Yritysten on vaikeaa sopeutua riittävän nopeasti

Ongelma #1: Monilla yrityksillä ainoa käytössä oleva sosiaalisen median kanava on Facebook, jota päivitetään kerran kuussa tai jopa harvemmin.

Harvoin päivittyvä Facebook-sivu viestii käyttäjille, että yritys ei ole suosittu, tai vielä pahempaa, että se ei ole enää toiminnassa. Tällaisen kuvan antaminen vahingoittaa brändiä ja karkottaa potentiaalisia asiakkaita.

Ratkaisu #1:Luo tilit nopeimmin kasvaviin sosiaalisen median kanaviin, kuten Pinterestiin, Snapchatiin ja Instagramiin. Sosiaalisen median ehdoton vahvuus on se, että aktiivisen läsnäolon myötä pienestä yrityksestä voi tulla iso ja tuottava brändi. Sinunkin yrityksesi voi saada paljon seuraajia, jos päivität tilejä säännöllisesti ja lisäät kiinnostavaa sisältöä.

Ongelma #2: Monien yritysten on vaikeaa päästä tavoitteisiin sivulle ohjautuvan liikenteen ja osallistumisasteen suhteen.

Nämä ongelmat johtuvat usein siitä, että sosiaalisen median strategiassa ei ole kiinnitetty huomiota kuviin ja videoihin. Tämän hetken puhutuimmat kanavat, kuten Pinterest, Vine, Instagram ja Snapchat, perustuvat suhteiden luomiseen ja kommunikoimiseen nimenomaan visuaalisen sisällön välityksellä.

Ratkaisu #2:Suosion varmistamiseksi kasvavilla kanavilla yritysten tulisi luoda humoristista, viihdyttävää tai informatiivista visuaalista sisältöä. On olemassa monia ohjelmistoja tai sovelluksia, joiden avulla yritykset voivat luoda huomiota herättäviä sosiaalisen median päivityksiä. Toki tekstillekin on yhä tilausta esimerkiksi blogeissa, mutta videot ja kuvat saavat enemmän tykkäyksiä ja niitä jaetaan pelkkää tekstiä enemmän.

Viesteistä puuttuu persoonallisuus

Ongelma #3: Oletko nähnyt yrityksen Twitter-tiliä, joka tviittaa vain omia markkinointiviestejään ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin kommentilla ”Kiitos palautteestasi. Teemme parhaillaan uudistuksia. Lisätietoja verkkosivuillamme!”.

Yllättävän monessa yrityksessä toimitaan tähän tyyliin. Ongelmana on, että tällainen viestintä ei luo suhteita yrityksen ja asiakkaiden välille.

Ratkaisu #3: Monet suuret brändit nimittävät työntekijöistään henkilöitä, joiden tehtävänä on kommunikoida brändiyhteisön kanssa ja toimia asiakaspalvelijoina sosiaalisen median kanavissa. Sellainen henkilö, joka käyttää aikaa asiakaspalveluun ja hyödyllisen tiedon jakamiseen sosiaalisen median kanavissa on yritykselle voimavara, koska se vahvistaa luottamusta ja syventää asiakassuhteita.

Ongelma #4: Monet yritykset jakavat vain itseään koskevaa sisältöä.

Jotkut yritykset vieläpä käyttävät jokaisessa päivityksessään tilaisuuden myydä tuotteitaan tai palveluitaan. Sosiaalisessa mediassa kuitenkin ideana on jakaminen ja keskusteleminen, ei yksinomaan omien sisältöjen kailottaminen.

Ratkaisu #4: Kohdeyleisö täytyy tuntea. Määrittele kohdeyleisösi ja ne brändit, mielipidevaikuttajat ja aiheet, jotka heille on tärkeitä. Tutki, minkälaista sisältöä he itse jakavat sosiaalisessa mediassa ja käytä sitä inspiraationa omiin sisältöihisi. Kun olet hyödyntänyt hankkimaasi tietoa ja luonut kohdeyleisölle suunnattua sisältöä, ota heidät mukaan keskusteluun ja pyri vuorovaikutukseen.