PING Helsinki

PING Helsinki käyttää Meltwaterin palveluita vaikuttajakampanjoiden hallinnointiin sekä kehittämiseen. Isoin etu PINGin tiimille tulee ajansäästöstä.

PING Helsinki

PING Helsinki on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatoimisto, jonka tavoitteena on tuoda vaikuttajamarkkinointi osaksi tehokasta ja tuloksellista markkinointia. PING Helsinki on käyttänyt jo yli vuoden ajan Meltwaterin Social Influencers -työkalua osana vaikuttajamarkkinointikampanjoiden hallintaa ja mittaamista. PINGillä ei ole omia vaikuttajia, vaan he tekevät yhteistyötä sekä itsenäisten vaikuttajien että eri vaikuttajatoimistojen kanssa. Social Influencers-työkalu auttaa PINGin matchmakereita vaikuttajakartoituksissa, kun he saavat käyttöönsä vertailukelpoista dataa eri vaikuttajien tavoittamista yleisöistä, kiinnostuksenkohteista ja demografioista.

Social Influencers on PING Helsingin matchmakereiden päivittäinen työkalu, jonka avulla he löytävät vaikuttajia, jotka sopivat kullekin asiakkaalle. Oleellista on, että vaikuttajan kohderyhmä kohtaa asiakkaan kohderyhmän kanssa mahdollisimman hyvin.

PINGillä on käynnissä useita yhtäaikaisia kampanjoita, joiden mittaamisessa Social Influencers -työkalulla on iso rooli. Social Influencers kerää yhteen raporttiin kaikki vaikuttajien tekemät julkaisut eri sosiaalisen median alustoilla, laskee yhteen julkaisujen tavoittavuuden sekä sitoutumisasteen. Näitä tietoja PING Helsingin matchmakerit käyttävät, kun he raportoivat asiakkailleen kampanjoiden edistymistä, mutta myös kampanjoiden kehittämiseen. Mittaamisen avulla nähdään, mikä vaikuttajan tekemästä sisällöstä on kiinnostavaa seuraajien mielestä ja tätä tietoa voidaan käyttää hyödyksi, kun mietitään seuraavia toimenpiteitä.

Social Influencers-työkalun isoimpia hyötyjä on ajansäästö sekä vaikuttajia kartoittaessa, että kampanjoiden mittaamisessa. Ilman työkalua PING Helsingin tiimiltä menisi paljon enemmän aikaa oikeanlaisten vaikuttajien kartoittamiseen, koska heidän tulisi pyytää vaikuttajilta itseltään esimerkiksi tilien demografiatietoja. Social Influencers -työkalu mahdollistaa vaikuttajien dataan tutustumisen sekä eri vaikuttajien vertailun dataohjautuvasti. Vertailun tuloksena PING Helsinki voi varmistua siitä, että he tarjoavat asiakkailleen parasta mahdollista matchia osaksi kampanjaa.

Toinen iso ajansäästö tulee automaattisesta raportoinnista, jota PING Helsingin asiakkaat voivat halutessaan seurata kampanjan etenemistä jopa reaaliaikaisesti päivittyvän verkkolinkin kautta. Linkin kautta asiakas näkee vaikuttajan tekemät sisällöt sekä sisältöjen avainluvut. Erityisesti Social Influencers-työkalu helpottaa Instagram Stories-seurantaa, koska tarinat ja niiden katseluluvut tallentuvat palveluun.

PING Helsinki on onnistuneesti luonut kampanjoilleen myös laajaa ansaittua näkyvyyttä uutismediassa ja mitannut sitä Meltwaterin avulla. Laajaa mediahuomiota ovat saaneet muun muassa #YearInClarion-, sekä Vaihtovuosi Sodankylässä -kampanjat.

"Social Influencers-työkalun isoimpia hyötyjä on ajansäästö sekä vaikuttajia kartoittaessa, että kampanjoiden mittaamisessa. Ilman työkalua PING Helsingin tiimiltä menisi paljon enemmän aikaa oikeanlaisten vaikuttajien kartoittamiseen, koska heidän tulisi pyytää vaikuttajilta itseltään esimerkiksi tilien demografiatietoja."

PING Helsinki
PING Helsinki

Haluatko tehdä yhteistyötä Meltwaterin kanssa?

Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä. Voit myös lähettää meille sähköpostia meltwaterfin@meltwater.com.

Ollaan yhteydessä!

[id^='mktoForm']
[id^='mktoForm']