Kaikki hyödyt irti Facebook ja Instagram mainonnasta – tiivistelmä webinaarista

Webinaarissamme tällä kertaa asiantuntijana Jaana Karjalainen. Hän on työskennellyt Facebookilla ja pyörittää nyt omaa Social here konsultointiyritystä.

Ymmärrä kohderyhmää

Tärkeintä on kohderyhmän ymmärtäminen. Kohderyhmän sisältä voi löytyä erilaisia alakohderyhmiä, joille tulisi puhua ja rakentaa mainontaa eri tavoin. Suomessa Facebookissa on 2,7 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää, joista 2,2 miljoona käyttää Facebookkia joka päivä. Instagramissa on Suomessa 1,7 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. Facebookia käytetään keskimäärin 12 kertaa ja Instagramia 14 kertaa päivässä (globaali luku). Harvaa muuta mediaa käytetään näin paljon. Kukaan ei avaa printtiä 26 kertaa päivässä.

Noin 90% Facebookin käytöstä tapahtuu mobiililaitteesta, joten mainostajan materiaalit tulisi miettiä mobiili edellä. Instagramissa on 100% mobiilikäyttö, kaikki mainokset vain mobiiliversiossa. Facebookissa ja Instagramissa käytetään yhteensä enemmän aikaa kuin muissa mobiilipalveluissa yhteensä, joka viides minuutti henkilön mobiilikäytöstä tapahtuu Facebookissa tai Instagramissa. Suomen käyttäjiin voi tutustua tarkemmin Facebookin Audience Networks – työkalusta.

Mobiilimainonnan on oltava inspiroivaa ja informatiivista, sillä 45% ostamisesta sisältää mobiilitoimintoja. Milleniaaleista 88% käyttää mobiilia kivijalkakaupassa. 68% käyttää mobiilia katsoessaan televisiota. Keskittyminen eri asioihin hankaloituu.

Tuloksellinen mainonta

Visuaalinen kieli

Parhaita ovat kuvat ja videot. Erityisesti lyhyet videot toimivat viestintävälineinä jotka välittävät henkilön tunteita. Myös moniaistittavat kokemukset, kuten virtuaalitodellisuus ja jatkettu todellisuus ovat uutta visuaalista kieltä. Inspirointi on erityisesti Instagramissa keskiössä. Instagramissa seurataan paljon kiinnostuksen kohteita, oleellista ei ole tunteeko ihmisen tai brändin, vaan tekeekö se inspiroivaa kuvamaailmaan. Se saa ostamaan erilaisia asioita. Facebookissa seurataan tuntemia ihmisiä, Instagramissa myös tuntemattomia.

Pirstaloitunut ostokäyttäytyminen

Kimmoke hyödykkeen ostamiseen voi lähteä mobiilia selatessa, jonka jälkeen tuotetta voidaan etsiä tietokoneella. Tämän jälkeen tuote saatetaan viedä tabletilla ostoskoriin, vaikka varsinainen ostaminen tapahtuisikin vasta kivijalkamyymälässä, sen ohi kävellessä. Polun arvoittaminen erityisesti Facebookissa ja Instagramissa on mahdollista, sillä henkilöt ovat siellä omana itsenään ja kirjautuessa sisään nähdään missä henkilö on liikkunut ja mitä hän on hakenut verkosta.

Mittaa oikeita liiketoiminnan metriikoita

Selainperusteisten keksien (cookies) mittaamisesta tulisi siirtyä oikeiden ihmisten mittaamiseen. Tykkäysten, kommenttien ja jakojen osalta tulisi siirtyä myynnin mittaamiseen, bränditunnettuuteen, brändimetriikan kehityksiin ja ROI:hin. Jos joku tykkää tai jakaa mainoksia, se ei tarkoita että hän olisi menossa ostamaan tuotetta. Myyntiä voi mitata esimerkiksi jos verkkosivuilla on Facebook-pikseli kiinnitettynä. Facebookissa on hyvä mitata peittoa, eli sitä montako ihmistä ollaan tavoitettu ja kuinka monta kertaa, sekä resonointia, eli sitä onko voitu vaikuttaa mielikuviin brändinäkyvyyden altistuksen johdosta ja tärkeimpänä onko myynti kasvanut media-altistuksen seurauksena.

Facebookin ja Instagramin avulla täyden myynnin ja markkinoinnin suppilo, eli funnel, on mahdollista ottaa käytäntöön. Brändi- tai tuotetunnettuutta voi lisätä esimerkiksi videon avulla, harkintavaiheessa canvas toimii hyvin viemään ihmisen syvemmälle tuotteen ominaisuuksiin. Liidimainokset ovat tehokkaita asiakkaaksi saamisen vaiheessa, kun halutaan saada esimerkiksi uutiskirjeen tai koekäytön tilaajia. Testien perusteella tehokkaampaa mainontaa saadaan vaikuttamalla markkinointi funnelin mukaisesti, eli ensin herättämällä kiinnostusta ja sitten vasta etenemällä kohti ostosta. Mainonta tuli halvemmaksi ja ROI oli suurempi.

Facebookissa voi kohdentaa iän, sukupuolen, lokaation, kiinnostuksen kohteen tai laitemallin- tai merkin mukaan. CRM-dataa voi ajaa Facebookin datan kanssa yhteen ja löytää omat asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat Facebookista. Tässä yhteydessä dataa ei luovuteta toisille, vaan data yhdistetään esimerkiksi sähköpostin tai nimen perusteella. Tämän avulla voidaan esimerkiksi sulkea pois mainoksen kohderyhmää heidän osalta, jotka ovat jo ostaneet tuotteen. Jos kohderyhmää on vaikea tavoittaa, voidaan kohderyhmiä myös kloonata eli etsiä samankaltaisia ihmisiä. Esimerkiksi samankaltaisia ihmisiä kuin jo verkkokaupasta ostaneet. Reaaliaikaista dataa pystytään hyödyntämään brändin verkkosivuilta tai aplikaatiosta, kiinnittämällä Facebookin-pikseli verkkosivuille tai SDK aplikaatioon.

Luovalla on väliä

Potentiaalinen tavoitettavien määrä on niin suuri, että kuvan ja videon laatuun kannattaa panostaa. Kannattaa pohtia onko mainos sellainen, jonka laittaisit Forumin kulmaan isoksi ulkomainokseksi? Sisältöä kulutetaan nopeasti, yhden sisällön parissa vietetty aika on keskimäärin 2,5 sekuntia webissä ja 1,7 sekuntia mobiilissa. Sisältöä omaksutaan nopeammin, yhden sisällön sisältämiseen menee sekunnin neljäsosa.

Mainostajana sinulla on siis tehtävänä pysäyttää peukalo! Mieti miten mainoksesi istuu henkilön feedissä ystävän lapsen kuvan ja mielettömän maisemakuvan väliin?

Toisin kuin TV:ssä, mobiilimainos alkaa kliimaksista ja päättyy tarinan kerrontaan. Aikaa herättää kiinnostus on kolme sekuntia, jos sitäkään. Brändin pitää olla tunnistettavissa heti alussa, jotta ihminen pystyy rekisteröimään kuka mainostaa. Herätä kiinnostus kertomalla jotain, käytä esimerkiksi copy-tekstejä. Videossa tärkeää on, että se toimii myös ilman ääntä, käytä tekstiä ja grafiikkaa, myös tekstitykset helpottavat. Suosi neliöformaattia tai vertikaalia, visuaalisia yllätyksiä, testaamalla löydät mikä toimii parhaiten.

Muistilista mainostamiseen:

1) Herätä huomio: Mainos pysäyttää peukaloita
2) Sanoma: Mainoksella selkeä, esiin tuleva sanoma
3) Brändin läsnäolo: Tiedetään heti kuka mainostaa
4) Sopivuus brändille: Sopii brändin imagoon
5) Kiinnostavuus: Mainoksella on kiinnostavaa sanottavaa
6) Tunteet: Mainonta vetoaa tunteisiin
7) Call to action: Mainos saa toimimaan

Täältä pääset kuuntelemaan webinaaritallenteen.