?

Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä. Voit myös lähettää meille sähköpostia meltwaterfin@meltwater.com.

Ollaan yhteydessä!

[id^='mktoForm']
[id^='mktoForm']