Syödään yhdessä -kampanja oli ELO-säätiön eli suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön järjestämä Suomi 100 -vuoden kampanja, jonka ideana oli saada suomalaiset perheet, tuttavat ja työtoverit kokoontumaan saman pöydän äärelle nauttimaan yhdessäolosta ja hyvästä ruoasta. Kunkin kuukauden kuudentena päivänä annettiin erityinen syy kokoontua yhteen ja mukana kampanjaa järjestämässä oli yli 150 yritystä, yhteisöä ja järjestöä. Juhlavuoden hengessä järjestettiin myös kansallisruoka -äänestys, jossa suomalaiset pääsivät itse ehdottamaan ja äänestämään omia suosikkiruokiaan.

ELO-säätiön suunnitelmana oli luoda Suomi100 -juhlavuoden aikana Syödään yhdessä -kampanjasta ilmiö. Meltwaterin palveluiden avulla voitiinkin todistaa ilmiön syntyminen ja kampanjan leviäminen sekä näkyvyyden kasvu. Lisäksi aktiivisen seurannan ansiosta yhteistyökumppanitkin pääsivät näkemään, että heidän tekemisillään ja osallistumisellaan oli oikeasti merkitystä. Mitä enemmän asiasta puhuttiin, sitä enemmän lisääntyi aktiivisuus myös sidosryhmien joukossa.

  • Syödään yhdessä ja kansallisruoka -hankkeiden uutisnäkyvyyttä tarkasteltiin ajalta 1.6.2016 – 31.12.2017 ja sosiaalisen median näkyvyyttä ajalta 1.11.2016 – 31.12.2017.
  • 230 000 globaalia ja yli 3000 suomalaista toimituksellista medialähdettä.
  • 300 miljoonaa globaalia sosiaalista lähdettä (blogit, foorumit, Twitter, Facebook (julkiset sivut) YouTube ja Instagram).
  • Kansallisruoka näkyi uutisissa hiukan yli 600 artikkelin verran ja sosiaalisessa mediassa yli 3200 maininnan verran. Molemmissa eniten näkyvyyttä oli tammikuussa, jolloin kansallisruoaksi finalistien joukosta valittiin ruisleipä.
  • Syödään yhdessä -hanke näkyi yli 420 uutisessa ja yli 10 700 sosiaalisen median maininnassa. Uutisten potentiaalinen tavoittavuus oli yli 56,2 miljoonaa ja sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus yli 56,7 miljoonaa.

Seija Kurunmäki toimi kampanjan aikana toimitusjohtajana ELO-säätiössä ja nykyään taas omassa yrityksessään Kuule Oy:ssä. Hän on tunnettu ruokavaikuttaja ja -viestijä, joka on toiminut ruoka-alalla noin 40 vuotta, joista suurimman osan hän on viettänyt erinäisissä viestinnän tehtävissä.

Keväälä haastattelimme 2017 Vuoden Vaikuttajaksi valittua Seija Kurunmäkeä siitä, miten ja miksi viestintää tulisi mitata.

Mitkä ovat tärkeimmät viestinnän mittarit?

Loppupeleissä viestinnän tavoitteena on saada jokin muutos aikaan, josta lopullinen onnistumisen mittari on se, generoituuko viestintä joko valitun asian tunnettavuudeksi, asenteiden muutoksiksi tai tuotteen myynniksi. Tärkeää onkin miettiä, miten lopputavoite saavutetaan viestinnän avulla. Yksi mittari tietenkin on katsoa määrällisesti viestin kehittymistä. Nykyteknologia mahdollistaakin sen, että jos esimerkiksi julkaiset lehdistötiedotteen tai lataat uuden videon Youtubeen, niin näet nopeasti miten se leviää ja ketkä sitä levittävät. Kiinnostavaa on myös se, että viimeisinä vuosina asioiden eteenpäin vieminen ilmiöiden avulla on ollut suuressa kasvussa.

Millaisia vinkkejä sinulla olisi yrityksille medianäkyvyyden kasvattamiseen omien kokemustesi kautta?

Kun puhutaan asiallisen tiedon välittämisestä, tärkeintä on se, että sinulla on jotain merkityksellistä sanottavaa. Toisena kohtana näkisin systemaattisuuden; ne jotka alkavat seurata sinua tai sinun organisaatiotasi, tietävät mitä saavat. Mieti siis mitä asioita haluat viedä eteenpäin ja minkä puolesta haluat puhua.