Prospekti ja myyntiliidi – mitä eroa?

Määritelmällisesti ero prospektin ja liidin välillä on ilmeinen – ainakin kaikille myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleville. Se millaisin käytännön toimenpitein ja kriteerein prospekteja ja liidejä käytännössä haarukoidaan, ja etenkin kuinka prospekteista generoidaan liidejä, vaihtelee kuitenkin merkittävästi riippuen toimialasta, myytävästä palvelusta/tuotteesta, yrityksestä ja jopa henkilötasolla.

Prospektoinnissa yleisimmät tavat suomalaisissa yrityksissä ovat edelleen markkinoinnin automaatio ja valmiit prospektilistat, jotka on ostettu ulkopuoliselta toimijalta tai haarukoitu itse esim. liikevaihdon tai toimialan mukaan yritystietokannoista. Viime vuosina mukaan on tullut myös ulkoisen tiedon hyödyntäminen myynnin tukena, eli esim. ostoikkunan aukeamisen tunnistaminen uutisesta, jossa kerrotaan kansainvälisen ketjun saapumisesta Suomeen. Oman kokemukseni perusteella ulkoisen tiedon hyödyntämisen suurin hyöty myyntityössä syntyy reaaliaikaisuudesta ja kyvystä reagoida nopeasti. Seuraan itse systemaattisesti potentiaalisessa asiakaskentässä tapahtuvia muutoksia uutisista, sosiaalisesta mediasta ja julkisen sektorin päätöksentekodokumenteista, mikä näkyy myös priorisoinnissa siihen, ketä ”myyntipaipissani” olevista propekteista kontaktoin ensimmäisenä.

Käytännön tasolla olen huomannut, että yrityksen myyntikulttuuri/filosofia ja tavotteiden kunnianhimoisuus vaihtelee paljon ja määrittää myös sitä, millaiseksi prospektoinnin ja liidien tuotannon käytännöt ovat muotoutuneet: Onko prospektointi myyjien, markkinoinnin, assistentin vastuulla? Tehdäänkö myyntiä olemalla proaktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin vai odotellaanko mieluummin tilauksia?

Kannattaa myös pohtia, kenen kaikkien tulisi osallistua prospektointiin ja liidien generointiin? Esimerkiksi uusasiakashankinnalla sekä asiakasvastaavilla lienee paras kokemus ja ymmärrys kentältä ja he ovat usein myös parhaita henkilöitä määrittämään, millaiset kriteerit synnyttävät/luovat hyvän prospektin ja mikä on hyvä myyntiliidi. Voiko yritykseltäsi tällä hetkellä mennä ohi liidejä ja prospekteja, jos niiden generointi on kokonaan ulkoistettu? Vähintäänkin olisi hyvä päivittää riittävän usein ja kommunikoida asiakasrajapinnasta markkinoinnille tieto siitä, mikä on meille hyvä prospekti ja myyntiliidi. Kun prospektointi tuodaan osaksi myyjien työtehtävää, johtaa se ainakin oman kokemukseni mukaan laadukkaanpiin prospekteihin, sillä vastuu prospektien laadusta on myyjällä itsellään, eikä prospektien joukkoon otetaan mukaan organisaatioita, joiden kontaktointi ei ole järkevää ajankäyttöä, jos kontaktoitavissa olisi laadukkaampiakin prospekteja.

tilaa myyntiliidi

Tässä vielä muutamia ajatuksiani prospektoinnista ja prospektien generoinnista liideiksi:

Älä tuijota pelkkiä liidejä ja liidin määritelmää – muista säännöllisesti pysähtyä miettimään hieman laveammin prospektikenttää ja haasta itseäsi prospektoinnin kriteereistä:

 • Minkälaiset yritykset, mitkä ostajapersoonat ja päättäjät, minkä kokoiset yritykset voisivat tässä hetkessä olla meille potentiaalisia asiakkaita?
 • Mitkä muutostilanteet, esim. henkilövaihdokset, uudet investoinnit ja yrityskaupat tai esim. tuotelanseeraukset voisivat avata asiakkaan ostoikkunan ja kiinnostuksen palveluamme/tuotettamme kohtaan?

Mitä pienempi on yrityksesi potentiaalinen asiakaskunta tai kohderyhmä, sitä suuremman painoarvon saavat pienet nyanssit ja laatutekijät jo prospektointi ja liidivaiheessa. Vaikka liidit ovat tällä hetkellä kova sana markkinoinnissa ja myynnissä, on fiksua pohtia, kuinka paljon on tarkoituksenmukaista käyttää aikaa liidien generointiin ja prospektointiin vs muihin myyntiprosessin vaiheisiin. Myynnin pullonkaulojen etsiminen auttaa ymmärtämään, onko yrityksenne pullonkaula esimerkiksi huolimattomasti ja pienellä aikainvestoinnilla tehdystä prospektoinnista ja liidien generoinnista, vai jossakin muussa myyntiprosessin vaiheessa?

Ota nämä asiat huomioon prospektoinnissa ja liidien generoinnissa

Ajankohtaisuus – Nopeus/reagointi asiakaskentässä tapahtuviin muutoksiin

Prospektoinnin systemaattisuus – Prospektoi jatkuvasti (esim. varaa aikaa viikoittain) + määritä kohderyhmät + määritä ideat/arvopointit, joille prospektoinnin tuosta joukosta pohjaat

Toisinna onnistuneiksi todettuja käytäntöjä – esim. olet todennut, että uusien/vastanimitettyjen IT-johtajien kanssa olet pystynyt sopimaan tapaamisia paremmalla hitratella, kuin että soittaisit satunnaisesti läpi it-johtajia

Prospektista liidiksi – Hyödynnä sosiaalisen median seuranta ja pyri löytämään muutostilanne tai keskustelu joka voisi avata asiakkaan ostoikkunan. Tässä voit hyödyntää esim. social sellingiä ensimmäisen kontaktin avaamiseksi.


Kuinka löytää ”lämmin prospekti” tai generoida prospektipoolista liidejä?

Lämpimiä prospekteja voi lähteä haarukoimaan eri näkökulmista:

Päätöksentekijän/palvelun käyttäjäryhmän kautta – Kannattaako esimerkiksi lähestyä viestintäjohtajaa vai markkinointijohtajaa?

Toimialan näkökulmasta – Onko jollakin toimialalla käynnissä murros, joka avaa meille mahdollisuuksia?

Teknologian näkökulmasta – Millä aloilla on viimeaikoina investoitu uudistuksiin, joiden osaksi voin tarjota edustamaamme teknologiaa?

Muista, että prospektoinnin ja liidien generoinnin tärkein tehtävä on avata dialogi potentiaalisen asiakkaan kanssa tai esim. sopia myyntitapaaminen. Seuraa siis myös muutostilanteita, jotka auttavat avaamaan keskustelun, älä pelkästään sellaisia muutostilanteita, jotka antavat indikaatiota siitä, tuleeko potentiaalinen asiakas lopulta ostamaan tarjoamasi palvelun tai tuotteen. Liian pitkälle viety riskianalyysi tai todennäköisyyksien laskeminen prospektointivaiheessa voi sulkea pois keskusteluja, jotka lopulta johtaisivat kauppaan.

katariina hämäläinen

Katariina Hämäläinen
Senior Sales Manager

katariina.hamalainen@meltwater.com
Puhelin: +358 (0) 50 440 9389
katariina hämäläinen linkedin


Milloin on paras aika julkaista Facebookissa?

Yksi kysytyimmistä kysymyksistä sosiaalisen median markkinoinnissa on: Mikä on paras aika tehdä Facebook-julkaisuja?

Mikäli etsit kysymykseen vastausta Google-haun avulla, saat hakutuloksiksi useiden asiantuntijoiden ja sisäpiiriläisten ehdottomia vastauksia. Osa sanoo, että arkipäivät ovat paras julkaisuajankohta, kun taas toiset korostavat viikonloppua. Yksi määrittelee optimaalisen julkaisuajan keskiviikoksi klo 13, kun taas toinen vannoo torstain ja perjantain klo 16 nimeen. Kenen ehdotusta sinun tulisi seurata?

Paras aika Facebook-julkaisuille on silloin, kun yleisösi on Facebookissa!

Onneksesi sinun ei enää tarvitse kuunnella muiden neuvoja. Facebook tarjoaa nykyään helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voi seurata Facebook-sivujen vierailijoiden käyttäytymistä, sekä määrittää näiden työkalujen avulla parhaan ajankohdan tietylle kohderyhmälle suunnattujen julkaisujen laatimiselle. Facebookilla on miljoonia käyttäjiä ja kaikki eivät suinkaan noudata samaa aikataulua. Paras aika Facebook-julkaisulle riippuu siitä, ketä yrität tavoittaa ja kuinka pyrit heihin vaikuttamaan.

milloin on paras aika postata facebookissa

Kuinka pääset käsiksi Facebookin kävijätietoihin

 1. Kirjaudu sisään yrityksesi käyttäjätilille (Business Manager).
 2. Klikkaa Kävijätiedot (Insights) > Julkaisut (Posts) > Milloin fanisi ovat paikalla (When Your Fans Are Online.
 3. Tarkastele Päivät (Days) -tilastoja. Mikäli olet pieni yritys, jolla on rajoitetusti aikaa Facebook-julkaisujen tekoon, haluat ajoittaa julkaisusi niille päiville, jolloin suurin osa yleisöstäsi on sisäänkirjautuneena.
 4. Tarkastele Ajat (Times)-kaaviota määrittääksesi parhaan kellonajan julkaisuillesi.

Tee kokeiluja kävijätiedoilla

Ennen kuin pääset maksimoimaan seuraajiisi vaikuttamisen, sekä saamaan maksimihyödyn julkaisuistasi, tulee sinun tehdä muutama kierros kokeiluja ja mahdollisia epäonnistumisia. Tässä muutama kokeiluedotus:

Kokeilu #1: Julkaise yhden viikon aikana ainoastaan kahtena tai kolmena kävijämäärän mukaan suosituimpana päivänä. Vertaa viikon julkaisujen sitoutuneisuutta ennen kokeilua saamiesi tulosten kanssa. Auttaako julkaiseminen ainoastaan näinä tiettyinä suosittuina päivinä? Mikäli et huomaa eroa, niin kokeile uudestaan. Kokeile julkaisun tekemistä päivää ennen kävijämäärältään suosittuja päiviä. Facebook-julkaisuilla on tapana olla huipussaan muutaman tunnin tai jopa kokonaisen päivän kuluttua julkaisun jakamisesta. Vertaa saamiasi tuloksia ja tee näistä muistiinpanoja. Seuraava vaihe on parhaan julkaisuajankohdan löytäminen. Kun klikkaat kävijämäärältä suosituimpiasi päiviä, pystyt tarkastelemaan Ajat-kaaviosta kävijämääräsi kellonaikajakaumaa, joka näkyy kaaviossa tumman sinisenä viivana.

Kokeilu #2: Tee koejulkaisuja suosittuina ajankohtina. Tämän jälkeen kokeile julkaisujen ajoittamista muutama tunti ennen kävijämäärähuippuja. Vertaa tuloksia.

Tee koejulkaisuja suosittuina ajankohtina. Tämän jälkeen kokeile julkaisujen ajoittamista muutama tunti ennen kävijämäärähuippuja. Vertaa tuloksia. Muista ottaa huomioon, että nämä kävijämäärähuiput ovat seuraajakunnallesi yksilöityjä ja mitä luultavimmin heilahtelevat eri ajankohtina. Ajankohtien huiput saattavat myös vaihdella kuukaudesta toiseen, joten tarkista kävijätilastot usein, tee kokeiluja ja jatka optimointia.

Mitä sisältöä sinun tulisi julkaista?

Nyt kun olet päässyt alkuun Facebook-kävijätietojesi hallinnassa, tulee sinun huomioida, että julkaisujen ajankohta ei ole kaikki kaikessa. Ajankohdalla mihin sijoitat julkaisusi, ei ole mitään väliä, mikäli yleisösi ei ole kiinnostunut sanomastasi.

Marketing Tech Blogin perustaja Doug Karr kertoo, että paras aika Facebook-julkaisuille on silloin kun sinulla on aikaa ja jotain merkityksellistä sanottavaa “when you have time and have something of value to share.”. Facebookin kävijätiedot osoittautuvat myös hyödyllisiksi kun haluamme tarkastella mihin julkaisuihin yleisömme kiinnittää huomiota.

Rankkaa julkaisusi onnistumisen mukaan

Milloin fanisi ovat paikalla (When Your Fans Are Online) – osion alta löytyy kohta ”Kaikki julkaistut julkaisut” (”All Posts Published”) mihin on listattu kronologisessa järjestyksessä kaikki kolmen kuukauden aikana julkaisemasi julkaisut. Voit klikata tilaston oikeaan yläkulmaan upotettua nuolta tarkastellaksesi julkaisujesi sitoutuneisuutta eri performanssikriteerien mukaan. Mikäli haluat lajitella julkaisusi sitoutuneisuuden mukaan, klikkaa Sitoutuneisuusaste (Engagement) otsikkoa järjestelläksesi tilastot.

 • Julkaisun klikkaukset / tykkäykset, kommentit ja jaot: Näe mitkä julkaisut saavuttivat kattavimman sitoutuneisuuden. Tämä luokitus sisältää ”näkyvät” muodot sitoutuneisuudesta, joita myös yleisösi voi seurata (tykkäykset, kommentit, jaot), sillä ne ovat näkyvissä jokaisen Facebook-julkaisun yhteydessä. Luokitus sisältää myös ”näkymättömiä” sitoutuneisuuden muotoja, kuten linkkien klikkausmäärän, hashtagien käytön sekä julkaisuihisi upotetut kuvat.
 • Tykkäykset, kommentit ja jaot: Poista ”julkaisuklikkaukset” nähdäksesi ”näkyvän” sitoutuneisuuden.
 • Julkaisun piilottaminen, kaikkien julkaisujen piilottaminen, roskaposti-ilmoitukset ja sivun perutut tykkäykset: Näe julkaisut, jotka johtivat negatiiviseen sitoutuneisuuteen, brändin näkyvyyteen tai kävijäkatoon.
 • Sitoutuneisuusaste: Luokittele julkaisusi näkyvyyden, tykkäysten, jakojen, klikkausten tai kommenttien osuuksien mukaan. Sitoutuneisuusaste ilmaisee, kuinka monta prosenttia julkaisun nähneistä henkilöistä on tykännyt julkaisusta, jakanut sen tai on klikannut tai kommentoinut sitä. On myös mahdollista, että listalla olevaa julkaisua ei nähnyt yhtä moni ihminen kuin muita julkaisuja, mutta julkaisun nähneet ihmiset olivat sitoutuneempia julkaisuun. Tämänlaisissa tapauksissa haluat tulevaisuudessa mainostaa vastaavia julkaisuja laajemmalle yleisölle.

milloin on paras aika julkaista facebookissa?

Mielessä pidettäviä kysymyksiä

Alle on kirjattu muutama kysymys, joita voit kysyä itseltäsi selvittäessä mihin yleisösi on todennäköisesti vastaanottavainen.

 • Minkä tyyliseen sisältöön yleisöni vastaa: teksti (tilapäivityksen muodossa), linkit, kuvat vai videot?
 • Arvostaako yleisöni jaettua vai omintakeista sisältöä?
 • Mitkä aiheet kiinnittävät yleisön huomion: uutiset, tuotepäivitykset, vinkit, mainosdiilit, kilpailut?
 • Onko yleisölläni ainoastaan aikaa lyhyihin ja ytimekkäisiin julkaisuihin, vai paneutuvatko he mieluummin laajempaan sisältöön?
 • Vastaako yleisöni paremmin formaaliin vai vapaamuotoisempaan kirjoitussävyyn?

Näihin kysymyksiin vastaamalla voit maksimoida näkyvyytesi Facebookissa ja tuottaa yleisösi haluamaa sisältöä. Yhdistämällä tämän julkaisuajankohdasta saamaasi tietoon, pystyt varmistaa, että annat asiakkaillesi sitä mitä he haluavat silloin kun he sitä haluavat.

Facebookin uuden algoritmin myötä on entistäkin tärkeämpää panostaa yleisöäsi puhuttelevan sisällön jakamimiseen, sillä ystävien ja perheen jakama sisältö on Facebookin silmissä yritysten julkaisuja arvokkaampaa.

Orgaanisen näkyvyyden kasvattamisen lisäksi kannattaa myös tutustua Facebook-mainonnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Katso webinaaritallenteemme aiheesta: Mainonta Facebookissa ja Instagramissa.

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Annan matka Tampereen myyntikonsultista Sveitsiin vastaamaan Euroopan tietosuojakysymyksistä

Lue Anna Elorannan tarina Tampereen myyntikonsultista Sveitsin Schaffhauseniin vastaamaan Euroopan tietosuojakysymyksistä.


Kuka olet ja mitä teet Meltwaterilla?

Olen Anna Eloranta ja olen työskennellyt Meltwaterilla kohta neljä vuotta. Tällä hetkellä työskentelen meidän Legal-tiimissä EMEA-alueella eli Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueella.

Mitä Meltwater tekee?

Meltwater tarjoaa johdolle, markkinoinnille, viestinnälle ja myynnille mediaseurantapalveluja, sosiaalisen median työkaluja sekä analysointityökaluja.

Millainen työ- ja koulutustausta sinulla on?

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi yritysjuridiikasta. Ennen Meltwateria tein erilaisia töitä myyjänä sekä myynnin ja markkinoinnin assistenttina lukion ja yliopiston ohessa. Vietin reilun vuoden ratsuttajana kilpatallilla Ruotsissa, jonka jälkeen päädyin opiskelemaan tarkoituksena päästä siisteihin sisätöihin. Yliopistoharjoitteluni suoritin Ulkoministeriössä, sillä diplomaatin ura on aina houkuttanut minua kansainvälisyytensä vuoksi. Meltwater on ensimmäinen “oikea” työpaikkani.

Kuinka päädyit aikoinaan Meltwaterille?

Olin järjestämässä Tampereen Yrityspäivät -messuja ja Meltwater oli yksi minun vastuullani olevista yrityksistä. Meltwater vaikutti kiinnostavalta, nuorekkaalta ja kansainväliseltä yritykseltä. Huomasin LinkedIn:ssa avoimen myyntikonsultin työpaikan muutamaa kuukautta myöhemmin ja hain Meltwaterille myyntikonsultiksi uusasiakashankintaan.

Mitä teit ensimmäisessä roolissasi?

Olin osa Tampereen uusasiakashankintatiimiä ja tehtäväni oli kontaktoida uusia asiakkaita: soitin heille ja sovin palavereita. Palavereissa kävimme läpi, mitä tietoja he tarvitsevat toimialastaan sekä miten voisivat säästää aikaa omassa työssään palvelumme avulla. Työ opetti minulle paljon erilaisista yrityksistä ja toimialoista. Sekä siitä, mitä yritykset ylipäätään tekevät ja mikä on heille tärkeää tietoa, ketkä ovat heidän keskeisiä asiakkaitaan ja kumppaneitaan.

Sain myös paljon vastuuta heti alusta alkaen. Jo työhaastattelussa sanottiin, että saan tehdä kaiken itse alusta loppuun ja niin se tosiaan oli. Sain vapaasti päättää, minkälaisia yrityksiä kontaktoin ja kuinka myynti- ja asiakkuuden aloitusprosessi hoidetaan.

Mitä teet tänä päivänä Meltwaterilla?

Työskenneltyäni vajaan vuoden Pohjoismaiden SalesOperations-toimintojen parissa, minua pyydettiin siirtymään 50-prosenttisesti Legal-tiimimme vastaamaan sopimushallinnasta. Reilun puolen vuoden jälkeen edellisestä muutoksesta, edessä oli muutto Sveitsiin ja siirtyminen kokoaikaisesti Meltwaterin globaaliin Legal-tiimiin. Tällä hetkellä vastuualueellani ovat EMEA-alueen tavaramerkit, myynti- ja kumppanisopimukset sekä esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja muiden osastojen kysymyksiin vastaaminen.

Tämän lisäksi vastaan tietosuoja-asioista. Kokonaisuudessaan Legal-tiimimme kuuluu globaalisti kuusi henkilöä, mutta Euroopan tiukan tietosuojalainsäädännön vuoksi suurin osa tietosuoja-asioista on keskitetty minulle. Siirtyessäni Legal-tiimiin, meidän tuli päättää kuka ottaa tämän tietosuojaprojektin vastuulleen. Kerroin olevani hyvin kiinnostunut aiheesta ja osallistuin sekä tietosuoja- että GDPR-kursseille. Tämän jälkeen olen hankkinut itselleni CIPP/E-sertifikaatin tietosuoja-asioista. Nyt koordinoin GDPR-prosessiamme ja vien sitä eteenpäin yhteistyössä muiden osastojemme kanssa.

Mitä GDPR tarkoittaa?

GDPR on EU:n tietosuoja-asetus, joka astuu voimaan toukokuussa ja se tulee korvaamaan nykyisen direktiivin. Nykyinen direktiivi ei ole sellaisenaan voimassa jokaisessa jäsenmaassa, mutta GDPR puolestaan tulee olemaan, eli se yhdenmukaistaa Euroopan tietosuojalainsäädäntökenttää. Meltwater toimii hyvin monessa maassa, joten GDPR tulee jatkossa helpottamaan ja yksinkertaistamaan meidän toimintaamme kun on vain yksi tietosuojalaki, mitä seurata.

Mitkä ovat GDPR:n seuraukset markkinoinnille?

Markkinoinnille suurin muutos on varmasti se, ettei markkinointimateriaalia voi enää lähettää kenelle tahansa, vaan jokaiselta vastaanottajalta on saatava erillinen suostumus. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi uutiskirjeen vastaanottajan on täytynyt ostaa kyseinen markkinoitava tuote tai suostua siihen, että haluaa vastaanottaa uutiskirjeen. Markkinoijan täytyy myös olla tietoinen siitä, missä markkinointiin käytettäviä henkilötietoja säilytetään ja kenelle niitä mahdollisesti jaetaan.

Mitä muutoksia Meltwaterilla on meneillä GDPR:ään liittyen?

Parhaillaan päivitämme prosesseja tuotteisiin liittyen. Tällä hetkellä arvioimme myös, haluammeko päivittää tuotteisiin liittyvät prosessit globaalisti vai luoda erilaisia prosesseja riippuen siitä, mistä maasta asiakkaamme ovat. Meltwaterin mielipidevaikuttajatietokantaa olemme esimerkiksi työstäneet paljon viimeisten vuosien aikana ja meillä on käytössä prosessi, jonka mukaan aina lisätessämme uuden mielipidevaikuttajan tietokantaamme, tulee heidän täyttää tietonsa lomakkeeseen ja hyväksyä mitä henkilötietoja saamme käyttää ja jakaa asiakkaillemme.

Miten voi parhaiten valmistautua GDPR:ään?

Jokaisen kannattaa lukea aiheesta ja perehtyä siihen, mikä koskettaa omaa yritystä tai omaa toimenkuvaa. Yksi mielestäni tärkeä asia on laittaa hieman jäitä hattuun, sillä tietosuojalainsäädäntö ei ole uusi juttu, vaan esimerkiksi GDPR:ää edeltävä direktiivi on ollut voimassa yli 20 vuotta. Tietysti suuria muutoksia tulee, sillä teknologia on kehittynyt huimasti viimeisen 20 vuoden aikana, joten on luonnollista, että GDPR uutisointia on hyvin paljon. Asetuksen lopullinen versio on kuitenkin onneksi ollut tiedossa jo vajaat kaksi vuotta, joten aikaa valmistautumiseen on ollut. Kannattaa aina miettiä sillä kuuluisalla maalaisjärjellä, liittyykö tiettyyn prosessiin tai tuotteeseen henkilötietoja, ja jos liittyy, niin minkä tyyppisiä. Kaikkiin yritysten tuotteisiin ja prosesseihin ei välttämättä liity lainkaan henkilötietojen käsittelyä, joten se helpottaa jo GDPR-viidakosta selviytymistä.

Palataksemme vielä sinuun, minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut kehityksesi kannalta Meltwaterilla?

Ero on kuin yöllä ja päivällä, jos vertaa osaamistani neljän vuoden taakse. Hakiessani myyntikonsultin pestiä en ikinä kuvitellut, että vastuualueeni vaihtuisi myynnistä Legaliin, mutta toisin kävi. Koko ajan tulee uusia vastuu- ja oppimisalueita. Arvostan Meltwaterilla sitä, ettei aina palkata ulkopuolelta uusia ihmisiä, vaan panostetaan myös nykyisiin työntekijöihin ja kehitetään heitä eteenpäin. Myös suhteellisen pieni henkilömäärä antaa mahdollisuuksia ottaa vastuuta ja oppia uutta.

Onko jokin henkilö tai työn osa-alue tehnyt sinuun suureen vaikutuksen?

CentralOperations-yksikkö, johon kuuluvat esimerkiksi talous-, kirjanpito-, BusinessOperations- sekä SalesOperations-osastot, on hyvin pieni ja tiivis joukko, jonka vastuulla on todella paljon tärkeitä asioita. Yhdellä henkilöllä on paljon vastuuta, joka muissa firmoissa usein jakautuisi laajemmille tiimeille. Meillä on erittäin asiantuntevia henkilöitä täällä! Tämä on tehnyt vaikutuksen, koska kyseessä on kuitenkin suhteellisen näkymätön osa yritystä.

Mitä neuvoja sinulla on hakijoillemme?

Hakekaa rohkeasti, jos työnkuva tai yritys kuulostaa edes tietyiltä osin kiinnostavalta. Meltwater tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää itseään organisaation sisällä ja rekrytoimme harvemmin ulkopuolelta. Meltwater on edelleen kehittyvä firma, joten meillä aukeaa säännöllisesti uusia rooleja ja usein kysytäänkin olemassa olevien työntekijöiden kiinnostusta kyseiseen rooliin. Esimerkiksi rekrytointiin ja työnantajakuvaan on panostettu viime aikoina paljon, eikä tällaisia rooleja ollut olemassa silloin kun itse aloitin.

Mihin ryhdyt haastattelun jälkeen?

Ryhdyn tarkistamaan sopimusehtoja yritykseltä, jonka ostimme viime vuoden aikana. Tarkoituksena on selvittää, onko niissä jotain erityistä vai voimmeko siirtyä suoraan käyttämään meidän yleisiä ehtojamme myös heidän palveluihin.


anna eloranta GDPR

Anna Eloranta
Contract Manager

anna.eloranta@meltwater.com
anna eloranta linkedin


Kelikameralle keimailleen huuhkajan matka viraalihitiksi

Sosiaalisessa mediassa menestymisen avaimena on usein valppaus ja hetkeen tarttumisen taito. Miten Liikenneviraston pöllö nousi kansainväliseen huomioon?

Huomasimme uudesta tekoälyyn pohjautuvasta verkkoseurantapalvelustamme Liikenneviraston trendaavan Suomi-aiheisissa maininnoissa.

Exective Alerts trending Finland

Kyseinen maininta tarttui palveluumme, koska kyseessä on merkittävä mielipidevaikuttaja. Päätimme selvittää, miten kelikameralle keimaillut huuhkaja päätyi viraalihitiksi.

Pöllö kamerassa – ja Twitterissä

Tammikuun lopulla Liikenneviraston Tampereella sijaitsevan kelikameran eteen keikistelemään lehahtanut huuhkaja nousi nopeasti viraalihitiksi. Alunperin video lähti leviämään kun Liikennevirasto twiittasi asiasta.


Maailmalla huuhkajan nousu viraalihitiksi lähti käyntiin ABC Newsin twiitattua aiheesta:


Liikenneviraston someosumien määrässä tapaus aiheutti suurimman piikin 30.1., mutta video jatkoi leviämistä somessa myös seuraavina päivinä.

liikennevirasto someosumatTavoittavuuden näkökulmasta merkittävimmät kanavat olivat Twitter ja Facebook. Yhteenlaskettuna potentiaalinen tavoittavuus oli huimat 77 miljoonaa (30.1.–2.2. välisenä aikana).Aihe levisi kansainvälisesti hyvin, kuten karttanäkymästä huomaa: