Useimmat markkinoijat keräävät jonkin tasoista sosiaalisen median dataa. He ovat kehittäneet tapoja kuunnella sosiaalista mediaa ja seurata brändin, kilpailijoiden ja toimialan ympärillä käytävää keskustelua, minkä lisäksi monet löytävät asiakkaisiinsa liittyvää tärkeää tietoa.

Datasta on kuitenkin hyötyä vain sen verran kuin markkinoijat osaavat sitä hyödyntää. Toisin sanoen somedata voi kasvattaa liikevaihtoa vain silloin, kun markkinoijat tietävät miten se tapahtuu.

Tässä viisi tapaa muuttaa markkinoinnin keräämä somedata rahaksi.

1. Kasvata yhteisöäsi

No niin, olet profiloinut yhteisösi jäsenet ja hyödyntänyt tätä kehittämällä jäsenten elämäntyyliä puhuttelevia markkinointikampanjoita. Mahtavaa! Mitäpä jos menisit vielä askelen pidemmälle?

Jos tunnet yleisösi hyvin, voit käyttää tietoa rakentaaksesi samanlaisia yleisöjä: sellaisia markkinasegmenttejä, jotka jakavat jo olemassa olevan yleisösi kanssa samat piirteet. Sitten voit kohdentaa segmenttiin yksilöidyt markkinointiviestit, jotka lisäävät bränditietoisuutta ja kasvattavat kassavirtaa.

2. Tee yhteistyötä oikeiden brändien kanssa

On myös muita tapoja lisätä myyntiä käyttämällä somedataa. Tiedät paljon kohdeyleisösi kiinnostuksista ja siitä mistä he pitävät ja eivät pidä, mutta pelkkä datan kerääminen ilman sen suurempaa suunnitelmaa tarkoittaa kuitenkin hukkaan heitettyä mahdollisuutta tehdä kauppaa.

Kohdeyleisön intressien tunteminen auttaa tunnistamaan ne brändit ja julkaisukanavat, joista yleisö pitää. Voit lisätä brändinäkyvyyttä ja sitouttaa ihmiset solmimalla kumppanuuksia, sponsorisopimuksia tai julkaisemalla näiden brändien ja julkaisukanavien verkkosivuilla mainoksia.

3. Tuki myyntiprosessin vuodot

Somedataa analysoimalla voit selvittää, ketkä jättävät myyntiprosessin kesken ennen ostotapahtumaa – ja missä vaiheessa prosessia. Asiakkaan käyttäytymismallien pohjalta voit kehittää strategioita, joilla asiakkaat säilytetään sitouttamalla nämä pitkällä tähtäimellä.

4. Sovita yhteen kohderyhmän käyttäytyminen ja tuottamasi sisällöt

Twiittaavatko kohderyhmäsi jäsenet säännöllisesti blogipostauksiasi? Lataavatko he jatkuvasti julkaisemaasi e-materiaalia? Jos tiedät millainen sisältö vetoaa kohderyhmääsi, voit jatkossa tuottaa juuri tällaista sisältöä. Tämä takaa lisää sosiaalisen median jakoja, tykkäyksiä, blogin tilauksia ja muuta.

5. Tee parempia tuotteita

Somedataa tutkimalla voit myös vahvistaa tuotetarjontaa – ja luoda uusia tuotteita. Segmentoimalla voit analysoida mistä asiakkaat tuotteessasi pitävät (ja mikä heitä kyllästyttää). Tämän pohjalta voit pohtia uudestaan joitain asioita tehdäksesi tuotteesta houkuttelevamman.

Voit myös kerätä pienempiä määriä dataa rakentamalla sosiaalisessa mediassa kohderyhmiä. Kysymällä ryhmäläisiltä mistä nämä pitävät ja eivät pidä voit vahvistaa sävyanalyysiasi kvalitatiivisella datalla.

Somedataa voit hyödyntää monipuolisesti liiketoiminnassa myynnistä ja markkinoinnista tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää miettiä, mitä dataa analysoida ja mikä on olennaista.

Tsekkaa, mitä kaikkea dataa saat Uuden Meltwaterin avulla Facebookin aiheista, hashtageista, linkeistä ja demografisista tiedoista.Demoa voit pyytää tästä.