Ohi ovat ajat, kun kilpailijoilta haluttiin salata omaa tekemistä. Tämän päivän juttu on olla avoin ja jakaa tietoa, koska sitä kautta myös maksavat asiakkaat löytävät sinut ja yrityksesi.

Kun vaikuttajamarkkinointia on päätetty lähteä tekemään ja haluttuja tuloksia ei ole saavutettu herää kysymys: missä vika? Kun tehdään maksettua mediaa eli ammattimaista sisällöntuotantoa rahallista korvausta vastaan, on tärkeää sopia yhteistyön tavoitteista, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät yhteistyön odotukset.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Tätä läpinäkyvyyttä on noudatettava myös uusien viestintävälineiden kuten sosiaalisen median kanssa. Suomessa on koottu yhteinen eettinen koodisto vaikuttajamarkkinointiin, tutustu PING Ethics-koodistoon tarkemmin täältä.

Kokosin listauksen asioista, joita on hyvä huomioida vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä aloittaessa:

1. Ymmärrä ansaitun ja maksetun median ero.

2. Tunne alaa säätelevät lait, ohjeistukset yms. Tiedosta, jos toimit alaikäisten sisällöntuottajien tai seuraajien kanssa.

3. Tavoitteista sopiminen valitsemiesi, arvojesi mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa:

Sovi selkeästi yhteistyön aloitus- ja lopetuspäivämäärästä, julkaisuaikatauluista, ydinviestistä, avainsanoista sekä konkreettisista tekemistavoista kuten minkä mittainen blogikirjoituksen tai webinaari tulee olla, sen sijaan, että sovit vain yleisesti sisällöntuotannosta. Missä muodossa sisältö tuotetaan, miten editointiprosessi ja hyväksymisprosessi menevät? Kukaan ei halua sisältöään muokattavan niin, että se voidaan ymmärtää väärällä tavalla. Onko sisällöstä tarkoitus teettää muita sisältöjä, kuten esimerkiksi e-kirjasta blogipostauksia tai infograafeja?

4. Tekijäoikeusasiat ja sisällön julkaiseminen

Saatko sisältöön rajattomat tekijänoikeudet? Kuinka paljon sisällöntuottaja julkaisee tekemäänsä sisältöä omissa kanavissa ja kuinka usein. Tarkista, että kaupallinen yhteistyö on tuotu esiin, se on myös markkinoivan yrityksen vastuulla. Tee suunnitelma sisältöjen hyödyntämisestä omissa kanavissasi.

5. Sovi yhteistyön mittarit ja seuranta. Kehittävän palautteen anto.

Lähteinä kkv.fi, vaikuttajamarkkinoinnin e-kirja, PING Ethics-koodisto.

Lue myös aikaisempi blogikirjoitus, kuinka päästä alkuun vaikuttajamarkkinoinnissa.

Jäikö jotain puuttumaan? Twiittaa lisäyksiä ja huomioita @lottasiu.