Logo Meillä on tuhansia tyytyväisiä asiakkaita jotka hyödyntävät palveluitamme mm. viestinnässä, markkinoinnissa ja myynnissä.

Lajittele

Logo

“Voin soittaa omalle asiakasvastaavalle, joka auttaa minua jäsentämään omat ajatukseni tiedotteen sisällöstä ja ajankohdasta aina tarvittaessa. Asiakaspalvelu on ollut Naisten Linjalle tärkein kriteeri kumppania valittaessa ja voin erittäin mielelläni suositella Meltwateria muillekin.

Naisten Linja

Haastattelussa Naisen Linjan viestinnän suunnittelija Johanna Storck. Naisten Linja tukee väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia ja tyttöjä sekä heidän läheisiään maksuttomasti puhelimitse, netissä ja kasvokkain. Haastattelimme Naisten Linjan viestinnästä vastaavaa Johanna Storckia siitä, kuinka Meltwaterin palvelut auttavat häntä työssään. Kuten monilla voittoatavoittelemattomilla järjestöillä ja matalan kynnyksen palveluntarjoajilla, myös Naisten Linjan viestinnän haasteena ovat rajalliset resurssit. Huomattuaan kuinka iso osa työajasta kului naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevien artikkelien löytämiseen, Storck otti asian puheeksi ja ryhdyttiin etsimään auttavia työkaluja. Mediaseurannan käyttöönotto on helpottanut työtä ja säästää aikaa. Aamuisin Storck haluaa heti herättyään kahvikupin äärellä lukea Meltwaterin mobiiliapplikaatiosta, millaista keskustelua aiheesta käydään. “Meltwater suodattaa osumat valmiiksi, jolloin minun tarvitsee vain käydä ne läpi ja katsoa mikä on relevanttia Naisten Linjan kannalta.”

Medianäkyvyys merkittävänä osana Se Kolmas -kampanjaa

Vuoden 2018 lopussa järjestettiin Se Kolmas -kampanja, joka toteutettiin yhteistyössä pukusuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kanssa. Kyseessä oli osallistava taidekampanja, jossa väkivaltaa kokeneita naisia kannustettiin jakamaan omia tarinoitaan. Anne-Mari Pahkala valitsi näistä kolme tarinaa, joista hän toteutti kustakin oman iltapukunsa. Kaikki kolme iltapukua nähtiin myös 2018 vuoden itsenäisyyspäivän Linnan juhlissa. Mediaseurannan lisäksi Naisten Linjalla on käytössä Meltwaterin tiedotejakelupalvelu, jonka kautta kampanjan aikana lähetettiin lehdistötiedotteet sekä kutsut lehdistötilaisuuteen. “Meltwaterilla on valtavat yhteystiedot, jonka ansiosta tiedotteet ja kutsut saatiin aivan uusille tahoille, joita emme olisi osanneet edes aiemmin lähestyä.” Kampanjan lehdistötilaisuus oli valtavan onnistunut ja paikalle saapui tahoja, joita Naisten Linja ei olisi Storckin mukaan pystynyt yksin edes lähestymään. Tämän ansiosta kampanja saatiin näkymään kaikissa Suomen suurissa medioissa ja se tavoitti parhaimmillaan 3,7 miljoonaa suomalaista. Meltwater on näytellyt tärkeää roolia myös kampanjan raportoinnin osalta. “Meltwaterin avulla pystytään osoittamaan, että tästä kampanjasta oli ihan suunnaton hyöty: paitsi, että tavoitettiin niin valtavasti ihmisiä, me saatiin myös koottua yhteen kaikki sen kautta tullut lehdistö- ja somenäkyvyys. Ilman näitä lukuja ja raportteja olisi hyvin haastavaa ja ihan mahdotontakin tänä päivänä vain sanoa, että tämä oli tosi tärkeä ja tämä tuli tehdä.”

Konsultoiva ja ihmisläheinen asiakaspalvelu

Meltwater valittiin palveluntarjoajaksi paitsi hyvien palveluiden ja toimivien työkalujen, myös asiakaspalvelun ja ihmisläheisyyden ansiosta. Johanna vastaa yksin Naisten Linjan viestinnästä, jolloin viestinnän asioista on tärkeä päästä välillä pallottelemaan jonkun toisen kanssa. “Voin soittaa omalle asiakasvastaavalle, joka auttaa minua jäsentämään omat ajatukseni tiedotteen sisällöstä ja ajankohdasta aina tarvittaessa. Asiakaspalvelu on ollut Naisten Linjalle tärkein kriteeri kumppania valittaessa ja voin erittäin mielelläni suositella Meltwateria muillekin.” Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
Logo

“Meltwater Engagen avulla meidän on paljon helpompi hallinnoida kommentteja ja osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Myös kampanjoiden sisältöjä pystytään ajastamaan jo valmiiksi, mistä on todella iso hyöty.

Helsingin Diakonissalaitos

Katso videolta Helsingin Diakonissalaitoksen kokemukset Meltwaterista. Haastattelussa Helsingin Diakonissalaitoksen viestintäasiantuntija Ella Saranpää. Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka auttaa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Säätiö on erikoistunut vaativien erityisryhmien palveluihin, joita kehitetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kokemukset Meltwaterista

Helsingin Diakonissalaitos saa osakseen paljon ansaittua näkyvyyttä, jonka seuraamiseen on valjastettu Meltwaterin mediaseurantapalvelu. Koska Diakonissalaitoksen näkyvyys perinteisen median puolella saattaa olla todella hajallaan hyvin pienissäkin lehdissä, ei aika riittäisi niistä jokaisen seuraamiseen itsenäisesti. “Meidän on todella paljon helpompaa raportoida esimerkiksi medianäkyvyydestä hallitukselle, joka seuraa säännöllisesti sitä, miten meidän näkyvyys esimerkiksi perinteisen median ja sosiaalisen median saralla kehittyy. Meillä on ihan loistava hallitus, joka on kiinnostunut viestinnästä ja markkinoinnista ja haluaa myös kuulla niitä tuloksia. Siinä Meltwater on tosi iso apu, että me saada helposti ja nopeasti raportit esiin.” Saranpää kertoo. Keskustelu käy toisinaan kuumana Helsingin Diakonissalaitoksen some-kanavissa, joiden hallintaan on otettu avuksi Meltwater Engage. “Sosiaalisessa mediassa meidän työhön liittyen käydään paljon keskustelua aiheista, joita heitämme julkisuuteen. Ne eivät aina miellytä kaikkia, joten välillä kommentointiketjut kasvavat todella pitkiksi. Tästä johtuen hallinnointiin menee paljon aikaa, jos ei ole työkaluja käytössä. Meltwater Engagen avulla meidän on paljon helpompi hallinnoida kommentteja ja osallistua keskusteluun. Myös kampanjoiden sisältöjä pystytään ajastamaan jo valmiiksi, josta on todella iso hyöty."

Meltwaterin palvelujen hyödyt

Saranpää kokeekin ajansäästön merkittävänä palveluiden tuomana hyötynä. “Etenkin omalla kohdallani aikaa säästyy, mikä tietenkin tarkoittaa myös kustannusten säästymistä, sillä työaika on arvokasta. Se, että pystyn ottamaan raportteja yhdestä ja samasta paikasta ja keräämään kaikki kokonaisnäkyvyydet tosi yksinkertaisesti, säästää työaikaa jopa pari tuntia.” Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
Logo

“Saamme paljon ansaittua näkyvyyttä ja halusimme seurata näitä keskusteluja ja kirjoituksia. Lähdimme kartoittamaan eri vaihtoehtoja ja päädyimme Meltwaterin palveluun, koska saimme kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä palveluntarjoajalta.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Vuonna 1995 perustettu Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on sittemmin kasvanut Suomen neljänneksi suurimmaksi panimoksi, mutta toiminta-ajatus on yhä sama: laadullisesti ja mielikuvallisesti ylivoimaisten juomien valmistaminen. Meltwaterin mediaseurannan avulla Laitilassa pysytään kärryillä siitä, millaisia mielikuvia yritykseen tänä päivänä liitetään. Vierailimme Limonaadikujalla Laitilassa ja haastattelimme Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan markkinointipäällikköä Ville Alankoa palvelun käytöstä.

Näin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas hyödyntää Meltwaterin mediaseurantaa

Ennen mediaseurannan käyttöönottoa oli tiedossa, että Laitilan Wirvoitusjuomatehtaasta kirjoitetaan paljon, mutta ei tiedetty mitä se on. “Me ollaan aina näytty paljon ansaitussa mediassa ja silloin se on aika ikävä tilanne jos me tiedetään, että meistä kirjoitetaan, mutta me ei itse tiedetä mitä se on.” Haasteen selvittämiseksi lähdettiin kartoittamaan mahdollisia ratkaisuja, jolloin Meltwater nousi esiin yhtenä potentiaalisena palveluntarjoajana. “Meltwaterin kokonaispaketti ja tietynlainen “kaikki palvelut yhdestä talosta” -ajatusmalli oli semmonen mihin me ihastuttiin ja tultiin siihen tulokseen, että tämä voisi olla se meidän juttu”, Alanko kertoo. “Koettiin, että Meltwaterissa yhdistyy tosi fiksusti ja tosi hienolla tavalla valtava määrä tietoa ihmisymmärrykseen – on paljon tietoa, mikä kulkee järkevien käsien läpi.”

Kokemukset Meltwaterista

Tärkeänä tekijänä Meltwaterin valinnassa koettiin myös ymmärrys Laitilan liiketoimintaa kohtaan, joka on osaltaan myös saanut yrityksen pysymään Meltwaterin asiakkaana. “Meidät on pitänyt Meltwaterin asiakkaana aika pitkälti se, että me ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun. Aina jos on ollut joku semmoinen epäkohta mitä ollaan haluttu lähteä johonkin suuntaan parantamaan, niin se on tosi nopeasti ja jouhevasti saatu parannettua. On tavallaan ollut semmoinen fiilis, että Meltwater ymmärtää meidän liiketoimintaa ja meidän tarpeita siitä näkökulmasta. Se on kuitenkin aika oleellista tämmöisessä tilanteessa, että palveluntarjoaja ymmärtää sen miksi me ollaan olemassa. Se vaikuttaa suoraan siihen, millaista palvelua me tarvitaan ja miten sitä voidaan kehittää. Palvelun käyttöönotto on tuonut mukanaan toivottuja hyötyjä. “Nyt me tiedetään hyvin selvästi, että kuinka paljon meistä kirjoitetaan, missä meistä kirjoitetaan ja millä äänensävyllä meistä kirjoitetaan. Myös semmonen hiljainen tieto, mikä sen mukana tulee, pystytään esimerkiksi seuraamaan kaikkea meidän alaan liittyvää keskustelua, on aika korvaamatonta.” Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
Logo

“Meltwaterin palvelun kautta saadut hyödyt ovat ihan ilmeiset. Se mediaviesti mikä siellä kentällä on, oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta tai muusta verkkoviestinnästä, tavoittaa minut päivittäin ja sillä aloitan päiväni.

Laitilan kaupunki

Laitila on noin 8500 asukkaan ja 600 yrityksen vireä teollisuus- ja palvelukeskus Varsinais-Suomessa. Meltwaterin mediaseurantaa Laitilan kaupunki on hyödyntänyt syksystä 2017 lähtien, mutta palvelu on kaupunginjohtajalle Johanna Luukkoselle ennestään tuttu jo aiemmasta työtehtävästä Kangasniemen kunnanjohtajana. Alunperin Luukkonen päätyi valitsemaan Meltwaterin palvelun, koska kollega johon hän luotti ja jolla oli samantyyppisiä ajatuksia johtamisesta, suositteli Meltwateria.

Mediaseuranta

Meltwaterin mediaseurantapalvelu hankittiin Laitilan kaupungille informaation tarpeeseen. “Kaupungin näkökulmasta on todella tärkeä tietää, mitä kaupungissa ja naapurikunnissa tapahtuu, sekä mistä parhaillaan puhutaan. Ja tietysti mikä on hyvin tärkeää, se elinvoimakysymys eli meidän yritykset - mitä niille kuuluu ja mitä siellä tapahtuu. Vaikka vuorovaikutusta toki yritysten kanssa tehdään, on oleellista myös seurata miltä se näyttää mediassa.” Mediaseuranta on muodostunut osaksi kaupunginjohtajan päivittäistä arkea. Herättyään aamulla klo 6 Luukkonen käy läpi seurannan osumat kahvikupin äärellä. “Meltwaterin palvelun kautta saadut hyödyt ovat ihan ilmeiset. Se mediaviesti mikä siellä kentällä on, oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta tai muusta verkkoviestinnästä, tavoittaa minut päivittäin ja sillä aloitan päiväni. Se osaltaan virittää työpäivään ja antaa myös mahdollisuuden lähettää tietoa tarvittaessa eteenpäin toimialajohtajille tai asiantuntijatyöntekijöille, jotta myös nämä ovat tietoisia, mitä meistä puhutaan.” Hyvä ja reagoiva asiakaspalvelu, sekä informaation tarpeeseen vastaava mediaseurantapalvelu ovat saaneet Johanna Luukkosen ja Laitilan kaupungin pysymään Meltwaterin asiakkaana. “Ei ole aamua etteikö Laitila tule minua vastaan. Se tietysti palkitsee, kun saa oikeasti sitä tietoa mitä ajattelee näkevänsä, mutta myös niitä tietoja tai tärppejä, mistä ei tiennyt. On ollut ihan loistavaa huomata, että meistähän on kirjoitettu Oulussa tai Rovaniemellä, ja tutkia mikä tämä juttu on. Tai joku väitöskirja on saattanut tulla vastaan, missä Laitila tai Kangasniemi on mainittu”, Luukkonen kertoo. Yhteistyön jatkamispäätökseen on osaltaan vaikuttanut myös tieto siitä, että Meltwaterilta on mahdollista ottaa käyttöön lisäpalveluita, kun asioissa päästään eteenpäin ja ne tulevat ajankohtaisiksi.

Mitä sanoisit asiakkaalle joka harkitsee Meltwaterin palvelun ostamista?

“Asiakkaalle joka pohtii nyt, että ottaako mediaseurantaa ja ottaako Meltwaterin siihen palveluntarjoajaksi, niin ensinnäkin sanon, että mediaseuranta kannattaa ainakin aina ottaa. Se on aina hyvä tietää mitä puhutaan - on se sitten plussaa tai miinusta. Itse en ole pettynyt Meltwateriin, niin kyllä pystyn suosittelemaan.” Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
Logo

“Ensisijainen tarve hankinnalle oli advanced business intelligence. Mehän osataan kyllä koneoppijoina tehdä hakuyhtälöitä, ja Meltwater on tukenut meitä siinä tosi hyvin. Haluamme seuraavaksi laajentaa palvelua myös julkisen tiedon hyödyntämiseen. Lisäksi aiomme entistä enemmän käyttää Meltwateria alustana meidän sosiaalisen median strategian toteutuksessa.

Yield Systems

Yield Systems auttaa ratkaisemaan yhtä suurista maailman ongelmista tekoälyn avulla. He tarvitsivat business intelligence -ratkaisun kehittääkseen tuotettaan, joka parantaa ruoan tuotantoketjua niin kehittyneissä kuin kehitysmaissakin, hyödyntäen ulkoista dataa. Yield Systemsin ensisijainen tarve oli löytää edistynyt ratkaisu liiketoimintatiedon hallintaan. Alalla tapahtuu paljon ja maatalous on disruptiivisten teknologioiden leikkauspisteessä: Yield Systemsillä on käytössään satelliittidataa, IoT-dataa, geneettistä dataa, säädataa ja droneja. Heidän oli hankalaa pysyä ajan tasalla kaikista aiheista itse sosiaalista mediaa seuraamalla. Koneoppijoina he sovelsivat omia oppejaan ja totesivat, että viisaampaa on automatisoida tärkeän tiedon seuranta. Vaikka Yield Systems toimii ultra niche markkinassa, he ovat tehneet kaksi merkittävää havaintoa internetin maailmasta mediaseurannan avulla: haaviin osui tutkimusryhmien linkkejä ja kaksi samankaltaista liiketoimintaa tarjoavaa yritystä. Näistä saatiin tieto reaaliajassa, ja myös jatkossa Yield Systems pysyy ajan tasalla siitä, missä markkina menee ja mikä on kansainvälinen taso alalla. “Ensisijainen tarve hankinnalle oli advanced business intelligence. Mehän osataan kyllä koneoppijoina tehdä hakuyhtälöitä, ja Meltwater on tukenut meitä siinä tosi hyvin. Haluamme seuraavaksi laajentaa palvelua myös julkisen tiedon hyödyntämiseen. Lisäksi aiomme entistä enemmän käyttää Meltwateria alustana meidän sosiaalisen median strategian toteutuksessa”. Yield Systemsillä mediaseurannan rooli on viestinnän ja markkinoinnin ytimessä: brändiä, markkinointia sekä viestintää seurataan tiiviisti Meltwaterin palvelun avulla, ja tavoitteena on ajatusjohtajan aseman saavuttaminen tulevaisuudessa. Missio on, että pienviljelijät maailmalla pystyvät osallistumaan kasvinjalostukseen, ja heillä olisi tekoäly käytettävissä. Yield Systems haluaa viestiä ruoan tuotantoon liittyvistä konsepteista, joihin heidän teknologiansa pyrkii keksimään ratkaisuita. Tekoälydisruption viestiminen maatalouden toimikentässä on heille keskeinen asia, ja siihen viestinnässä panostetaan paljon. “Suosittelen Meltwateria. Sanoisin, että kannattaa yhdessä Meltwaterin kanssa miettiä, että minkälainen esimerkiksi digitaalisen median strategia kannattaisi olla. Ihan niitä liiketoiminnan keskeisiä pointteja kannattaa sparrailla Meltwaterin kanssa. Toinen kysymys on, että miten sitten toimitaan, kun Meltwater on otettu käyttöön ja se alkaa tuottaa hyödyllistä informaatiota: miten palvelu otetaan osaksi niitä omia liiketoiminnan prosesseja. Näihin molempiin on löytynyt Meltwaterilta erittäin hyvin tukea. “ ”

Lue lisää ›
Logo

“Engage-työkalu antaa mahdollisuuden hallita suuria palautemassoja ja samalla käsitellä kaikkea sitä dataa, mitä meille tulee Suomesta ja maailmalta.

Hesburger

Haastattelussa Hesburgerin sosiaalisen median päällikkö Petteri Pohjonen

Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Petteri Pohjonen ja vastaan Hesburgerin sosiaalisen median strategisesta suunnittelusta, sisällön tuotannosta, sisällön suunnittelusta, ja oikeastaan kaikesta mikä liittyy jollain tavalla sosiaaliseen mediaan.

Mihin tarpeeseen Meltwaterin palvelu hankittiin?

Palvelu hankittiin, koska meillä on valtavasti dataa. Hesburger on suosittu brändi, joka herättää intohimoja. Engage-työkalu antaa mahdollisuuden hallita palautemassaa ja samalla käsitellä kaikkea dataa ja informaatiota, mitä meille tulee Suomesta ja maailmalta. Halusimme työkalun, joka kokoaa sosiaalisen median kanavat yhteen paikkaan, yhdelle seinälle, ja jonka kautta on mahdollista käsitellä palautteita. Viikkotasolla voidaan puhua sadoista meille tulevista palautteista ja tämä työkalu antaa erinomaiset valmiudet niiden käsittelyyn.

Linkittyykö palvelun käyttö teillä jollain tavalla organisaation muihin tavoitteisiin?

Yksi Hesburgerin arvoista on palveluhenkisyys. Me syleilemme palautetta ja jokainen palaute on meille arvokas. Engage-työkalun avulla yksikään palaute ei mene meiltä ohi. Saamamme palautteen avulla myös kehitämme toimintaa, eli kuuntelemme asiakkaita aidosti. Esimerkiksi toiveet uusista hampurilaisista vien eteenpäin tuotekehitykseen. Tämän jälkeen tuotekehitys käsittelee palautteet ja pystymme ottamaan myös asiakkaan äänen osaksi jokapäiväistä tekemistä.

Miksi valitsitte Meltwaterin yhteistyökumppaniksi?

Valitsimme Meltwaterin koska huomasimme, että tässä palvelussa on jotain, minkä avulla pystymme kehittämään toimintaamme. Huomasimme millaiset mahdollisuudet palvelu tarjoaa meille päivittäiseen tekemiseen. Lisäksi palvelu on helppo omaksua ja mutkaton ottaa käyttöön, ei tarvitse olla koodari alkaessaan käyttää palvelua. Koulutustakin toki tarjotaan, mutta mikään varsinainen kurssitus viikonloppuleirillä ei ole edellytyksenä palvelun käyttöönotolle.

Mikä on saanut teidät pysymään Meltwaterin asiakkaana?

Arvostan sitä, että palvelu on ensiluokkaista. Jos meillä on ongelma - siihen reagoidaan. Meillä on koko ajan niin sanotusti “tilanne päällä”. Meillä on todella iso organisaatio ja isolla organisaatiolla on haasteita aina välillä. Reagointinopeus meidän pyyntöihin on kiitettävä. Tämä on esimerkiksi yksi asia, mitä arvostan todella korkealle.

Mitä sanoisit organisaatiolle, joka harkitsee sosiaalisen median hallintapalvelun käyttöönottoa?

Suosittelen Meltwateria ja Engage-työkalua. Jos haluat työkalun, jolla pystyy käsittelemään suuria palautemassoja, niin tämä on loistava siihen. Samalla jos haluat tietää, mitä brändistäsi puhutaan maailmalla, tämä on hyvä palvelu myös siihen.

Lue lisää ›
Logo

“Meltwater Engage on meillä käytössä ihan jokapäiväisessä työssä. Eniten se helpottaa arjen työtä siinä, että kaikki sosiaalisen median tilit ovat saman työkalun alla ja edestakainen suhaaminen, palvelusta toiseen sisään- ja uloskirjautuminen, helpottuu huomattavasti.

SSAB

Haastattelussa SSAB:n Head of Social Media Sari Idman¨

Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Sari Idman SSAB:stä ja vastaan meillä sosiaalisesta mediasta konsernitasolla. Tämän lisäksi vastaan suurimman asiakastapahtumamme Swedish Steel Prizen - jota voidaankin kutsua teräsalan Oscareiksi - viestinnästä. Meitä SSAB:läisiä on 15 000 henkilöä 50 eri maassa. Tuotamme terästä ja tarjoamme teräspalveluita. Meillä on tehtaita Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaamme ovat siellä missä on terästä, esimerkiksi monet lopputuotteet aina nostureista polkupyöriin tai kaiuttimista sairaalasänkyihin on tehty meidän teräksestä.

Miksi valitsitte Meltwaterin yhteistyökumppaniksi?

Voisi oikeastaan sanoa, että perin teidät edeltäjältäni kaksi vuotta sitten, mikä ei ollut ollenkaan huono vaihtoehto - päinvastoin. Tiesin, että yhteistyö oli aiemmin toiminut hyvin ja huomasin sen myös itse nopeasti käytännön työssä. Teiltä saamamme asiakaspalvelu on aina nopeaa ja ystävällistä. Arvostamme myös asiakasvastaavamme proaktiivisuutta; saamme säännöllisesti tietoa palveluiden päivityksistä ja parannuksista, jotka saamme nopeasti otettua mukaan päivittäiseen työhömme. Suurin syy, miksi otimme Meltwater Engagen käyttöön, on sosiaalisen median tiliemme määrä. Tällä hetkellä meillä on konsernitilien lisäksi paljon vahvoja tuotebrändejä - noin 40 erilaista tiliä eri kanavissa. Tarvitsimme palvelun, joka tuo kaikki tilit kootusti yhden katon alle, ja siinä Engage on palvellut erinomaisesti.

Miten hyödynnätte sosiaalisen median hallintapalvelua?

Meltwater Engage on vahvasti mukana päivittäisessä työssämme ja merkittävimmät hyödyt ovat ajan ja hermojen säästyminen. Koska kaikki sosiaalisen median tilimme ovat samassa paikassa, meidän ei enää tarvitse jatkuvasti kirjautua sisään ja ulos jokaiselta tililtä erikseen. Tämä helpottaa arkista työtämme, jolloin aikaa ja energiaa vapautuu muihin tehtäviin. Viimeksi kun järjestimme Swedish Steel Prize -tilaisuuden, olin niin sanotusti kädet syvällä somessa lähestulkoon koko viikon kellon ympäri. Elämä kuitenkin helpottui huomattavasti, kun pystyin pyörittämään kyseisen tapahtuman tilejä, SSAB:n tilejä ja jopa henkilökohtaisia tilejäni helposti saman alustan kautta ja lukemaan kaikki viestit samasta paikkasta. Hyödynnämme myös Engagen tarjoamaa analytiikkaa kuukausittain raportointiin. Otamme datan ulos Exceliin, ja koostamme raportit, joiden avulla pääsemme tarkastelemaan asettamiamme KPI:tä ja oppimaan.

Onko jokin yllättänyt sinua positiivisesti?

Suurin yllätys tapahtui ensimmäisen vuoden loppupuolella, jolloin sopimuksemme oli katkolla. Meillä Engagea käyttää noin 15 henkilöä, joilta kysyin ajatuksia palvelun jatkamiseen. Sain pelkästään positiivista palautetta ja kollegani halusivat ehdottomasti jatkaa palvelun käyttämistä. Yksi kommentoijista jopa kertoi, että Engage on lähes ainoa työkaluistamme, joka toimii niin kuin pitääkin. Koska työkaverini osaavat tarvittaessa olla hyvinkin kriittisiä, mitä tietenkin arvostan, tämä oli minulle mieluinen palaute.

Onko jotain, jota voisimme tehdä paremmin?

Silloin tällöin olen miettinyt onko mahdollista joskus päästä tilanteeseen, jossa ei tarvitsisi koskaan käydä kirjautumassa yksittäisiin sosiaalisen median tileihin vaan kaikki toimenpiteet voisi hoitaa yhden alustan kautta - tämä ehkä on kuitenkin vielä tänä päivänä utopiaa. Olen kuitenkin iloinen, että Engagea kehitetään jatkuvasti yhä enemmän tähän suuntaan.

Mitä sanoisit organisaatiolle, joka harkitsee sosiaalisen median hallintapalvelun käyttöönottoa?

Sanoisin samat sanat, jotka sanoin omalle esimiehelleni Engagen käyttöönoton jälkeen: minun tämän hetkisen tehtäväni paras päätös tähän asti. Mitkä ovat sinun kolme vinkkiä yrityksille, jotka haluavat lisätä näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa? Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että miettii jokaiselle kanavalle roolin; missä sosiaalisen median kanavissa halutaan olla mukana ja mikä on roolimme kyseisessä kanavassa. Roadmapin suunnittelu kannattaa pitää realistisena. Mieti siis ensin mihin aika, raha ja resurssit riittävät. Tätä kautta työstä tulee myös palkitsevampaa itselle. Kolmas vinkkini on se että hankkisin pätevät kumppanit ja hyvät työkalut tukemaan tekemistä. Mikä on tärkeintä viestinnän mittaamisessa? Verkkosivujen kävijämäärät ja konversiot. Konversioiden ei välttämättä tarvitse olla suoria myyntiliidejä vaan ne voivat olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen täyttämistä, työhakemuksen täyttämistä tai oppaiden latauskertoja. "Meltwater Engage on meillä käytössä ihan jokapäiväisessä työssä. Eniten se helpottaa arjen työtä siinä, että kaikki sosiaalisen median tilit ovat saman työkalun alla ja edestakainen suhaaminen, palvelusta toiseen sisään- ja uloskirjautuminen, helpottuu huomattavasti." Sari Idman

Lue lisää ›
Logo

“Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä.

Tammelan kunta

Haastattelussa Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson

Mitä kunnanjohtajan työhön kuuluu?

Periaatteessa kunnanjohtaja vastaa kaikista kunnan toiminnoista. Toki arki ei onneksi ole näin raskas. Tammelassa minun vastuullani on pitkälti valtuuston päättämän strategian jalkauttaminen, asioiden edistäminen arjessa, sekä viestintä ja markkinointi.

Miksi Tammelan kunta hyödyntää mediaseurantaa?

Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä. Me haluamme olla tietynlaisella imagolla liikenteessä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Miten mediaseurantapalvelu näkyy arjessasi?

Minun aamuni alkavat aina Meltwaterin aamuraportilla. Koska olen aamuihmisiä, herään hyvissä ajoin ja olen jo ehtinyt keittämään kahvit ennen kun edellisen päivän koosteraportti kilahtaa sähköpostiin. Raportista saatan esimerkiksi löytää twiitin, että tietty jalkapallojoukkue on käynyt leirillä meidän Eerikkilän urheiluopistossa. Usein vastaan tämänkaltaisiin twiitteihin kiitoksella, josta olenkin saanut paljon hyvää palautetta. Se, että kunnanjohtaja kiittää ja toivottaa tervetulleeksi uudelleen yllättää positiivisesti. Olemme myös tilanneet median ympäriltä koostetut vuosineljännesraportit, jotka käymme läpi kunnanhallituksessa, sisäisessä some-tiimissä ja teemme niistä someen nostoja. Kerromme analyysiraporttien tuloksista avoimesti myös kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrittäjille muun muassa Facebookin ja Twitterin kautta. Haluamme osoittaa, että teimme tiettyjä toimenpiteitä, jotka näkyivät mediassa tietyllä tavalla. Tämä toimii meillä todella hyvin ja myös paikallinen lehdistö usein kirjoittaa mediaseurannan tuloksista. Minusta on myös hienoa, että vaikka naapurikuntamme eivät tee mediaseurantaa niin me teemme.

Millaisia laadullisia hyötyjä olette saaneet mediaseurannan avulla?

Laadullisia hyötyjä on paljon. Jo se, että pelkän mielikuvan lisäksi meillä on faktatietoa on huomattava laadullinen asia. Tiedämme myös, minkälaista keskustelua meistä käydään. Jos esimerkiksi sosiaalisessa mediassa syttyisi tulipalo, haluamme pystyä reagoimaan siihen mahdollisimman nopeasti - Meltwater tarjoaa meille työkalun tähän. Väitänkin, että kovin helposti meillä ei pääsisi roihu syntymään vaan minä olisin siinä nopeasti mukana kertomassa kunnan kannan asiaan ja korjaamassa ovatko esitetyt väitteet faktaa vai fiktiota. Huomattava laadullinen asia on se, että me olemme tilanteen päällä ja meille ei synny näitä mainekolhuja aiheuttavia kohuja. "Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä." Kalle Larsson Miten tämä teidän palvelu näkyy minun arjessa? Se näkyy siten, että minun aamut alkavat Meltwaterilla. Olen aamuihmisiä, herään hyvissä ajoin ja olen ehtinyt keittämään kahvit ennen kun Meltwaterin edellisen päivän raportti tulee sähköpostiin ja käyn sen läpi. Saatan esimerkiksi huomata että meidän Eerikkälän urheiluopistossa on käynyt jalkapallojoukkue pelaamassa harjoitusottelun tai leirillä. Löydän sen Twitteristä, lähetän heille kiitostwiitin, josta olen saanut todella paljon palautetta tuntemattomilta. Se yllättää positiivisesti kun kunnanjohtaja kiittää että kiva kun kävitte täällä ja tervetuloa uudelleen.

Tammelan kunta raportointi

Sitten tulee tämä kvartaaliraportti, jonka viemme päätöksentekijöille. Sitten minä monistan. Viime viikonloppuna kävin alkuvuoden raportin läpi ja tein siitä toistakymmentä twiittiä. Palastelin siis havainnot sillä halusin herätellä keskustelua ja sainkin aikaiseksi keskustelua. Lisäksi tein Facebookiin vähän tarkemman päivityksen mediaraportista, jonka tarkoitus on kertoa kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrittäjille, että me teimme näitä juttuja ja näyimme näin. Tämä on todella hyvä ja aika-ajoin onnistun provosoimaan paikallista lehdistöä jotta he kirjoittavat että Tammelassa mediaseurantaa hyödynnetään näin ja se kertoo tätä. Ja kun naapurikunnat eivät tee mediaseurantaa niin minun mielestä on kiva, että me teemme.

Mediaseurantaa ja laadullisia hyötyjä

Laadullisia hyötyjä on myös paljon. Jo pelkästään se, että mielikuvan lisäksi meillä on faktatietoa on iso laadullinen asia. Tiedämme myös, minkälaista keskustelua meistä käydään. Jos syttyisi tulipalo tai meidän mittakaavassa lähtisi somekohu liikkeelle niin siihen olisi parempi pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja teidän palvelu antaa siihen työkalun. Väitän, että meillä ei helposti pääsisi roihu syntymään vaan minä olisin siinä aika nopeasti mukana kertomassa kunnan kannan asiaan, ovatko esitetyt väitteet oikeita vai vääriä, ja antamassa lisäinformaatiota käytyyn keskusteluun. On iso laadullinen asia, että me olemme tilanteen päällä ja meille ei synny näitä mainekolhuja aiheuttavia kohuja. Voin kertoa sen, että te olette oikeasti asiakkaan asialla. Te haluatte kuunnella mikä on asiakkaan ja tarve ja pyritte ratkaisemaan odotukset niin se on kyllä asia joka tekee vaikutuksen. Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
Logo

“Haluamme selvittää, mitä Suunnon laitteista ja palveluista keskustellaan. Käytämme tietoa hyväksi operatiivisessa toiminnassamme, esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämisessä.

Suunto

Yli 80-vuotias Suunto on jo pitkään ollut innovaation eturintamassa. Yhtiö valmistaa urheilu- ja sukelluskelloja, jotka on testattu maailman karuimmissa olosuhteissa. Niitä käyttävät urheilijat, sukeltajat, ulkoilijat ja vapaa-ajan harrastajat. Vaikka Suunto luovii isojen kilpailijoiden välissä, yhtiö pitää markkinointinsa profiilin verrattain matalana. Suunto keskittyy kohdentamaan markkinointiaan ja puhuttelemaan omia kohderyhmiään. Suunto ja Meltwater ovat olleet kumppaneita Suomessa jo kymmenen vuoden ajan, missä ajassa mediaseuranta on kokenut valtavan mullistuksen. Nyt Suunnon Global Social Media Manager Mikko Halinen kertoo, miten yhtiö hyödyntää mediaseurantaa vuonna 2018. Alun perin hankimme Meltwaterin perinteisen median seurantaan, johon edelleenkin käytämme palvelua. Sosiaalisessa mediassa käytäviä keskusteluja olemme seuranneet työkalun avulla jo vuodesta 2010. Haluamme selvittää, mitä Suunnon laitteista ja palveluista keskustellaan. Käytämme tietoa hyväksi operatiivisessa toiminnassamme, esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämisessä. Olemme rakentaneet mittariston, jolla pystymme seuraamaan keskusteluja sekä määrällisesti että laadullisesti. Mittaristoomme kuuluu esimerkiksi brändistämme käytävän keskustelun volyymi ja laskennallinen arvo, sekä positiivisten ja negatiivisten ilmaisujen suhde eli sentimentti. Meille kuitenkin tärkein mittari on se, miten tavoitamme kohderyhmämme. Haluamme myös ymmärtää, minkälaiset toimenpiteet aiheuttavat keskustelua. Mittariston avulla olemmekin pystyneet pistämään asioita kontekstiin. Vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta olemme löytäneet vaikuttajia, jotka käyvät keskustelua toimialastamme. Analysoimme, millä tavalla kukin heistä vaikuttaa keskusteluun ja valikoimme ne, joiden kanssa haluamme rakentaa syvemmän suhteen. Ennen mediaseurantapalvelun käyttöönottamista onkin tärkeää ensin määrittää ne asiat, joita palvelua käyttämällä halutaan saada aikaiseksi, ja mitä tiedolla konkreettisesti tehdään. Olemme positiivisesti yllättyneet siitä, että palveluun on tasaisin väliajoin tullut uusia ominaisuuksia. Niistä on aina kerrottu meille hyvin ja arvostammekin suuresti sitä, miten Meltwater on sparrannut kanssamme sitä, miten voimme hyödyntää mediaseurantaa ja löytää uusia asioita. Koemme, että olemme saaneet rahoillemme vastinetta.” Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua? Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua. Pyydä palvelun esittely!

Lue lisää ›
PC

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi ja jutellaan lisää.

Ollaan yhteydessä!