Viestintää parantamalla yrityksellä on mahdollisuus saada tyytymättömiä asiakkaita takaisin ja parantaa yrityksen imagoa. Alla on listattuna tarkemmin viisi näkökulmaa, miksi viestinnällä on tärkeä rooli yrityksen maineenhallinnassa.

Säilytä maineesi

Väärä sana väärän aikaan voi saada aikaan tilanteen, jossa yritys joutuu puolustuskannalle. Tällainen tilanne on aina hankala, eikä viestintästrategioista ole sillä hetkellä paljon apua. Sen sijaan viestinnän asiantuntijan neuvoilla yritys voi päästä hankalasta tilanteesta takaisin jaloilleen.

Jos haluat selviytyä kriisistä mahdollisimman ehjin nahoin, on tärkeää kääntyä viestinnän ammattilaisen puoleen. Mikä tärkeintä, he myös auttavat hankalien tilanteiden ehkäisemisessä. Mitä vähemmän ristiriitoja brändisi herättää, sitä vahvempi maineesi on.

Varmista, että viestisi päätyy oikeiden ihmisten nähtäväksi

Viestintäosaston tehtävänä on selkiyttää viestintää niin, että siinä ei ole epäjohdonmukaisuuksia tai ristiriitoja. Kun yrityksen edustaja sanoo jotain, viestintäosaston tehtävänä on varmistaa, että sanomaa ei voi tulkita väärin. Väärin ymmärretyllä kommentilla saattaa nimittäin olla vakavia seurauksia. Vahvistamalla viestintätiimin sitoutumista ja motivaatiota varmistat, että he puhuvat yrityksesi puolesta.

Internetin haittapuolena on se, että sanoja tulkitaan helposti väärin. Harmittomiksi tarkoitetut kommentit voidaan tulkita väärässä valossa, joko tahattomasti tai tahallaan. Viestinnän asiantuntijan avulla väärintulkinnan riski pienenee, ja yrityksen viesti vastaanotetaan oikealla tavalla.

Älä anna huonon julkisuuden musertaa yritystäsi

Donald Trumpista voi ottaa mallia ainakin yhdessä asiassa. Hän nimittäin osaa kääntää negatiivisen julkisuuden edukseen. Negatiivinen julkisuus saattaa paisuessaan viedä yrityksen koko maineen mennessään. Vaikka Donald Trump pääsisi huonon julkisuuden kierteestä kuin koira veräjästä, sen tavoitteleminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa kenellekään.

Viestintätiimi pitää huolen siitä, että yrityksesi saama julkisuus antaa yleisölle oikeanlaisen kuvan. He huolehtivat siitä, että yrityksesi imago rakentuu yrityksen tarjoaman osaamisen perusteella, ei jonkin PR-tempun seurauksena, jonka tuloksena voi olla vain pieni hetki julkisuudessa. Viestinnän ammattilaiset ymmärtävät yrityksesi tuoman arvon ja osaamisen, mikä näkyy maineenhallinnan pitkäjänteisyytenä.

Kaikki julkisuus ei ole hyvää julkisuutta

Markkinoinnin alalla ehkä suurin väärinkäsitys on se, että kaikki julkisuus olisi hyvästä. Totuus on kuitenkin toinen. Edes taitavimmat markkinoijat eivät voi kääntää kaikkia tilanteita omaksi edukseen. Yritysmaailmassa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka väärä sana väärässä tilanteessa on johtanut niin tukalaan tilanteeseen, että siitä on ollut lähes mahdotonta selvitä ehjin nahoin.

Yllättäen paras julkisuus onkin usein hieman mitäänsanomatontakin näkyvyyttä esimerkiksi lehden taloussivuilla. Ristiriitatilanteetkin voivat toki kääntyä yrityksen eduksi, mutta sen tietää yleensä vasta, kun tilanne on jo päällä.

Viestintätiimin avulla yrityksen edustajat voivat saada viestinsä perille niin, että riskiä väärintulkintaan ei ole. Näin yrityksen visio ja päämäärät pääsevät esille ilman siltojen polttamista.

Tee viestintää tavoitteiden pohjalta

Vaikka yritys saisikin julkisuutta, se ei välttämättä ole hyödyllistä yrityksen tavoitteiden kannalta, jos julkisuutta ei käytetä oikein. Julkisuus tulisi kohdistaa niihin asioihin, jotka vievät yritystä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Markkinoinnin resursseja on turha käyttää asioihin, jotka eivät edistä tärkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Viestinnän tehtävänä on varmistaa, että yrityksen markkinointimateriaalit ovat linjassa näiden tavoitteiden kanssa. Markkinointiviestien sekamelska, jossa eri sisällöt kertovat kaikki omaa tarinaansa yrityksestä, näyttää yrityksesi huonossa valossa. Asiakkaat voivat kokea ristiriitaiset viestit hämmentävinä, mikä tuskin ainakaan lisää myyntiä.

Hio markkinointiviestintä kuntoon

Viestintätiimin ei tarvitse olla suuri eikä käyttää ylettömiä määriä resursseja. Yksikin viestinnän asiantuntija voi auttaa yritystä hiomaan markkinointistrategiaa, jolloin markkinoinnilla tavoitetaan juuri oikea kohderyhmä. Kun tämä tehdään oikein, tuloksena on onnistunutta, tavoitteisiin tähtäävää markkinointia.