Lehdistötiedote on kuollut, sanotaan. Silti se on vieläkin yksi tärkeimmistä yritysviestinnän keinoista. Tiedote on saanut uusia muotoja, kuten mediatiedote, kun digimarkkinoijat hyödyntävät tiedottamisen hyväksi havaittua kaavaa. Markkinoinnin asiantuntija David Meerman Scott sanoo kirjassaan The New Rules of Marketing and PR:

“Internetin myötä PR-ala on tullut julkisemmaksi, kun se ennen keskittyi yksinomaan mediasuhteisiin. Blogien, videoiden, mediatiedotteiden ja muun verkkosisällön välityksellä yritykset voivat viestiä suoraan asiakkaille.”

Erityisesti pk-yrityksille uudenlainen mediatiedote on kustannustehokas ja helposti hallittavissa oleva viestintäkeino digimarkkinointiin. Toisaalta se voi aiheuttaa ongelmia liittyen tiedottamisen perinteisiin. Ennen mediatiedotestrategian laatimista on hyvä olla tietoinen mediatiedotteen hyvistä ja huonoista puolista, jotta PR-toiminnot ovat linjassa muun markkinointistrategian kanssa.

Mediatiedotteen plussat

  • Tiedotteet eivät ole enää vain journalistien luettavissa ja nykyään kuka tahansa voi seurata yrityksen tiedotteita. Yrityksillä ei ole tässä avoimuuden kehityskulussa oikein muita vaihtoehtoja kuin hypätä mukaan. Tilanne kannattaa ottaa hyödyksi ja palvella tiedottamisella myös mediatalojen ulkopuolista yleisöä ja siten vastata kysyntään tarjoamalla säännöllisin väliajoin ajankohtaista tietoa yrityksen tapahtumista ja saavutuksista.
  • Kaikki yrityksen uutiset eivät välttämättä ole niin merkittäviä että ne ylittäisivät median uutiskynnyksen. Kun tiedotteet jaetaan suoraan asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille, viestit voidaan kohdistaa paremmin. Uusi tiedottamisen tapa tavoittaa myös esimerkiksi bloggaajat ja muut mielipidevaikuttajat, jotka perinteisellä tiedottamisella jäävät vähemmälle huomiolle.
  • Verkkosivujen uutishuonetta tai ajankohtaista-sivua päivitetään yleensä säännöllisesti organisaatioiden kotivisuilla, ja siksi se on myös paras sivu hakukoneoptimoinnin kannalta. Tästä näkökulmasta tiedote on tärkeä väline digimarkkinoinnin onnistumiseksi. Tiedotteet myös tarjoavat kaivattua sisältöä sosiaalisen median kanaviin ja muuhun markkinointiviestintään.

Mediatiedotteen miinukset

  • Tiedotteiden lähettäminen suoraan sidosryhmille ja yleisölle voi heikentää tiedotettavan asian uutisarvoa. Journalistien poissulkeminen ”portinvartijan” asemasta voi vaikuttaa sekä medianäkyvyyden määrään mutta myös laatuun, sillä journalistinen tapa selventää ja syventää kerrottavaa asiaa jää puuttumaan. Toisaalta, kun julkaistaan asiakkaille tai yhteistyökumppaneille kohdistettuja tiedotteita, jotka eivät täytä perinteisiä uutiskriteerejä, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia PR-kampanjaan.
  • Lehdistötiedotteiden kaava vaihtelee hieman riippuen alasta, maasta ja mahdollisesta listautumispaikasta, mutta tietyt asiat ovat tiedotteissa aina samat kuten päiväys, pyramidirakenne ja asiapitoinen, neutraali tyyli. Uudenlainen mediatiedote taas ammentaa blogeista ja viihteellisistä sisällöistä, eikä se ole yhtä sidottu perinteisiin rakenteisiin. Kokeellinen tyyli, kuten useiden GIF-animaatioiden käyttö (katso ZDNetissä julkaistu kommentti aiheesta) saattavat kuitenkin olla epäsopivia ja ne voivat jopa saada aikaan pilkallisen vastaanoton.
  • Aivan kuten perinteinen tiedote, mediatiedotekin vapaampana tiedottamisen muotona tulisi varata vain sellaisiin tilanteisiin kun yrityksellä on jotakin tiedotettavaa. Muita viestintätapoja kuten yritysblogia, videota tai diaesityksiä voi käyttää vaikkapa mielipiteiden julkaisemiseen, yrityksen historian taustoittamiseen tai tuotetiedon jakamiseen.