Sinebrychoff

Meltwaterilta saadut analyysit ovat niin esitysvalmiita paketteja, että analyysia voi esitellä suoraan tai valikoiduin osin yhtiömme sisällä. Analyysit toimivat todistusaineistona siitä, mitä viestintä tekee ja saa aikaan. Usein analyyseistä on saatu ideoita myös sosiaalisen median kehittämiseen.

 Lue kokemuksia Meltwaterista

Meltwater asiakastarina: Sinebrychoff

Haastattelussa Timo Mikkola Sinebrychoffin viestinnästä.

Miten viestinnän työ on muuttunut viime vuosina?

Sosiaalinen media on yksi eniten viestinnän työnkuvaa muovanneista tekijöistä ja digitaalisuus jatkaa viestinnän kehittämistä koko ajan.Vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi ja viestintää tehdään näistä teemoista entistä enemmän.

Viestinnän työ on muuttunut myös niin, että viestinnän ja markkinoinnin rajat ovat entistä hankalammin eroteltavissa. Erottavana tekijänä voisi pitää sitä, että viestintä on markkinointia asialähtöisempää ja sitä tehdään pitkällä aikavälillä.

Miten yhteistyöhön lähdettiin alun perin Meltwaterin kanssa?

Alun perin lähdimme testaamaan Meltwaterin analyysiraportteja kokeena useampia vuosia sitten. Olemme olleet analyyseihin niin tyytyväisiä, että meidän on ollut helppo jatkaa yhteistyötä Meltwaterin kanssa.

Meltwaterilta saadut analyysit ovat niin esitysvalmiita paketteja, että analyysia voi esitellä suoraan tai valikoiduin osin yhtiömme sisällä. Analyysit toimivat todistusaineistona siitä, mitä viestintä tekee ja saa aikaan.

Miten Meltwaterin analyyseistä saatua tietoa hyödynnetään?

Esittelytilaisuus on meille tärkeä osa analyysiä. Esittelyssä käymme analyysin läpi yhdessä Meltwaterin analyytikon kanssa, ja näistä esittelyistä saadaan aina paljon miettimisen aihetta sekä kehitysideoita.

Olemme kokeneet, että tämä kvartaalisykli on meille sopiva ja saamme yleensä joka analyysistä konkreettisia kehitysideoita. Analyyseistä näemme, mitkä toimenpiteistä ovat olleet erityisen toimivia tai herättäneet paljon mielenkiintoa. Usein analyyseistä on saatu ideoita myös sosiaalisen median kehittämiseen. Viimeisimmät huomiomme analyysien pohjalta ovat olleet esimerkiksi sellaisia, että Facebook ei ole enää meille niin merkittävä kanava kuin ennen ja asiantuntijavaikuttaminen on siirtynyt Twitteriin. Kuluttajakeskustelu on taas osaltamme siirtynyt Instagramiin, ja tämä onkin saanut meitä miettimään omaa kanavastrategiaamme uudelleen.

Miten kehitätte viestintää datan avulla?

Analyysien tulokset auttavat meitä kehittämään viestintää. Jos olemme käyttäneet paljon aikaa ja resursseja jonkin aiheen esilletuontiin, mutta huomaamme analyysistä ettei media ole juurikaan kiinnostunut aiheesta, voimme ottaa tämän huomioon jatkossa. Joskus yllätymme positiivisesti siitä, miten olemme saaneet aikaan paljon ansaittua mediaa aiheesta, jonka emme ole alun perin ajatelleet olevan erityisen kiinnostava. Yksi tällainen tempaus oli esimerkiksi Coca-Colan joulurekka, joka herätti paljon enemmän huomiota kuin mitä kuvittelimme.

Miten hyödynnätte kilpailijavertailua?

Haluamme ymmärtää, miten omat kanavamme vertautuvat kilpailijoiden kanaviin. Mikäli jokin kilpailijamme kanava kasvaa yhtäkkiä, haluamme pureutua siihen, mitä kilpailija on tehnyt hyvin. Emme halua tehdä samoja asioita kuin kilpailijamme, mutta koemme, että on hyvä olla tietoinen siitä mitä muut alalla toimivat tahot tekevät.

Onnistumisiamme olisi vaikea todentaa, ellei meillä olisi mitään, mihin verrata omaa tekemistämme.

Minkälaista Meltwaterilta saamanne palvelu on ollut?

Olemme olleet tosi tyytyväisiä Meltwateriin. Analyysien esittelyt ovat olleet todella laadukkaita, ja mahdolliset muutokset on aina tehty viipymättä.

“Social Influencers-työkalun isoimpia hyötyjä on ajansäästö sekä vaikuttajia kartoittaessa, että kampanjoiden mittaamisessa. Ilman työkalua PING Helsingin tiimiltä menisi paljon enemmän aikaa oikeanlaisten vaikuttajien kartoittamiseen, koska heidän tulisi pyytää vaikuttajilta itseltään esimerkiksi tilien demografiatietoja.”

Timo Mikkola
Viestintäpäällikkö

Haluatko kuulla lisää Meltwaterin vaikuttajamarkkinointiin tarkoitetun Social Influencers -palvelusta?

Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä. Voit myös lähettää meille sähköpostia meltwaterfin@meltwater.com.

Åbo Akademi

Asiakasvastaavan pitämät koulutukset ovat olleet todella hyödyllisiä. Niiden avulla varmistamme, että saamme kaikista käyttämistämme palveluista kaiken hyödyn irti. Meille on myös tärkeää kuulla uusista palveluista ja ominaisuuksista, jotta oma toimintamme pysyy virkeänä.

 Lue Åbo Akademin kokemuksia Meltwaterista

Haastattelussa Nicklas Hägen ja Thurid Eriksson Åbo Akademin viestintäyksiköstä.

Millaisia viestintään liittyviä haasteita kohtaatte?

Yliopisto on hyvin erilainen ympäristö verrattuna yritysmaailmaan. Meillä haasteena on enemmänkin tarinoiden ylitarjonta kuin niiden puute. Tutkimuksia julkaistaan niin paljon, ettei meillä tällä hetkellä ole mahdollisuutta kertoa niistä kaikista, vaikka kovasti haluaisimmekin. Valinta viestittävien aiheiden välillä on haastavaa, sillä monet aiheista ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja siten tärkeitä viestinnän kohteita.

Mitkä palvelut tai sen ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä teille ja miksi?

Mediaseuranta on meille ylivoimaisesti tärkein palvelu. Sen avulla saamme monipuolisista lähteistä tietoomme artikkeleita Åbo Akademiin ja meillä tehtäviin tutkimuksiin liittyen. Uutisia jaamme eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja niiden pohjalta Meltwaterin analyytikko koostaa meille kvartaalittain laadullisen analyysin. Tällä hetkellä analyysi on viestinnän mittaamisen ja raportoinnin työkalu. Haluamme muunmuassa ymmärtää, miten näkyvyytemme vertautuu muiden yliopistojen näkyvyyteen sekä kuinka hyvin media tarttuu julkaisemiimme tiedotteisiin. Raportoimme aikaansaadut tulokset eteenpäin johdolle.

Millainen rooli konsultoinnilla ja asiakastuella on teille?

Koska oma viestintäyksikkömme on pieni ja katsomme omaa toimintaamme niin läheltä, on kehittymisen kannalta tärkeää saada mielipiteitä myös organisaation ulkopuolelta. Asiakasvastaavan pitämät koulutukset ovat olleet todella hyödyllisiä. Niiden avulla varmistamme, että saamme kaikista käyttämistämme palveluista kaiken hyödyn irti. Meille on myös tärkeää kuulla uusista palveluista ja ominaisuuksista, jotta oma toimintamme pysyy virkeänä.

Esimerkiksi uutena palveluna olemme ottamassa käyttöön Meltwaterin tiedotejakelupalvelun. Odotamme innolla, että pääsemme etsimään uusia toimittajakontakteja ja kohdentamaan lähettämiämme tiedotteita mahdollisimman hyvin myös Suomen ulkopuolelle. Tuotamme jatkuvasti uusia tutkimuksia erilaisista aiheista ja siksi uusien toimittajien löytäminen on meille todella tärkeää.

Mikä on saanut teidät pysymään Meltwaterin asiakkaana jo vuosia?

Hyvä palvelupaketti! Olemme olleet asiakkaana niin pitkään, että palvelut ovat tässä ajassa kehittyneet ja menneet paljon eteenpäin. Olemme tyytyväisiä siihen, miten meidät on pidetty kartalla uusista mahdollisuuksista.

Haluatko kuulla lisää Meltwaterin mediaseurannasta?

Jätä yhteystietosi ja olemme pian yhteydessä. Voit myös lähettää meille sähköpostia meltwaterfin@meltwater.com.

Tammelan kunta

Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä.

Tammelan kunta

Haastattelussa Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson

Mitä kunnanjohtajan työhön kuuluu?

Periaatteessa kunnanjohtaja vastaa kaikista kunnan toiminnoista. Toki arki ei onneksi ole näin raskas. Tammelassa minun vastuullani on pitkälti valtuuston päättämän strategian jalkauttaminen, asioiden edistäminen arjessa, sekä viestintä ja markkinointi.

Miksi Tammelan kunta hyödyntää mediaseurantaa?

Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä. Me haluamme olla tietynlaisella imagolla liikenteessä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Miten mediaseurantapalvelu näkyy arjessasi?

Minun aamuni alkavat aina Meltwaterin aamuraportilla. Koska olen aamuihmisiä, herään hyvissä ajoin ja olen jo ehtinyt keittämään kahvit ennen kun edellisen päivän koosteraportti kilahtaa sähköpostiin. Raportista saatan esimerkiksi löytää twiitin, että tietty jalkapallojoukkue on käynyt leirillä meidän Eerikkilän urheiluopistossa. Usein vastaan tämänkaltaisiin twiitteihin kiitoksella, josta olenkin saanut paljon hyvää palautetta. Se, että kunnanjohtaja kiittää ja toivottaa tervetulleeksi uudelleen yllättää positiivisesti.

Olemme myös tilanneet median ympäriltä koostetut vuosineljännesraportit, jotka käymme läpi kunnanhallituksessa, sisäisessä some-tiimissä ja teemme niistä someen nostoja. Kerromme analyysiraporttien tuloksista avoimesti myös kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrittäjille muun muassa Facebookin ja Twitterin kautta. Haluamme osoittaa, että teimme tiettyjä toimenpiteitä, jotka näkyivät mediassa tietyllä tavalla. Tämä toimii meillä todella hyvin ja myös paikallinen lehdistö usein kirjoittaa mediaseurannan tuloksista. Minusta on myös hienoa, että vaikka naapurikuntamme eivät tee mediaseurantaa niin me teemme.

Millaisia laadullisia hyötyjä olette saaneet mediaseurannan avulla?

Laadullisia hyötyjä on paljon. Jo se, että pelkän mielikuvan lisäksi meillä on faktatietoa on huomattava laadullinen asia. Tiedämme myös, minkälaista keskustelua meistä käydään. Jos esimerkiksi sosiaalisessa mediassa syttyisi tulipalo, haluamme pystyä reagoimaan siihen mahdollisimman nopeasti – Meltwater tarjoaa meille työkalun tähän. Väitänkin, että kovin helposti meillä ei pääsisi roihu syntymään vaan minä olisin siinä nopeasti mukana kertomassa kunnan kannan asiaan ja korjaamassa ovatko esitetyt väitteet faktaa vai fiktiota. Huomattava laadullinen asia on se, että me olemme tilanteen päällä ja meille ei synny näitä mainekolhuja aiheuttavia kohuja.

“Kun puhutaan kunnan viestinnän vaikuttavuudesta, eli millainen mielikuva kuntalaisilla, kesäasukkailla, ja satunnaisilla matkaajilla muodostuu Tammelasta, mediaseuranta on ytimessä.”

Kalle Larsson

Miten tämä teidän palvelu näkyy minun arjessa? Se näkyy siten, että minun aamut alkavat Meltwaterilla. Olen aamuihmisiä, herään hyvissä ajoin ja olen ehtinyt keittämään kahvit ennen kun Meltwaterin edellisen päivän raportti tulee sähköpostiin ja käyn sen läpi. Saatan esimerkiksi huomata että meidän Eerikkälän urheiluopistossa on käynyt jalkapallojoukkue pelaamassa harjoitusottelun tai leirillä. Löydän sen Twitteristä, lähetän heille kiitostwiitin, josta olen saanut todella paljon palautetta tuntemattomilta. Se yllättää positiivisesti kun kunnanjohtaja kiittää että kiva kun kävitte täällä ja tervetuloa uudelleen.

Tammelan kunta raportointi

Sitten tulee tämä kvartaaliraportti, jonka viemme päätöksentekijöille. Sitten minä monistan. Viime viikonloppuna kävin alkuvuoden raportin läpi ja tein siitä toistakymmentä twiittiä. Palastelin siis havainnot sillä halusin herätellä keskustelua ja sainkin aikaiseksi keskustelua. Lisäksi tein Facebookiin vähän tarkemman päivityksen mediaraportista, jonka tarkoitus on kertoa kuntalaisille, kesäasukkaille ja yrittäjille, että me teimme näitä juttuja ja näyimme näin. Tämä on todella hyvä ja aika-ajoin onnistun provosoimaan paikallista lehdistöä jotta he kirjoittavat että Tammelassa mediaseurantaa hyödynnetään näin ja se kertoo tätä. Ja kun naapurikunnat eivät tee mediaseurantaa niin minun mielestä on kiva, että me teemme.

Mediaseurantaa ja laadullisia hyötyjä

Laadullisia hyötyjä on myös paljon. Jo pelkästään se, että mielikuvan lisäksi meillä on faktatietoa on iso laadullinen asia. Tiedämme myös, minkälaista keskustelua meistä käydään. Jos syttyisi tulipalo tai meidän mittakaavassa lähtisi somekohu liikkeelle niin siihen olisi parempi pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja teidän palvelu antaa siihen työkalun. Väitän, että meillä ei helposti pääsisi roihu syntymään vaan minä olisin siinä aika nopeasti mukana kertomassa kunnan kannan asiaan, ovatko esitetyt väitteet oikeita vai vääriä, ja antamassa lisäinformaatiota käytyyn keskusteluun. On iso laadullinen asia, että me olemme tilanteen päällä ja meille ei synny näitä mainekolhuja aiheuttavia kohuja.

Voin kertoa sen, että te olette oikeasti asiakkaan asialla. Te haluatte kuunnella mikä on asiakkaan ja tarve ja pyritte ratkaisemaan odotukset niin se on kyllä asia joka tekee vaikutuksen.

Haluatko kuulla miten Meltwaterin mediaseuranta voisi auttaa sinua?
Pyydä maksuton demo jo tänään ja katsotaan yhdessä miten Meltwaterin palvelut voisivat parhaiten hyödyttää sinua.

Pyydä palvelun esittely!

ELO-säätiö

Aamulla herätessäni ensimmäisenä asiana katson Meltwaterin mobiiliapplikaatiosta mitä alan uutisia on yön aikana ilmestynyt verkkomediaan sekä someen.

ELO-SÄÄTIÖ

ELO-säätiö eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö kokoaa suomalaisen ruokakulttuurin tekijät, näkijät ja resurssit saman pöydän ääreen. Säätiö kannustaa yhteistyöhön, jonka avulla lisätään ruokakulttuurimme arvostusta kotimaassa ja tekee siitä myös kansainvälisesti kiinnostavaa.

Haastattelimme ELO-säätiön toimitusjohtajaa, 2017 Vuoden Vaikuttajaksi valittua Seija Kurunmäkeä siitä, miten ja miksi viestintää tulisi mitata.

Seija Kurunmäki

Olen ruokavaikuttaja ja ruokaviestijä. Vielä tällä hetkellä toimin ELO-säätiön toimitusjohtajana ja huhtikuusta eteenpäin olenkin taas toimitusjohtajana omassa viestintäalan yrityksessäni Kuule Oy:ssä, jonka liikeideana on seurata ruoka-alan muutoksia ja hiljaisia signaaleja. Alalta löytyy kokemusta neljän vuosikymmenen verran ja minulla on aina ollut hyvin viestinnällinen ote työssäni. Suurimmaksi osaksi työni on ollut viestintää ja vaikka se ei olisikaan ollut viestintää, olen siitä huolimatta sitä tehnyt tuomalla ruokakulttuuria tunnetuksi.

Viestinnän mittaaminen

Loppupeleissä viestinnän tavoitteena on saada jokin muutos aikaan, josta lopullinen onnistumisen mittari on se, generoituuko viestintä joko valitun asian tunnettavuudeksi, asenteiden muutoksiksi tai tuotteen myynniksi. Tärkeää onkin miettiä, miten lopputavoite saavutetaan viestinnän avulla. Yksi mittari tietenkin on katsoa määrällisesti viestin kehittymistä. Nykyteknologia mahdollistaakin sen, että jos esimerkiksi julkaiset lehdistötiedotteen tai lataat uuden videon Youtubeen, niin näet nopeasti miten se leviää ja ketkä sitä levittävät. Kiinnostavaa on myös se, että viimeisinä vuosina asioiden eteenpäin vieminen ilmiöiden avulla on ollut suuressa kasvussa.

Miten Meltwaterin palvelu on käytössä arjessasi?

Aamulla herätessäni ensimmäisenä asiana katson Meltwaterin mobiiliapplikaatiosta mitä alan uutisia on yön aikana ilmestynyt verkkomediaan sekä someen. Aikanaan lupasin, että jaan joka aamu vähintään jonkun ruoka-alan uutisen henkilökohtaisella Twitter-tililläni, ja uutiskatsauksen avulla valitsenkin merkityksellisemmän uutisen, jonka jaan eteenpäin. Voin kertoa, että ilman Meltwaterin seurantapalvelua en olisi pystynyt kasvattamaan omia, ruoka-alasta kiinnostuneita, seuraajiani yhtä nopeasti. Olenkin naureskellut että luultavasti vielä eläkeiässäkin käytän sovellusta pysyäkseni ajan hermolla.

Yhteistyö Meltwaterin kanssa alkoi jo vuosia sitten perustaessani Kuule Oy:n. Jo alusta asti tiesimme, että meidän pitää olla kokoajan ajan hermolla ja tietää mistä puhutaan toimialalla ja asiakkaisiimme liittyen. Vaikka seuranta- ja tiedotejakelujärjestelmiä on lukuisia eri vaihtoehtoja, pidän ohjelmistoista joiden käyttäminen on helppo oppia ja joiden toimintamalli on yksinkertainen.

Lopuksi, mitkä ovat sinun vinkkisi medianäkyvyyden kasvattamiseen?

Kun puhutaan asiallisen tiedon välittämisestä, ensimmäiseksi on tärkeintä se, että sinulla on jotain merkityksellistä sanottavaa. Toisena kohtana näkisin systemaattisuuden; ne jotka alkavat seurata sinua tai sinun organisaatiotasi, tietävät mitä saavat. Mieti siis mitä asioita haluat viedä eteenpäin ja minkä puolesta haluat puhua.

“Aamulla herätessäni ensimmäisenä asiana katson Meltwaterin mobiiliapplikaatiosta mitä alan uutisia on yön aikana ilmestynyt verkkomediaan sekä someen. Mielenkiintoisimmat jaan Twitterissä.”

Seija Kurunmäki
Toimitusjohtaja

Lahti 2017

On tärkeä nähdä oman työnsä jäljet, jotta pystyy mittaamaan sitä työtä, mitä meilläkin on tehty jo useamman vuoden ajan.

HIIHTOLIITTO

“Me hiihtoliittona ja pohjoismaisten lajien joukkueiden osalta käytämme Meltwaterin palvelua viestintämme tuottavuuden ja arvon mittaamiseen. Emme saa muuten viestinnästä oikeastaan minkäänlaista palautetta, eli emme tietäisi kuinka onnistumme tai minkälainen viestintä ylipäänsä toimii.

Tärkeimpiä asioita meille mediaseurannan kumppanin suhteen ovat joustavuus ja räätälöitävyys. Tässä projektissa oli erityisen tärkeää, että pystyimme liittämään MM-kisaprojektin tähän mukaan. Vaikka olemmekin kaksi eri organisaatiota, pystyimme rakentamaan paketin, mikä palveli meitä molempia. Uskon, ettemme olisi ikinä saaneet näin isoja ja hyödynnettäviä tuloksia, mikäli olisimme tehneet se yksin. Tärkeää on myös asiakaspalvelu ja reagoivuus vastaan tuleviin ongelmatilanteisiin. Etenkin keskellä hektistä talvikautta nopeilla vastauksilla on todella iso arvo.”

LAHTI 2017

“Analyysiraportti oli kaiken kaikkiaan todella hyödyllinen. On ylipäätään tärkeä nähdä oman työnsä jäljet, jotta pystyy mittaamaa sitä työtä, mitä meilläkin ollaan tehty jo useamman vuoden ajan. Oli tärkeää saada tietyt tunnusluvut, kuten myös näkyvyydelle laskettuja euromääräisiä arvoja. Sitä olemme käyttäneet myös moneen suuntaan raportoinnissa.

Yllätyimme miten suuresta tapahtumasta tässä oli kyse, myöskin näkyvyyden osalta. Kuulimme myös Meltwaterilta, että kyseessä oli aika ainutlaatuinen tapaus, sillä tämmöisiä määriä harvoin nähdään. Saimme siis melkoisen ilmiön luotua.”

Oletko kiinnostunut Meltwaterin palveluista?
Meltwater auttaa sinuakin seuraamaan ja ymmärtämään mitä mediasssa ja sosiaalisessa mediassa kirjoitetaan brändistäsi, kilpailjoistasi ja toimialastasi.

Pyydä demo