Syyria on Suomen suurin rauhanrakennushanke

Suomen lähetysseura on tukenut Syyrian rauhantyötä vuodesta 2013. Kyseessä on Suomen suurin rauhanrakennushanke. Lähetysseura kumppaneineen toimii läheisessä yhteistyössä EU:n ja YK-toimijoiden kanssa ja tavoitteena on “antaa ääni” syyrialaisille ja heidän ajatuksilleen oikeudenmukaisesta rauhasta, inhimillisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi yhtenä tavoitteena on nimenomaan median aktivoiminen, jotta sen viesteistä välittyisi kokonaiskuva Syyrian tilanteesta.

Syria in Global Media

Syria Initiative teetti Meltwaterilla media-analyysin Syyrian konfliktin kansainvälisestä uutisoinnista osana rauhanomaiseen ratkaisuun tähtäävää vaikuttamistyötä. Tutkimuksessa tarkastaltiin Syyriaan liittyvää uutisointia digitaalisissa medioissa sekä sosiaalisessa mediassa niin poliittisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Tässä yhteenvetona tutkimuksen tärkeimmät löydökset:

 • Suurin osa Syyria-uutisoinnista keskittyy terrorismiin ja konfliktiin. ISIS ja muu terrorismiuutisointi muodostivat 30% kaikesta uutisoinnista. ISIS on saanut merkittävää mediatilaa muiden teemojen, kuten humanitaarisen avun, pakolaisten ja siviilien kärsimysten kusatannuksella.
 • Medialähteet myötäilevät vahvasti niiden kotimaan geopoliittista asemoitumista ja kantoja Syyrian konfliktiin. Syyrian paikallismedia sekä opposition että lojalistien puolella tavoittaa hunosti yleisöä Syyrian ulkopuolella. Näin ollen syyrialaisten ja kansainvälisen median diskurssit ovat kaukana toisistaan.
 • Pakolaisaiheen uutisointi nousi seitsemästä 23 prosenttiin, kun pakolaiskriisi alkoi näkyä Euroopan rajoilla elokuussa 2015. Pakolaiskriisin läheisyys näytti lisäävän median kiinnostusta.
 • Sosiaalinen media heijasteli perinteisten medioiden uutisointia, mutta myös eroavaisuuksia nousi esiin.

 • Myös sosiaalisessa mediassa terrorismi nousi yleisimmäksi aiheeksi. Sosiaalisessa mediassa keskustelu konfliktin yksittäisistä tapahtumista pidensi niiden elinkaarta uutisaiheena. Yksittäiset tapahtumat eivät kuitenkaan yleisesti ottaen kestä sosiaalisessa mediassa kauan puheenaiheena.
 • Tarkan kuvan piirtäminen Syyrian esiintymisestä sosiaalisessa mediassa on haastava monien eri ideologisia ryhmiä edustavien bottipostausten vuoksi
 • Sosiaalisessa mediassa keskusteltiin perinteistä mediaa aktiivisemmin ja laajemmin humanitaarisesta avusta ja pakolaisista, mutta sekin jäi bottipostausten takia varsin huomaamattomaksi.
 • Myös sosiaalisessa mediassa pakolaistematiikka nousi merkittävästi pakolaiskriisin ulotuttua Eurooppaan.
 • Syria Iniative jatkaa Syyrian konfliktin mediaseurantaa tukeakseen keskeneräistä ruohonuuritason työtä. Media-analyysin tuloksia voidaan hyödyntää uusia rauhanrakennuksen tulokulmia rakentaessa seka paikallisten ja kansainvälisten osapuolten kantojen muodostuksessa. Niiden avulla voidaan myös suunnitella vuoropuhelu- ja neuvottelufoorumeita. Syria Iniative jatkaa analyysin turvin työtään, jotta syyrialaisten omat äänet saisivat enemmän ja tasapuolisempaa mediatilaa kansainvälisessä mediassa

  Mikä on Syria Initiative

  Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisten kumppaneiden vuonna 2013 aloitettu rauhanhanke vahvistaa Syyriassa työskentelevien rauhantoimijoiden osaamista ja verkostoitumista sekä tukee vuoropuhelua osapuolten välillä rauhan aikaansaamiseksi.

  Syria Initiative työskentelee laajan kansainvälisen verkoston kanssa, johon kuuluu mm. EU- ja YK-toimijoita. Yhteistyön tavoitteena on väkivallan kierteen lopettaminen ja tilannetta rauhoittavien poliittisten ratkaisujen löytäminen