Mitä on tämän päivän vaikuttajamarkkinointi?

Valta ei ole enää kuningattarilla – se on meillä kaikilla

Oletko seurannut hovielämän kulisseista kertovaa herkullista Netflix-sarjaa The Crown? Minä ahmin tammikuussa sarjan muutamassa viikossa ja huomasin, että hovielämän ja historian lisäksi sarja tarjoaa myös katsauksen median kehittymiseen viimeisten 70 vuoden ajalta. Samalla se antaa näkökulman siihen, miten vaikuttajamarkkinointia on osattu hyödyntää jo todella pitkään.

Vaikka vaikuttajamarkkinointi ei ilmiönä ole enää uusi, on siitä viimeisen vuoden aikana Suomessa ja maailmalla puhuttu enemmän kuin koskaan. Pelkästään Googlessa tehtyjen hakujen määrä on vuodessa kolminkertaistunut ja vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatapahtuma PING Festivaliin osallistui jo viime keväänä viisinkertainen määrä markkinointipäättäjiä edellisvuoteen verrattuna.

Kasvu ei johdu siitä, että yritykset olisivat vasta nyt heränneet hyödyntämään vaikuttajia myynnin edistämisessä, vaan siitä, että sosiaalisen median aikakaudella me kaikki olemme vaikuttajia. Yrityksille tarjoutuu aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää vaikuttajia, heidän sisältöään ja kanaviaan kiinnostavien yleisöjen tavoittamisessa. Samaan aikaan vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellinen hyödyntäminen vaatii entistä enemmän taitoa ja tietoa.

Tarinat ihmiseltä ihmiselle ratkaisevat

Me PING Helsingissä uskomme, että tulevaisuuden markkinoinnin merkittävin trendi on Human to Human -markkinointi: tarinat, sisällöt ja viestit ihmiseltä ihmiselle. 70 vuotta sitten hallitsijat puhuivat kansalle. Sen jälkeen siirryttiin median valtakauteen, jossa tiedotusvälineet määrittelivät, mitä saimme milloinkin tietää. Nyt viestintä tapahtuu suoraan ihmiseltä ihmiselle (tai välillä ihmiseltä miljoonille ihmisille) ja niin vallanpitäjät, mediat kuin yritykset joutuvat seuraamaan välillä jännityksellä, minkälaiset teemat herättävät keskustelua. Sosiaalisessa mediassa hyvinkin nopeasti ja globaalisti leviävät keskustelut eivät ole entiseen tapaan hallittavissa.

Asetelma tarjoaa ketterille ja rohkeille yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Vanhoihin poteroihin ei kannata Human to Human -median aikakaudella kaivautua. Tässä ajassa yrityksen koko liiketoiminnasta on tullut media, ja jokainen potentiaalinen asiakas voi toimia tehokkaana myynnin edistäjänä.

Kuka osaa tunnistaa relevantit vaikuttajat ja tehdä yhteistyötä, joka muuttuu oikeasti liiketoiminnaksi? Miten yhteistyötä tulisi mitata? Minkälaisia tavoitteita asettaa? Miten hyödyntää vauhdilla kehittyvää teknologiaa ja markkinoinnin automatisaatiota? Mikä on perinteisten medioiden rooli tässä palapelissä, kun yhä useampi yritys ryhtyy luomaan ja johtamaan omia yleisöitään muodostaen omia medioita?

Inna-Pirjetta

Inna-Pirjetta Lahti on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys PING Helsingin perustaja, perhematkailubloggaaja (www.lapsiperheenmatkat.fi) ja työmatkapyöräilijä. Hän uskoo liiketoiminnan tuloksellisuuden perustuvan aitoihin kohtaamisiin, yhdessä koettuihin elämyksiin sekä koskettaviin sisältöihin. Hän on toisena puhujana Meltwaterin Vaikuttajamarkkinointi – ABC webinaarissa.

Katso webinaaritallenne tästä linkistä.

5 taitoa, joita myynnin ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessa

Tähän blogiin on koottu viisi keskeisintä taitoa, joita myynnin ammattilainen tulevaisuudessa tarvitsee. Laajemmassa, ladattavassa materiaalissa on haastattelemiemme henkilöiden kommentteja sekä vinkit näiden taitojen kehittämiseen. Ladattavan dokumentin pääset lataamaan tästä: 5 taitoa, joita myynnin ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessa.

Myynti mahdollistaa yritysten kasvun ja elossa pysymisen. Parhaimmillaan hyvällä myyntityöllä rakennetaan vuosikymmeniä kestäviä menestystarinoita. Digitaalisuudesta huolimatta B2B-myynnissä on tänäkin päivänä keskeistä yhteyden rakentaminen ihmisiin sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen.

Kysyimme, mitä mieltä ovat Helsingin Yliopiston professori Petri Parvinen, Haaga-Helian senior lecturer Pirjo Purovesi, Kokemuksia.fi:n toimitusjohtaja Johannes Karjula, Myynnin valmentaja Mika Rubanovitsch sekä meidän omat asiantuntijamme Meltwaterilta: Suomen maajohtaja Juha Westerlund ja Executive Alerts -yksikön Pohjoismaiden johtaja Martin Illman.

Halusimme koostaa tämän yhteenvedon itsellemme, asiakkaillemme sekä kaikille myynnin parissa työskenteleville tai sinne haluaville.

Miten B2B-myynti on muuttunut?

Myynnin klassiset lainalaisuudet kuten kommunikointi, työmäärä ja systemaattisuus eivät koskaan poistu muodista. Samaan aikaan data ja teknologia muuttavat B2B-myyntiä pysyvästi. Teknologia ja data antavat täysin uuden ja moniulotteisen mahdollisuuden käydä dialogia asiakkaan/prospektin ja palveluntarjoajan välillä. Lisäksi digitaalisen datan määrä lisääntyy räjähdysmäisesti. Se antaa uudenlaista asiakastietoa ja auttaa tunnistamaan asiakkaan tarpeen oikeaan aikaan.

Ostokäyttäytyminen on muuttunut. Potentiaaliset asiakkaat keräävät tietoa ja ottavat selvää asioista uudella tavalla. Osto- ja myyntiprosessi on entistä läpinäkyvämpi.

Tärkeimmät taidot, joita myynnin ammattilainen tulevaisuudessa tarvitsee:

#1 Itsensä johtaminen – asenne, ahkeruus ja ajankäyttö

Tietyt taidot ja vaatimukset pysyvät.

Itsensä johtaminen ja kyky vaikuttaa omaan asenteeseen, ahkeruuteen ja ajankäyttöön ovat voittajamyyjän avainominaisuuksia. Jokainen voi oppia myyjäksi, jos haluaa. Nyt niin kuin aina aikaisemminkin. Myynti on asennelaji, jossa itsensä johtaminen korostuu. Tärkeinä piirteinä pidetään motivaatiota ja asennetta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista, asioiden priorisointikykyä sekä energian suuntaamista oikeisiin asioihin. Vaikka teknologia tulee olemaan suuressa roolissa myyntityön avustamisessa, ihmisten ja itsensä johtamisen (leadership) perusperiaatteet tulevat pysymään samoina.

Pystyykö yrityksesi vaikuttamaan myyjien asenteeseen ja heidän itsensä johtamiseen? Tänä päivänä monessa organisaatiossa vaikutetaan sellaisiin asioihin kuin määrätyt myyntiaktiviteetit, ja siihen, miten aktiviteeteilla saa määrätyt tulokset ja pääsee määrättyyn lopputulokseen. Pystytäänkö aktiviteettien lisäksi valmentamaan myyjiä myös psyykkisesti? Auttamalla ihmistä aidosti löytämään hänen sisäiset motivaatiotekijänsä ja asiat jotka liittyvät itsetuntemukseen, voidaan rakentaa itseluottamusta. Useinhan myynnissä haetaan onnistumisia, ja jos niitä ei saada, vaikuttaa se suoraan itsetuntoon. Mutta pystytäänkö ilmiöön vaikuttamaan?

Meltwaterin Suomen maajohtaja Juha Westerlund painottaa, että nämä asiat voidaan rinnastaa huippu-urheiluun. Huippumyyjä pystyy aamulla työpaikan ovesta sisään kävellessään tunnistamaan oman suoritustunteen ja on kyvykäs vaikuttamaan siihen. Hän tunnistaa päivän alussa oman tunnetilansa ja hyvän itsetuntemuksen kautta tiedostaa oman optimaalisen suoritustunteensa. Heikkona päivänä hän löytää ratkaisuja omaan tekemiseensä ja lennokkaina päivinä hän tekee voittavia asioita, jotka tuovat ympäristölle entisestään energiaa. Westerlund uskoo, että myyntiorganisaatot ovat alkutekijöissä suoritustunteen, itsetuntemuksen ja ympäristön dynamiikan valmentamisessa. Hän näkee, että myyjiä valmentamalla on suuria mahdollisuuksia kehittää suorituksia ja tuloksia. Hyvä itsetuntemus ja kyky johtaa itseään yhdistävät useita huippumyyjiä, mutta valmentamisen pitäisi olla myynnin johdon keskiössä.


#2 Digitaalisuus ja data asiakaslähtöisyyden perustana

Verkko on täynnä hyvää tietoa asiakkaasta ja hänen toimistaan. Täydellinen valmistautuminen ja jatkuva oppiminen ovat mahdollisia suuren tietomäärän vuoksi. Myyjän tulee olla teknillis-suunnittelullisesti kyvykäs. Tämä tarkoittaa, että hän osaa räätälöidä palveluita ja luoda yhdessä uutta (”co-creation”) asiakkaan kanssa. Esimerkiksi valmistalomyyjän tulee olla myös arkkitehti tietyissä määrin. Eri sovellusten ja järjestelmien nopea omaksuminen ja käyttöönotto tuo kilpailuetua.

Digitaalinen vuorovaikutus on lisääntyy nopeasti. Siinä, missä kännykkä mullisti myyjän päivätyötä kaksikymmentä vuotta sitten, havaitaan samankaltainen suuri muutos nettiteknologioiden käytössä. Digisovellukset eivät korvaa myyjän omaa tietämystä ja henkilökohtaisia kontakteja, mutta tehokkaimmat myyjät osaavat valjastaa ne avukseen. Niin sanottua ‘hukkakontaktointia’ ei tarvitse enää tehdä, koska prospektivaiheessa voi varmistua asiakasyrityksen sopivuudesta ja tarpeista.

Tärkeää on asiakasymmärrys, jatkuva asiakkaan kontaktointi, palvelualttius, asiakkaan toimintamallin tunteminen ja palvelun rakentaminen yhteistyössä. Jos myyjä ei ymmärrä asiakkaan tarvetta, on vaikea tehdä tarjous, josta asiakas ei pysty kieltäytymään (lähde). Avoin data mahdollistaa, että myyjä ymmärtää asiakasta paljon syvällisemmällä tasolla kuin aiemmin.

#3 Ostajan ymmärtäminen – läsnäolo, kuuntelu ja luottamuksen rakentaminen

“Yksi todella tärkeä taito on osata rakentaa luottamuksellisia suhteita asiakkaaseen. Ihmiskontaktin tulisi luoda aitoa arvoa asiakkaille, mikä on monille suuri haaste. Monen myyjän tulisikin miettiä, miten rakentaa toimivia asiakassuhteita matkustamatta fyysisesti asiakkaan luokse.” Strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori, Petri Parvinen, Helsingin Yliopisto.

B2B-myynnin onnistumisessa keskeistä on rakentaa yhteys asiakkaisiin ihmisinä ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Näitä taitoja ei koskaan voi opetella liikaa, sillä työ on jatkuvaa oppimista. Toista ihmistä ei voi muuttaa, mutta omaa käytöstä voi sopeuttaa.

Hyvä myyjän tulee ymmärtää, että työ vaatii toisinaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä ja toisinaan taas nopeaa myyntiä. Jokainen kohtaaminen tähtää hyvään ja kestävään asiakassuhteeseen. Keskiverto myyjä hakee pikavoittoja ja turhautuu, jos kauppa ei tule heti. Hyvä myyjä etsii kehityskohtia omasta tekemisestään, eikä tuotteesta ja asiakkaasta.

Ammattimainen myyjä ymmärtää tarpeen ja ongelmakohdan. Hän tuo ratkaisuja ja rakentaa sen päälle. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Erinomaisen hyvällä myyjällä on hyvät kommunikaatiotaidot ja kyky lukea tilannetta. Hän ymmärtää organisaation rakenteen ja hän osaa toimia ihmisten kanssa.

Tulevaisuudessa asiakas haluaa, että myyjä vastaa kokonaisvaltaisesti myymänsä tuotteen tai palvelun käyttöönotosta ja kaikesta siihen liittyvästä ”hälinästä”. Asiakas haluaa selvitä mahdollisimman vähällä vaivalla. Tässä korostuu myyjän taito johtaa projektia.

#4 Verkostoituminen – ketterästi, monikanavaisesti

Kaikki myyvät tavalla tai toisella eli myyntiin osallistuu muitakin työntekijöitä kuin varsinainen myyjä. Myyntisolun kaikki jäsenet vaikuttavat myyntiin ja yksittäisen sankarimyyjän aika on ohi. Social selling, verkostoituminen ja uskallus kokeilla asioita ovat tärkeäitä. Myynnin tukihenkilöiden, kuten yrityksen chat-asiakaspalvelijoiden, rooli B2B-kaupassa korostuu.

Myyjän tulee hallita myyntityön monikanavaisuus, sen eri vaiheet ja välineet ja liikkua sujuvasti siellä, missä asiakas kulkee omassa ostoprosessissaan.

Sosiaalinen media ja nykytekniikka mahdollistavat, että vuorovaikutus voidaan aloittaa ja luottamus rakentaa jo paljon ennen asiakaskohtaamista. Monen myyjän tuleekin miettiä, miten rakentaa toimivia asiakassuhteita matkustamatta fyysisesti asiakkaan luokse. Asiakkaalle voi tarjota valtavan paljon lisäarvoa jo ennen kuin hän on edes tiedostanut tarvitsevansa myyjää. Ihmiskontaktin tulee luoda aitoa arvoa asiakkaille, mikä on monille myyjille suuri haaste.

#5 Markkinoinnin teknologioiden ymmärtäminen

Myyjät tekevät puhtaan myyntityön ohella markkinointitoimenpiteitä ja niin pitääkin. Myyjän tulee osata hallinnoida ja käyttää erilaisia markkinointiteknologioita. Teknologioista on apua, kunhan niitä uskaltaa käyttää. Moni yritys tarjoaa mahdollisuuksia käyttää erilaisia teknologioita, mutta aina myyjät eivät halua niitä käyttää. Markkinointiärjestelmät mahdollistavat mittaamisen ja seuraamisen, ja niiden avulla prospektointi on fiksua.

Markkinoinnissa on puolestaan jo kauan keskusteltu ‘growth hakkereista’ ja ‘number crunchereista’. Markkinoinnin mittaaminen kehittyy ja se, että mitataan vielä enemmän loppuviivan alle jäävillä numeroilla, nostaa kyseisen osaston ja työn arvostusta. Ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Mikä erottaa huippumyyjän keskivertomyyjästä?

“Huippumyyjän erottaa keskivertoisesta myyjästä siitä, että hän on aidosti kiinnostunut työstään ja nauttii siitä. Myös keskivertomyyjä voi, totta kai, saada aikaan hyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä tähtäimellä uskon, että myyjät, jotka huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja osaavat myös pitää hauskaa työssään, pärjäävät paremmin.”
– Petri Parvinen

Ladattavassa dokumentissa on haastattelemiemme henkilöiden kommentteja ja kootusti vinkit kunkin taidon kehittämiseen. Ladattavan dokumentin pääset lataamaan tästä:

5 taitoa joita myynnin ammattilainen tarvitsee tulevaisuudessafacebook Meltwaterin blogi Meltwater instagram meltwater twitter

9 tapaa lisätä blogin orgaanista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa

Muistatko vielä ajan, jolloin kirjoitettuasi hyvän blogipostauksen postasit vain blogin linkin ja aiheeseen liittyvän kuvan somessa, jonka jälkeen saatoit seurata verkkosivukävijöiden kasvua sivuillasi? Samat vanhat sisällön levityskeinot eivät enää pure, vaan sinun tulee miettiä uusia luovia tapoja sisältösi promoamiseksi sosiaalisessa mediassa.

Esimerkkinä orgaanisen näkyvyyden heikkeneminen Facebookissa: vuonna 2007 Facebook-julkaisun voitiin olettaa tavoittavan lähes kaikki sivun seuraajat. Facebook-sivujen määrän ja siellä jaetun sisällön kasvaessa orgaaninen tavoittavuus on laskenut. Vuonna 2012 oletettu tavoittavuus oli n. 16%, kun vuonna 2016 sen voitiin olettaa olevan enää alle 2%.

Orgaanisen näkyvyyden laskiessa kannattaa etsiä uusia tehokkaita tapoja tuoda blogisisältöä esille ilman, että joudut maksamaan siitä.

Tässä muutamia ideoita, joilla voit kasvattaa blogisisällön orgaanista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (osa ideoista lainattu Content Marketing Instituten blogista):

1. Käytä Facebook Liveä

orgaaninen tavoittavuus Facebookissa
Kuvan lähde

Facebookissa orgaaninen näkyvyys on ollut jo pitkään laskussa, mikä lienee kaikilla tiedossa. Mainostamalla voit saada julkaisuillesi näkyvyyttä, mutta se ei tietenkään ole kaikille mahdollista. Vähän hyödynnetty ominaisuus sisällön nostossa on Facebookin livestriimaus.

Kansainväliset luvut kertovat Facebook Live -sisällön päivittäisten katselumäärien kasvaneen yli nelinkertaiseksi sitten ominaisuuden lanseerauksen vuonna 2016. Käyttäjät kommentoivat Facebook Live -sisältöä kymmenkertaisesti tavalliseen sisältöön verrattuna.

Kuinka käytät Facebook Liveä viimeisimmän blogipostauksesi promoamiseen?

Mene Live-tilaan ja kerro siitä! Kun aloitat Liven, siitä lähtee ilmoitus kaikille seuraajillesi ja Facebook-faneillesi, vaikka video olisi vain muutaman minuutin pituinen. Jos haluat tehdä sisällönbuustaus -videon Facebook Liven avulla, näytä kuva blogista ja puhu blogin keskeisistä aiheista. Ohjaa katselijat sivuillesi lukemaan blogi loppuun tai kannusta heitä kokeilemaan vinkkejä, joita blogissa toit esille. Vaikka saisit kiinni vain pienen prosentin yleisöstäsi Live -lähetyksessä, loput yleisöstäsi voivat klikata notifikaatiota ja katsoa tallennetun version videosta.

2. Luo Facebook-videoita

Jos livevideon tuottaminen ei ole sinun juttusi, älä jäädy. Perinteiset videot Facebookissa ovat edelleen parempia orgaanisen näkyvyyden kalastajia kuin teksti- ja kuvajulkaisut. Videot ovat Facebookin eniten kulutettu sisältömuoto ja niillä on korkein engagement verrattuna kaikkiin eri postaustyyppeihin.

Ota seuraava blogipostauksesi ja tee siitä lyhyt video korostamalla artikkelisi keskeisimmät vinkit. Jos esimerkiksi tarjoat ” 5 Vinkkiä XXX” näytä jokainen vinkki aina uudessa videoklipissä. Herätä ensin katselijoiden mielenkiinto ja kerro sitten, että kaikki vinkit löytyvät kootusti sivustoltasi.

Lataa video suoraan Facebookiin sen sijaan, että linkittäisit sen esimerkiksi YouTuben tai Vimeon kautta. Tämän avulla varmistat, että videosi lähtee pyörimään automaattisesti uutisvirrassa. Älä unohda myöskään tekstitystä, sillä suurin osa videoista katsotaan ilman ääntä.

VINKKI: Älä paljasta sisältöäsi kokonaan videolla, vaan käytä videota rohkaisemaan kuulijoita klikkaamaan verkkosivullesi lukeakseen koko julkaisun.

3. Ota käyttöön Instagram Stories

Instagram saatetaan nähdä usein vain kuvapalveluna ja esimerkiksi matkakuvien julkaisualustana. Harvoin Instagram koetaan edes varteenotettavana paikkana etsiä blogisisältöjä luettavaksi. Instagramin miljoonalla suomalaisella päivittäisellä käyttäjällä tämän kaltaiset ennakko-oletukset kannattaa kuitenkin sivuuttaa.

some-kanavien käyttö suomessa

Paras tapa sisällön promoamiseen Instagramissa on Instagram Stories eli tarinat. Huomaa kuitenkin, ettei Instagram ole linkki-ystävällinen alusta, joten sinun tulee olla luova.
Normaalisti voit laittaa linkin ainoastaan Instagramin bio:oon:

meltwaterfin instagram

Mikäli Instagram-tililläsi on yli 10 tuhatta seuraajaa, voit Stories-ominaisuudella sisällyttää linkin yksittäisen tarinan sisään ja tuoda sitä kautta ihmisiä suoraan sisältösi pariin, ilman että heidän täytyy poistua Instagram-sovelluksesta.

Kokeile jakaa seuraava sisältösi Instagram feedissä ensin uutena postauksena:
instagram feed

Tee sitten postauksestasi Instagram Story ja lisää linkki uusimpaan blogipostaukseen “See More” ominaisuuden avulla:

linkitys instagram stories

Kun käyttäjät liu’uttavat näytöllä ylöspäin, laskeutuvat he viimeisimpään postaukseesi ilman, että he joutuvat poistumaan Instagramista. Tämä puolestaan kannustaa heitä pysymään sisältösi parissa, sen sijaan että poistuisivat välittömästi.

4. Hyödynnä Snapchattiä

Eikö Instagram tappanut Snapchatin? Jos kohderyhmäsi ovat suomalaiset nuoret, löydät heidät Snäpistä, sillä puoli miljoonaa suomalaista nuorta käyttää Snapchattiä.

Paras tapa promota uutta blogiartikkelia Snapchatissä on käyttää Story-ominaisuutta, johon voit sisällyttää kuvan muodossa pienen palan artikkeliasi ja käyttäjän siirtyessä seuraavaan voit tehdä call-to-action linkin alkuperäiseen blogisisältöön. Tällä tavoin voit orgaanisesti ohjata liikennettä sisältösi pariin Snapchatin sisällä.

Seuraavat kolme kohtaa ovat erityisesti B2B-markkinoijille suunnattuja vinkkejä siihen, miten voit buustata yritysblogiasi tai asiantuntijoidesi artikkeleja sosiaalisessa mediassa.

5. LinkedIn video

LinkedInin video on lähes täysin hyödyntämätön ominaisuus. Voit tuoda videota Youtubesta tai Vimeosta tai Facebookista perinteisesti lataamalla videon ensin palveluun ja tuomalla linkin LinkedIn-postaukseesi. Analytiikan perusteella pääset myös tutkimaan ketkä ovat videotasi katselleet. Analytiikka kertoo sinulle katsojiesi asemat omissa yrityksissään, heidän maantieteellisen sijaintinsa ja tietenkin mistä yrityksestä on ollut eniten katsojia.

6. LinkedIn natiivivideo

LinkedIn:n natiivivideo ei ole vielä yritystileillä käytössä, mutta tässä on loistava tilaisuus valjastaa henkilöstö mukaan sisällöntuotantoon. Kannattaa siis aktivoida yrityksesi asiantuntijoita kuvaamaan videoita, joissa he kertovat omasta tietotaidostaan tai kirjoittamastaan blogisisällöstä. Tähän riittää kalustoksi kännykkä ja rauhallinen tila, jossa nauhoittaa video.

Meltwaterilla ensimmäisen natiivivideokokeilun teki Senni Niemi voittaessaan naispääosan AdvanceB2B lanseeraamassa B2B-markkinoinnin Oscar-gaalassa:7. Facebook-ryhmät

Vielä muutama vuosi sitten LinkedIn oli täynnä ammatillisia ryhmiä ja nyt puhutaankin niiden uudelleen noususta. Sitä odotellessa kannattaa kuitenkin hyödyntää Facebookin asiantuntijaryhmiä. Facebookiin on muutaman vuoden aikana noussut uusia ryhmiä kuin sieniä sateella. Hae rohkeasti sinua kiinnostavia ryhmiä ja lähetä liittymispyyntö. Kussakin Facebook-ryhmässä on säännöt julkaisemiselle, mutta useat ryhmät jakavat blogikirjoituksia ryhmän aiheen ympäriltä ja siellä orgaaninen näkyvyys on hyvä.

8. Somevaikuttajia mukaan sisällöntuotantoon

Mieti onko suunnittelemasi sisällön osalta olemassa sosiaalisen median mielipidevaikuttajia, keitä voisit ottaa mukaan sisällöntuotantoon esimerkiksi haastattelemalla heitä tai kutsumalla heidät videohaastatteluun blogisi aiheen tiimoilta.

Vaikuttajien mukaanotto rikastaa sisältöäsi ja ehkä he haluavat myös jakaa blogiasi omissa kanavissaan, mikäli se on riittävän mielenkiintoinen.


9. Monikanavaisuus

Hyödynnä aktiivisesti useita kanavia tavoittaaksesi kohderyhmäsi. Yllä olevista vinkeistä kannattaa poimia kunkin sisällön kannalta parhaimmat ja muistaa myös muut kuin sosiaalisen median kanavat.

Yhteenveto

Yksinkertainen sisällön promoaminen sosiaalisen mediassa ei enää riitä tänä päivänä. Ota käyttöön luovat keinot ja saa loistavalle blogisisällöllesi lisää näkyvyyttä!

Myös mainostaminen syö pitkällä aikavälillä tehoaan, joten kokeile rohkeasti miten saat buustattua sisältösi orgaanista näkyvyytta Facebook Liven, staattisten videoiden, Instagram Storiesin, Snapchatin ja LinkedInin uusien videomahdollisuuksien avulla.

Mikäli käytät yllä olevia keinoja niin kerro niistä myös meille!

facebook Meltwaterin blogi Meltwater instagram meltwater twitter

Facebookin algoritmin muutos – miten se vaikuttaa yrityksesi näkyvyyteen?

Mikäli käytät Facebookia yrityksesi viestintään, olet saattanut pistää merkille orgaanisen kattavuuden laskun viime vuosina. Moni markkinoinnin ammattilainen kokee näkevänsä kovasti vaivaa luodakseen Facebookin suosimaa sisältöä, jolloin viimeisin algoritmin muutos voi tuntua iskulta vasten kasvoja.

Tammikuussa 2018 Mark Zuckerberg ilmoitti, että yritysten jakamien sisältöjen nähdyksi tuleminen on nyt vaikeampaa kuin koskaan. Ystävien ja perheen postaukset ovat etusijalla. Jos ottaa huomioon kuinka pullollaan Facebook on yrityksiä, jotka kaikki pyrkivät toitottamaan omaa viestiään, tuskin yllättää, että Facebook pyrkii karsimaan käyttäjiensä kannalta epärelevanttia sisältöä.

Hieman samaan tapaan kuin growth hackerit Googlessa, monet yritykset yrittävät huijata Facebookin algoritmia – olemme esimerkiksi nähneet kasvun videoiksi naamioitujen kuvien määrässä, koska Facebookin uutisvirta arvottaa vidoita kuvien ylitse. Monet huijaustekniikoista ovat myös toimineet algoritmin muutokseen saakka.

Miksi yritykset yrittävät viimeiseen asti taistella algoritmin muutosta vastaa? Social@Ogilvy:n tutkimuksen mukaan Facebookin yritys-sivulla, jolla on yli 500,000 tykkäystä, orgaaninen kattavuus saattaa olla vain 2%. Mikäli meillä on 2% mahdollisuus tavoittaa ihmiset jotka ovat valinneet haluavansa kuulla meistä, voi vain kuvitella mitkä mahdollisuudet on tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ole tykänneet sivustamme.

On myönnettävä, että Facebookin algoritmin muutos on melkoisen huolestuttava, mutta ei tilanne sentään ole aivan tuhoon tuomittu. Laadukasta sisältöä luomalla ja jakamalla yritysten on edelleen mahdollista tavoittaa yleisönsä ja ratsastaa algoritmin aallonharjalla. Kokosimme parhaat vinkit sitoutumista keräävän Facebook-sisällön luomiseen:

Kannusta sitoutumista, älä kerjää sitä

Viime vuoden joulukuussa Facebook tiedotti puuttuvansa niin sanottuun ‘engagement bait’ -ilmiöön, tarkoittaen käyttäjiä jotka yrittävät käyttää hyväkseen Facebookin algoritmia pyytämällä postausten jakamista ja niihin reagointia. Katso alla olevasta kuvasta mitä tarkoitamme:

facebookin algoritmin muutos

Tämän tyyppiset sitoutumista kerjäävät postaukset eivät tätä nykyä enää ole priorisoituina uutisvirrassa. Facebook oman sanomansa mukaan hyödyntää koneoppimisteknologiaa havaitakseen ‘engagemen bait’ postaukset. Aidosti mielenkiintoista ja sitoutumista keräävää sisältöä jakaviin yrityksiin tämä ei tule vaikuttamaan.

Avain on ymmärtää toimialaa, yleisöä ja näihin vaikuttavia trendejä. Vain silloin on mahdollista luoda sisältöä, joka on kaikista huokuttelevinta kohdeyleisösi silmissä.

Miten? Opi mahdollisimman paljon kohdeyleisöstäsi ja toimialasta. Mediaseurantaa hydyntämällä on mahdollista tarkastella alan trendaavia teemoja ja löytää kuumimmat puheenaiheet. Katso myös mitä kilpailijasi tekevät, millainen heidän luomansa sisältö kerää eniten sitoutumista? Kartoita myös esim. gallupin avulla, mitä yleisösi toivoisi näkevänsä yritykseltäsi.

Facebook-mainokset

Yksi tapa selättää algoritmin luoma ongelma on hyödyntää Facebook-mainoksia sisällön promoamiseen. Facebook-mainoksien etuna ovat niiden tarkat kohdentamismahdollisuudet – voit rajata kohdeyleisösi esimerkiksi työnimikkeen, mielenkiinnon kohteiden, tykkäysten ja iän perusteella.

Aloittaessasi mainostamisen Facebookissa, mieti aluksi mitkä ovat markkinointitavoitteesi. Alla kuvakaappaus Facebookin tarjoamista tavoitteista:

facebook-mainonta-tavoitteet

Määrittele seuraavaksi ketkä toivot tavoittavasi. Hyödynnä esimerkiksi ostajapersoonia määrittääksesi tarkasti, mitä demokraattisia tekijöitä ja mielenkiinnonkohteita tahdot targetoida.

facebook-mainonta-kohdennus

Tämän jälkeen aseta budjetit ja luo itse mainos. Voit käyttää jo olemassa olevaa postausta tai luoda kokonaan uuden mainoksen. Eri tyyppisistä Facebook-mainoksista löytyy hyvin valinnanvaraa, joten voit heittäytyä luovaksi.

facebook-mainostyypit

Lisää vinkkejä Facebook-mainontaan löydät webinaaritallenteestamme: Mainonta Facebookissa ja Instagramissa.

Hyödynnä muita sosiaalisen median kanavia

Emme käske täysin luovuttavamaan Facebookin suhteen, mutta ellei valtaosa yrityksesi yleisöstä satu olemaan juuri siellä, kannattaa ehkä keskittä