Kenen tulisi vastata sosiaalisen median hyödyntämisestä?

Kenen vastuulla teillä on sosiaalisen median hyödyntäminen?

Pidimme syyskuun alussa Social Selling – aiheisen webinaarin, josta etenkin B2B-puolen asiakkaamme saivat hyviä vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen myynnin puolella. Social Sellingin yhteydessä voidaan puhua myös sosiaalisesta myynnistä. Välitön palaute webinaarista oli positiivista, tässä myös blogikirjoitus eräältä kuuntelijalta.

Social Selling tweet

Sosiaalisen myynnin mahdollisuuksista on kirjoitettu jonkin verran ja monissa organisaatioissa sitä on myös lähdetty tekemään. Mielenkiinnolla seuraan, kuinka organisaatiot kannustavat työntekijöitä sosiaalisen myynnin pariin. Nyt jo on nähtävissä, että osassa organisaatioissa kannustaminen on organisaatiojohtoista, kun taas osassa tämä uusi myyntikommunikaation keino on jätetty yksittäisen myyjän vastuulle. Tästä herääkin mielenkiintoinen kysymys, kenellä yrityksessä tulisi olla omistajuus sosiaalisesta mediasta? Harvassa B2B-organisaatiossa, saati muualla, olen nähnyt Head Of Social Media – titteliä tai roolikuvausta. Rooli on tuttu lähinnä viestintä- ja digitoimistoista.

Sosiaalinen media on niin paljon muutakin kuin yksittäinen markkinointitoimenpide tai kanava, joten sen jättäminen pelkästään markkinoinnin tai viestinnän vastuulle ei edesauta saavuttamaan sosiaalisen median hyödyntämisen koko potentiaalia. Entäpä myynti- tai asiakaspalvelu, hehän ovat se varsinainen rajapinta asiakkaisiin? Tulisiko omistajuus olla siellä? Fakta kuitenkin on, että myynti ja markkinointi tuntevat asiakkaat parhaiten. Sama pätee järjestöpuolella esimerkiksi jäsenhankinnan tai hyväntekeväisyysjärjestöissä lahjoittajien hankinnan suhteen.

Jos tähän yhtälöön tuodaan vielä yrityksen johtaminen ja kulttuuri, on palapeli jo melkoinen. Etenkin jos mietitään sosiaalisen myynnin mallin implementointia organisaatiossa, jossa on tehty hyvin perinteistä myyntiä. Strategian ohella implementointi vaatii resursseja, eli mahdollisesti HR:n mukanaoloa. Lisäksi tulisi luoda sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollistava ja tähän kannustava kulttuuri. Parhaassa tapauksessa yrityksen johto toimisi tässä käytännön esimerkkinä. Totuus on, että jokainen meistä ei voi olla oman elämänsä Tommi Tervanen, joka Kotipizza Oyj:n toimitusjohtajana hoitaa myös menestyksekkäästi sosiaalisen median asiakaspalvelua.

Tässä muutamia ajatuksiani sosiaalisen median omistajuuteen liittyen, jotka osittain pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen ja osittain omiin kokemuksiini:

1. Johdon tuki ja senioritason vastuuhenkilöt

Organisaation sosiaalisen median osaamisen ja sitoutumisen tasolla on löydetty olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten sosiaalista mediaa voidaan lähteä hyödyntämään myynnissä.
Sosiaalisen median strategian tulee linkittyä muihin strategioihin, kuten hinnoittelu-, tuote-, asiakas- ja markkinointistrategiaan. Siksi vastuuhenkilön on suotavaa olla strategisella tasolla joku, joka on tietoinen näistä strategioista, niiden suunnittelusta ja kykenee varmistamaan, että ne tukevat toisiaan. Tärkeää on myös riittävä auktoriteetti vaikuttaa yrityksen ylimpään johtoon sekä kyky kommunikoida suunnitelma koko organisaatiolle. Voisi olla siis suotavaa valita tehtävään senioritason esimiestehtävissä olevia henkilöitä, joilla on asiantuntemusta sosiaalisesta mediasta ja tarjota heille koulutusta tuottavuuden sekä tiedon lisäämiseksi .

2. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhteistyö

Sosiaalisen median hyödyntämistä ei missään nimessä voi jättää yksin myynnin vastuulle, markkinointia ja asiakaspalveluhenkilöstöä tarvitaan myös. Kaikkien markkinoinnin aktiviteettien tulisi pohjautua asiakkaan kokemaan arvoon. Markkinointikampanjat, tapahtumat, webinaarit ja ponnistelut tulisi suunnitella yhteistyössä niin, että ne tuottavat kullakin hetkellä asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa. Yhteistyötä näiden eri osastojen välillä tulisi suunnitelmallisesti johtaa ja ”sosiaalisen median omistajalla” olisi hyvä olla jalka jokaisen osaston oven välissä.

3. Onko yrityksenne oltava sosiaalisessa mediassa myynnillisesti läsnä?

Älä unohda toimintaympäristöäsi. Millä tavalla asiakkaasi ja kilpailijasi ovat mukana sosiaalisessa mediassa? Sosiaalisessa myynnissä ei ole nopeita voittoja, vaan tekeminen perustuu pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Johdon tulee määritellä paljonko aikaa sosiaalisen median hyödyntämiseen halutaan laittaa ja asettaa mittarit, jotta strategian toteutumista voidaan seurata ja päivittää tasaisin väliajoin.

Kenellä teidän organisaatiossanne on omistajuus sosiaalisen median hyödyntämisessä? #someomistajuus

Instagramin yrityssivu & tilastot

Instagramin yrityssivu & tilastot


Instagramista ei tilastoja ole aiemmin suoraan saanut. Viikonlopun jälkeen saimme yrityspainikkeen näkyviin myös Meltwaterin pohjoismaisella tilillä – aiemmin toiminto on ollut saatavilla lähinnä Yhdysvalloissa.

Instagramin yrityssivu antaa hieman tilastoja julkaisujen näkyvyydestä sekä mahdollistaa kontaktipainikkeen lisäämisen yrityksen Instagram -profiiliin. Se helpottaa ajoittamaan julkaisusi näkyvyyden ja tavoittavuuden kannalta parhaaseen aikaan, ja voit itse päätellä millaisesta sisällöstä seuraajasi ovat kiinnostuneita.

Näin voit itse räätälöidä julkaisujasi seuraajiesi kannalta kiinnostavampaan suuntaan.

Mitä tarvitset?

Tarvitset Instagram -profiilin lisäksi yrityksen Facebook -sivun, jotta voit aktivoida toiminnon käyttöön. Aktivointi tapahtuu Instagramin mobiilisovelluksen kautta tilisi asetuksista “Switch to Business Profile”, jonka jälkeen Instagram pyytää sinua linkittämään yrityksesi Facebook -sivun profiiliin.

Instagram -profiilin tulee olla julkinen ja linkityksen jälkeen voit jakaa Instagram-julkaisut suoraan yrityksesi Facebook -sivuille. Voit myös määrittää kontaktipainikkeen omaan yrityssivuusi tässä yhteydessä – tietoja voi muuttaa myöhemmin.

Tässä ohjevideo suoraan Instagramin blogista:

Aktivoinnin jälkeen yrityksen tilisivun yläkulmaan ilmestyy tilastopalkki, josta voit seurata seuraavia lukuja linkityshetkestä eteenpäin:

Näyttökerrat: Kuinka monta kertaa julkaisusi on nähty
Tavoittavuus: Uniikkien käyttäjien määrä, jotka näkivät julkaisusi
Klikit: kuinka monta kertaa profiilissasi olevaa linkkiä on klikattu
Seuraajien aktiivisuus: minä ajankohtina seuraajasi ovat keskimäärin eniten aktiivisia

Esimerkki saatavista tilastoista löytyy myös Instagramin blogista:
http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/new-business-tools