Esri Finland

Hyödynnämme ulkoisia tietolähteitä seuraamalla tarkasti omaa toimialaamme, asiakaskentän muutoksia sekä löytämällä uusia mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämiseen.

Esri Finland

Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntijapalveluja.

ESRI SEURAA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA

Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa.

Yli 350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Liikennevirasto ja SOK.

Esri Finland on hyödyntänyt Meltwaterin Market Intelligence -palvelua vuodesta 2015 lähtien pysyäkseen informoituna nopeasti kehittyvästä toimialasta ja mahdollisuuksista, jotka seuraavat toimintaympäristön muutoksista. Toimialaseuranta on otettu laajasti käyttöön Suomen organisaation eri tasoilla tukien päivittäistä operatiivista päätöksentekoa.

”Meltwaterin palvelun avulla hyödynnämme ulkoisia tietolähteitä seuraamalla tarkasti omaa toimialaamme, asiakaskentän muutoksia sekä löytämällä uusia mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämiseen.”

Oletko kiinnostunut kuulemaan miten Meltwaterin toimialaseuranta voisi auttaa sinua?

Meltwater auttaa sinuakin ulkoisen tiedon hyödyntämisessä myynnissä ja toimialan muutosten seurannassa.

Pyydä Demo

Easy LED

Seuraamme Meltwaterin palvelun avulla hankkeita joissa voidaan hyödyntää Easy Ledin energiatehokkaita ja ekologisia valaisimia.

Easy LED

Easy LED Oy on kotimainen johtava ledivalaisinten suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yhtiö, jonka tuotteita näkee katuvalaistuksessa, teollisuudessa, myymälätiloissa ja urheiluareenoilla

EASY LED HYÖDYNTÄÄ MELTWATERIN PALVELUA PROSPEKTOINNISSA

Easy Ledin myyntitiimi seuraa ja tunnistaa Meltwaterin palvelun avulla hankkeita joissa voidaan hyödyntää heidän energiatehokkaita ja ekologisia valaisimia. Esimerkkeinä myynnille relevantista informaatiosta voidaan mainita uusien urheiluhallien kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmat sekä katuvalaistuksen saneeraushankkeet. Myös julkiset hankintailmoitukset on asetettu automaattiseen seurantaan määriteltyjen avainsanojen avulla, jottei mikään yritykselle relevantti ilmoitus ei mene ohi.

Meltwaterin seurantapalvelu käy avainsanojen avulla läpi valtavan määrän internetin avointa dataa ja toimittaa merkityksellisen tiedon suoraan myynnille jatkotoimenpiteitä varten. Kun tietoa osataan hyödyntää oikea-aikaisesti, saadaan prospektoinnista helppoa ja ajallisesti järkevämpää. Seurantapalvelun teknologian kehittyessä Meltwaterin lähdekantaa on viime aikoina laajennettu lisäämällä uudeksi kategoriaksi julkishallinnon asiakirjat, joita voivat olla esimerkiksi ovat kuntien- kaupunkien ja kuntayhtymien päätöspöytäkirjat ja esityslistat.

”Meltwater auttaa myyntitiimiämme prospektoinnissa tunnistamalla automaattisesti meille mielenkiintoisia projekteja julkisesti avoimesta datasta. Palvelun avulla saadun tiedon perusteella pystymme olemaan potentiaalisiin asiakasorganisaatioihin yhteydessä oikeaan aikaan. Meltwater palvelee hyvin sekä henkilökohtaista myyntityötä että myynnin johtamista.”

Oletko kiinnostunut Meltwaterin palveluista?
Meltwater auttaa sinuakin ulkoisen tiedon hyödyntämisessä myynnissä ja toimialan muutosten seurannassa.

Pyydä Demo