Meltwater julkistaa data science -alustansa Fairhair.ai:n, joka hyödyntää reaaliaikaisia markkinasignaaleja verkon avoimesta datasta

SAN FRANCISCO (14. elokuuta, 2018)

Pärjätäkseen kilpailussa yritykset pyrkivät kohti datalähtöisyyttä ja investoivat entistä enemmän business intelligence -ohjelmistoihin. Näiden työkalujen tuottamat johtopäätökset perustuvat kuitenkin yhä suurimmaksi osaksi yrityksen sisäiseen dataan sen sijaan, että hyödynnettäisiin verkosta löytyviä reaaliaikaisia markkinasignaaleja, kuten kuluttajien mielipiteitä tai julkisia asiakirjoja.

Yrityksen ulkopuolelta tuleva tieto voi avata keskeisiä indikaattoreita toimialalta tai kertoa kiinnostavia huomioita kilpailijoista, mutta globaalin datan määrän ja monipuolisuuden hyödyntäminen on aikaa vievä tehtävä. Tekoälyn edistyminen on helpottanut tietojen keräämistä ja analysointia, mutta suurin osa olemassaolevista kaupallisista tekoälytyökaluista ovat “one size fits all” -ratkaisuja, joiden ominaisuudet ovat rajallisia.
Sen takia Meltwater, media intelligencen edelläkävijä, avaa uuden tekoälyalustan, Fairhair.ai:n, joka antaa ohjelmistokehittäjille ja data scientisteille mahdollisuuden:

  • Yhdistää ja järjestää sisäinen ja ulkoinen tieto knowledge graphin avulla
  • Hyödyntää valmiiksi opetettuja ja koulutettuja, konfiguroitavia tekoälymalleja
  • Luoda reaaliaikaisia ennusteita datalähtöiseen päätöksentekoon

Alun perin Meltwaterin media intelligencen ja sosiaalisen median analysoinnin tuotteita varten kehitetty Fairhair.ai helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada reaaliaikaista tietoa markkinatutkimuksista riskienhallintaan.

“Huomasimme nopeasti AI-alustamme tarjoamat mahdollisuudet antaa reaaliaikaisesta verkkodatasta saatavia kilpailuetua antavia johtopäätöksiä. Fairhair.ai yltää business intelligencea pidemmälle – täyttäen menneiden trendien ja reaaliaikaisten markkinoiden indikaattoreiden välisen kuilun ja ennakoi mitä tuleman pitää. Tätä käytäntöä kutsumme nimellä Outside Insight”, sanoo Meltwaterin perustaja ja toimitusjohtaja Jorn Lyseggen. Vaikka verkkodata on tärkeimpiä lähteitä tulevaisuuden päätösten tekemiselle, se on myös suurin heikko kohta yritysten päätöksenteossa. “Historiallisesti verkkodataa on ollut hankala seurata ja analysoida järjestelmällisesti ja täsmällisesti sen mittakaavan, lukuisten tietotyyppien ja useiden kielien vuoksi. Fairhair.ai vastaa moniin näistä haasteista ja auttaa yrityksiä analysoimaan vaikeaselkoista verkkoa, jotta nämä ymmärtäisivät paremmin omaa kilpailuympäristöään.”

Fairhair.ai tarjoaa ohjelmoijille työkalut hyödyntää alustan valmiiksi koulutettuja tekoälymalleja sekä mahdollisuuden harjoittaa omia mallejaan luodakseen pitkälle kehittyneitä analyysejä. Fairhair.ai:llä voidaan selvittää riippuvuussuhteita esimerkiksi yrityskauppojen ja tuotejulkistusten välillä.

Fairhair.ai mahdollistaa myös tämän knowledge graphin helpon integroinnin organisaation sisäisten tietojen ja nykyisten mallien kanssa. Yritykset voivat esimerkiksi integroida Fairhair.ai:n osaksi yrityksen riskienhallintaa – kuten monimutkaisten toimitusketjujen opastusta. Alustan tehokas knowledge graph voi jäljittää tapahtumia globaalien toimitusketjujen kautta, yhdistäen toimittajat, tuotteet ja niiden riippuvuudet. “Nykyiset tekoälyalustat vaativat usein paljon asiantuntemusta ja kokeiluja ollakseen tehokkaita. Fairhair.ai tarjoaa nopean tien tekoälystä hyötymiseen ja edistyneiden näkemysten saamiseen avaamalla pääsyn käsiksi knowledge graphiin järjestettyihin tietoihin ja malleihin”, sanoo Aditya Jami, Meltwaterin CTO ja Head of AI.

Fairhair.ai:n taustalla on Meltwaterin vuosikymmenien kokemus verkosta löytyvän tiedon keräämisestä ja analysoinnista. Alustassa näkyy kokeneiden sisäisen tiedon insinöörien ja tiedemiesten vuosien tutkimus ja kehitystyö. Fairhair.ai on yhteistyössä huippuyliopistojen kuten Oxfordin ja Carnegie Mellonin kanssa.

Fairhair.ai tekee tiiviisti yhteistyötä suuryritysten ja akateemisten kumppaneiden kanssa, ennen kuin palvelut tulevat tarjolle laajemmalle ohjelmistokehittäjä- ja tiedeyhteisölle myöhemmin tänä vuonna. Tahot, jotka ovat kiinnostuneet kokeilemaan Fairhair.ai:ta ennen sen virallista julkistamista, voivat hakea mukaan täältä.

Lue lisää Fairhair.ai:sta osoitteessa http://www.fairhair.ai.

Meltwater

Meltwater auttaa yrityksiä tekemään parempia, dataan perustuvia päätöksiä hyödyntämällä ulkoista tietoa. Yli 26 000 yritystä käyttää Meltwaterin media intelligence -palvelua pysyäkseen ajan tasalla miljardeista internetin keskusteluista, kerätäkseen relevantit tiedot ja käyttääkseen tietoa strategisesti brändin hallinnassa ja pysyäkseen kilpailijoidensa edellä. Globaalisti yrityksellä on 55 toimistoa kuudella mantereella ja pääkonttori sijaitsee San Franciscossa. Meltwater on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa neljän henkilön start-upista 65 työntekijän organisaatioksi. Meltwaterin liikevaihto Suomessa on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Meltwater on sitoutunut edistämään data science ekosysteemiä sekä Afrikassa järjestettävän yrittäjyysohjelma MESTin, että maailmanlaajuisen data science yhteisön Shack15 kautta. Lisätietoja saat osoitteesta Meltwater.com.

Lisätiedot:

Juha Westerlund Country Director, Meltwater Suomi
juha.westerlund@meltwater.com, puh. 040-8344276

Anette Koivisto, Marketing Manager, Meltwater Suomi
anette.koivisto@meltwater.com, puh. 040-7762792

Vaikuttajamarkkinointi – Markkinoinnin kuumin kesähitti 2018

Vaikuttajamarkkinointi – Markkinoinnin kuumin kesähitti 2018

Helsinki (kesäkuu 19, 2018)

Viimeisen parin vuoden aikana vaikuttajamarkkinoinnin merkitys on kasvanut runsaasti ja siitä on tullut entistä ammattimaisempaa. Vaikuttajamarkkinointiin törmääkin nykyään erittäin usein; blogeista voi löytää alennuskoodin eri tuotteisiin, tubettaja arvioi uusia puhelimia, tai uuden vaatemerkin julkistamistilaistuuteen on kutsuttu julkisuuden henkilöitä, ketkä julkaisevat Instagramiin kuvia tapahtumasta. Vaikuttajamarkkinointi on myös laajentunut B2B-puolelle alkuvuodesta perustetun Bonfire Agencyn myötä.

Voidaankin sanoa, että vuonna 2017 vaikuttajamarkkinointi löi itsensä läpi myös Suomessa ja monet yritykset alkoivat etsimään vaikuttajia auttamaan heidän tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. “Ei ole mitään syytä odottaa, että vaikuttajamarkkinointi olisi lähdössä pois, päinvastoin esimerkiksi microvaikuttajien rooli on kasvussa.” kertoo Meltwaterin sosiaalisen median yksikönjohtaja Senni Niemi. Vaikuttajamarkkinointi jatkaakin osana monen kasvuhakuisen yrityksen markkinointistrategiaa.

Koska aihe on hyvin ajankohtainen ja kiinnostava, teimme lyhyen analyysin uutisista ja sosiaalisesta mediasta hyödyntäen Meltwaterin Media Intelligence – palvelua. Selvitimme, miten vaikuttajamarkkinointi on näkynyt Suomen mediassa ja sosiaalisessa mediassa viimeisen vuoden aikana.

Sosiaalisessa mediassa mainintoja vaikuttajamarkkinoinnista heinäkuun 2017 ja kesäkuun 18.päivä 2018 välillä oli yhteensä 3 400. Digitaalisessa toimituksellisessa mediassa artikkeleita, joissa vaikuttajamarkkinointi mainittiin, esiintyi yhteensä 153.

Sosiaalisen median keskusteluihin ovat pääasiassa osallistuneet yritykset, jotka ovat erikoistuneet vaikuttajamarkkinointiin ja haluavat tuoda palveluitaan markkinan tietoisuuteen. Myös monet alan yrityksissä työskentelevät keskustelevat aktiivisesti omalla nimellään. Kuusi vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayrityksistä, jotka ovat eniten olleet esillä sosiaalisessa mediassa ovat Ping Helsinki, Monochrome, Markkinointitoimisto Hypement, Kohtaamistoimisto Innastus, Ahjo Communications sekä Bonfire Agency.

Myös suomalaisessa toimituksellisessa digitaalisessa mediassa vaikuttajamarkkinointi on alkanut esiintymään yhä tiheämmin. Toukokuussa 2018 julkaistiin yhteensä 40 kirjoitusta aiheen ympäriltä. Ehdottomasti eniten aiheesta kirjoittanut media on ollut Markkinointi ja Mainonta, joka tavoittaa hyvin alalla työskenteleviä ihmisiä.

“On erittäin mielenkiintoista nähdä, miten vaikuttajamarkkinoinnin esilläolo toimituksellisessa ja sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut ihmisten kiinnostukseen aihetta kohtaan. Vaikuttajamarkkinointia hyödynnetään entistä erilaisempien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mutta myös järjestöt ja julkishallinto alkaa heräämään vaikuttajien tuomiin mahdollisuuksiin. Vaikuttajayhteistöitä tehdään entistä luovemmilla tavoilla, mutta toisaalta yhä ammattimaisemmin.” toteaa Niemi.

Meltwaterin tekemä analyysi löytyy täältä.

Analyysiä tehdessä käytimme Meltwaterin verkkomediaseurantapalvelua. Lähdekantana toimi suomalainen, yli 3 600 lähteen, toimitettu digitaalinen media ja avainsanana “vaikuttajamarkkinointi” sekä “influencer marketing” kaikkine taivutusmuotoineen. Sosiaalisesta mediasta haimme 300 miljoonan lähteen joukosta termiä “vaikuttajamarkkinointi” taivutusmuotoineen. Sosiaalisen median data käsittää julkisen datan Instagramista, Twitteristä, Facebookista, Youtubesta, keskustelupalstoilta, sekä blogialustoilta. Analyysin ajanjaksona toimi 1.7.2017-18.6.2018. Google-hakujen analysointi on tehty Google Trends -työkalun avulla, haussa käytettiin “Influencer Marketing” -aihealuetta.

Meltwater

Meltwater auttaa yrityksiä tekemään parempia, dataan perustuvia päätöksiä hyödyntämällä ulkoista tietoa. Yli 26 000 yritystä käyttää Meltwaterin media intelligence -palvelua pysyäkseen ajan tasalla miljardeista internetin keskusteluista, kerätäkseen relevantit tiedot ja käyttääkseen tietoa strategisesti brändin hallinnassa ja pysyäkseen kilpailijoidensa edellä. Globaalisti yrityksellä on 55 toimistoa kuudella mantereella ja pääkonttori sijaitsee San Franciscossa. Meltwater on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa neljän henkilön start-upista 65 työntekijän organisaatioksi. Meltwaterin liikevaihto Suomessa on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Meltwater on sitoutunut edistämään data science ekosysteemiä sekä Afrikassa järjestettävän yrittäjyysohjelma MESTin, että maailmanlaajuisen data science yhteisön Shack15 kautta. Lisätietoja saat osoitteesta Meltwater.com.

Lisätiedot:

Lotta Siutla, Business Development Director, Meltwater Suomi
lotta.siutla@meltwater.com, puh. 050-4108585

Meltwater ostaa johtavan sosiaalisen median analytiikkayritys Sysomoksen

Meltwater ostaa johtavan sosiaalisen median analytiikkayritys Sysomoksen

Helsinki (huhtikuu 24, 2018)

Meltwater, Media Intelligence – palveluiden sekä ulkoisen tiedon hyödyntämisen edelläkävijä, ilmoitti tänään ostaneensa Sysomoksen, sosiaalisen median analytiikkaan ja vuorovaikuttamiseen erikoistuneen markkinajohtajan. Yrityskaupan myötä asiakkaiden on mahdollista analysoida sosiaalista mediaa, uutisia ja muuta ihmisen luomaa sisältöä yhdellä alustalla.

“Kaikki sosiaalisen median analytiikkayritykset tarkastelevat sosiaalisen median dataa erillisenä muusta datasta, jolloin brändien ja yritysten on haastavaa muodostaa kokonaisvaltaisia näkemyksiä”, sanoo Meltwaterin perustaja ja toimitusjohtaja Jorn Lyseggen. “Sysomos-yrityskaupan myötä voimme yhdistää uutiset ja sosiaalisen median yhden yrityksen alle, tarjoten sosiaalisen median datalle kontekstia ja lisäten samalla sosiaalisen median vuorovaikuttamisen osaksi uutis- ja mediaseurannan tarjontaamme.”

Viestinnän ammattilaisille, jotka vuorovaikuttavat sosiaalisen median vaikuttajien kanssa, Meltwaterin nykyinen Media Intelligence -liiketoiminta tulee nyt tarjoamaan integroidun uutisseurannan ja sosiaalisen median vuorovaikutuksen. Meltwaterin alaisuuteen Sysomos muodostaa Social Analytics -liiketoiminnan, joka keskittyy tuottamaan ajankohtaisia ja relevantteja näkemyksiä brändeille ja markkinointitiimeille. Molemmat liiketoiminta-alueet tukevat Meltwaterin missiota tarjota yrityksille tietoa ulkoisista tietolähteistä.

“Liittymällä Meltwater-tiimiin meidän asiakkaamme hyötyvät yhden maailman ensimmäisiin lukeutuvan SaaS-yrityksen maailmanlaajuisesta mittakaavasta”, kertoo Sysomosin entinen toimitusjohtaja Peter Heffring, joka tulee johtamaan Meltwaterin Social Analytics -liiketoimintaa. “Sysomos-alustan haku- ja analyysikokemuksen parantamiseksi hyödynnämme Meltwaterin AI-malleja ja strukturoimattomasta verkosta kerättyä informaatiota. Tämä tulee tarjoamaan asiakkaillemme tarvittavan kontekstin kerätä enemmän oleellista tietoa heidän ansaittujen ja omistettujen sosiaalisten kanaviensa kautta.”

Viimekuisen DataSiftin hankinnan jälkeen Sysomoksen osto tekee Meltwaterista sekä sosiaalisen median analytiikan että Media Intelligencen markkinajohtajan. “Ei riitä, että antaa asiakkaille raakaa dataa tai pinnallista analytiikkaa, koska yritykset tarvitsevat relevantteja insighteja. Ottaen huomioon yhteiset data-kumppanuudet, Sysomoksen sosiaalisen median analytiikan ja Meltwaterin AI-mallit, voimme yhdistää sosiaalisen median ja uutisten kautta kerätyt tiedot ja pystymme tarjoamaan mullistavia näkemyksiä molempien asiakkaille,” sanoo Niklas de Besche, Meltwaterin Executive Director of Product. “Sysomoksen ollessa Meltwater-tuotemerkin alla voimme myös tarjota asiakkaillemme entistä paremman integraation sosiaalisen vuorovaikuttamisen ja mediaseurannan välillä.”

Sysomos on Meltwaterin seitsemäs yritysosto viimeisten 18 kuukauden aikana.

Meltwater
Meltwater auttaa yrityksiä tekemään parempia, dataan perustuvia päätöksiä hyödyntämällä ulkoista tietoa. Yli 26 000 yritystä käyttää Meltwaterin media intelligence -palvelua pysyäkseen ajan tasalla miljardeista internetin keskusteluista, kerätäkseen relevantit tiedot ja käyttääkseen tietoa strategisesti brändin hallinnassa ja pysyäkseen kilpailijoidensa edellä. Globaalisti yrityksellä on 55 toimistoa kuudella mantereella ja pääkonttori sijaitsee San Franciscossa. Meltwater on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa neljän henkilön start-upista 65 työntekijän organisaatioksi. Meltwaterin liikevaihto Suomessa on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Meltwater on sitoutunut edistämään data science ekosysteemiä sekä Afrikassa järjestettävän yrittäjyysohjelma MESTin, että maailmanlaajuisen data science yhteisön Shack15 kautta. Lisätietoja saat osoitteesta Meltwater.com.

Sysomos
Sysomos on maailmanlaajuinen markkinajohtaja sosiaalisen median markkinoinnin ja analytiikan alalla, joka auttaa yrityksiä muuttamaan tietoihin perustuvia näkemyksiä toimiviksi asiakkaiden vuorovaikutusmahdollisuuksiksi. Yhtenäinen, tietoon perustuva alusta tarjoaa markkinoijille helpoimman tavan etsiä, löytää, kuunnella, julkaista, osallistua ja analysoida ansaitun, omistaman ja maksullisen median kautta. Sysomos palvelee yli 1 200 asiakasta, joista 80 prosenttia on maailman parhaita toimistoja ja globaaleja brändejä. Lisätietoja saat osoitteesta Sysomos.com.

Lisätiedot:
Lotta Siutla, Business Development Director, Meltwater Suomi
lotta.siutla@meltwater.com, puh. 050-4108585

Englanninkielinen tiedote: https://globenewswire.com/news-release/2018/04/24/1485941/0/en/Meltwater-acquires-leading-social-analytics-company-Sysomos.html

Meltwater vahvistaa tekoälypohjaisia analyysipalveluitaan uusimmalla yritysostolla

Meltwater vahvistaa tekoälypohjaisia analyysipalveluitaan uusimmalla yritysostolla

Helsinki (maaliskuu 21, 2018)

Meltwater, Media Intelligence – palveluiden sekä ulkoisen tiedon hyödyntämisen edelläkävijä, ilmoitti tänään ostaneensa DataSift-yrityksen. DataSift on privacy-by-design-alustatoimittaja, eli tietosuoja-asiat on otettu huomioon jo alustan suunnitteluvaiheessa. DataSift koostaa yrityksille reaaliaikaisia ​​näkemyksiä verkko- ja sosiaalisen median lähteitä hyödyntäen, suojellen samalla käyttäjän yksityisyyttä. Yritysosto on järjestyksessään Meltwaterin kuudes viime vuonna, ja vahvistaa täten yhtiön kasvua johtavaksi tekoälypohjaisen kilpailutiedon toimittajaksi Outside Insight -alustallaan.

“Yhdistämällä koneoppimisen ja suuren määrän julkisesti verkossa saatavilla olevaa tietoa voit nyt ymmärtää ja seurata Porterin viiden kilpailuvoiman mallia reaaliaikaisesti yrityksesi strategisten mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamisessa. Johtajat, jotka hyödyntävät tämän tilaisuuden saavat datan hyödyntämisen kautta etulyöntiaseman verrattuna niihin jotka eivät” kertoo Meltwaterin perustaja ja toimitusjohtaja Jorn Lyseggen. “DataSift on rakentanut skaalattavissa olevan alustan, jonka avulla kehittäjät voivat suodattaa verkko- ja sosiaalisen median dataa reaaliajassa helposti hyödynnettävään muotoon suojellen samalla käyttäjän yksityisyyttä. Yhdistettynä Meltwaterin tekoälypohjaisiin ratkaisuihin ja kykyyn talteenottaa tietoa voimme yhdessä haastaa Business Intelligence-alan perinteisiä toimintamalleja joko rakentamalla uusia sovelluksia tai täydentämällä olemassa olevia yksittäisiä signaaleja, jotka voidaan saada vain ulkoisista tiedoista. ”

Meltwaterilla ja DataSiftilla on kumppanuudet, tiedot ja tekoäly palvella kasvavaa kilpailutiedon markkinaa edistyneellä analytiikalla. DataSiftin toimitusjohtaja Tim Barker ja teknologiajohtaja Lorenzo Alberton ovat liittyneet Meltwaterin tiimiin ja lisäävät johtoryhmän vahvuuksia Outside Insight -alustan kehittämisessä.

“Jaamme saman vision ja intohimon ulkoisen tiedon ja algoritmien entistä tehokkaammasta hyödyntämisestä yrityksesi strategisessa päätöksenteossa”, sanoo DataSiftin toimitusjohtaja Tim Barker. “Kun muut teknologiayritykset integroivat parhaillaan eri datamallejaan, olemme innoissamme liittymässä Meltwaterin kaltaisen vakiintuneen toimijan yhteyteen luomaan avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksia sovelluskehittäjille ja datatieteilijöille. ”

Vuonna 2010 perustetulla DataSiftillä on yli 15 kumppania, kuten WordPress, Facebook ja LinkedIn. DataSiftillä on myös ekosysteemi, jonka avulla kehittäjät voivat saada tietoa ja sovelluskehittäjät sisällyttää nämä näkemykset osaksi omia ohjelmistopalveluitaan. DataSiftin patentoitavassa tekniikassa käytetään anonymiteettiä, aggregaatiota ja muokkausta tiedon saamiseksi suojellen samalla käyttäjien identiteettiä.

DataSift-asiakkailla on nyt pääsy Meltwaterin tietojärjestelmään ja hienostuneisiin tekoälypohjaisiin malleihin tiedon luokittelemiseksi. Lisäksi he saavat kokeneen yhteistyökumppanin paikallisella osaamisella yli 55 markkinalla kuudella mantereella.

“Meltwater-alusta on analysoinut web-tietoja jo yli vuosikymmenen ajan, ja olemme panostaneet tekoälypohjaisten menetelmien kehittämiseen järjestelmällisesti näiden toimintamuotoisten tietolähteiden käytöstä”, sanoo Aditya Jami Meltwaterin teknologia- ja tekoälyjohtaja.

“DataSiftin edistyksellinen analytiikka-alusta on tervetullut lisä talon sisäiseen osaamiseen kun tietosuojakysymykset ja sääntely, kuten GDPR (General Data Protection Regulation), kasvavat. DataSiftin teknologia on keskeinen osa viimeaikaisten yritysostojen integrointia, jotta voimme tuottaa seuraavan sukupolven älykästä, ulkoista dataa hyödyntävää palvelua, jonka pohjalta asiakkaat tekevät tietoon pohjautuvia päätöksiä. ”

Meltwater
Meltwater auttaa yrityksiä tekemään parempia, dataan perustuvia päätöksiä hyödyntämällä ulkoista tietoa. Yli 23 000 yritystä käyttää Meltwaterin media intelligence -palvelua pysyäkseen ajan tasalla miljardeista internetin keskusteluista, kerätäkseen relevantit tiedot ja käyttääkseen tietoa strategisesti brändin hallinnassa ja pysyäkseen kilpailijoidensa edellä. Globaalisti yrityksellä on 55 toimistoa kuudella mantereella ja pääkonttori sijaitsee San Franciscossa. Meltwater on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa neljän henkilön start-upista 65 työntekijän organisaatioksi. Meltwaterin liikevaihto Suomessa on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Lisätietoja saat osoitteesta Meltwater.com.

DataSift
DataSift on johtava inhimillistä dataa tarjoava teknologiayhtiö, joka auttaa sovellusten kehittäjiä maksimoimaan inhimillisen datan arvon reaaliajassa. DataSiftin PYLON-alusta prosessoi päivässä miljardeja käyttäjien interaktiota muuttaen datan liiketoimi