Syria in Global Media -mediatutkimus

Syyria on Suomen suurin rauhanrakennushanke

Suomen lähetysseura on tukenut Syyrian rauhantyötä vuodesta 2013. Kyseessä on Suomen suurin rauhanrakennushanke. Lähetysseura kumppaneineen toimii läheisessä yhteistyössä EU:n ja YK-toimijoiden kanssa ja tavoitteena on “antaa ääni” syyrialaisille ja heidän ajatuksilleen oikeudenmukaisesta rauhasta, inhimillisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi yhtenä tavoitteena on nimenomaan median aktivoiminen, jotta sen viesteistä välittyisi kokonaiskuva Syyrian tilanteesta.

Syria in Global Media

Syria Initiative teetti Meltwaterilla media-analyysin Syyrian konfliktin kansainvälisestä uutisoinnista osana rauhanomaiseen ratkaisuun tähtäävää vaikuttamistyötä. Tutkimuksessa tarkastaltiin Syyriaan liittyvää uutisointia digitaalisissa medioissa sekä sosiaalisessa mediassa niin poliittisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Tässä yhteenvetona tutkimuksen tärkeimmät löydökset:

 • Suurin osa Syyria-uutisoinnista keskittyy terrorismiin ja konfliktiin. ISIS ja muu terrorismiuutisointi muodostivat 30% kaikesta uutisoinnista. ISIS on saanut merkittävää mediatilaa muiden teemojen, kuten humanitaarisen avun, pakolaisten ja siviilien kärsimysten kusatannuksella.
 • Medialähteet myötäilevät vahvasti niiden kotimaan geopoliittista asemoitumista ja kantoja Syyrian konfliktiin. Syyrian paikallismedia sekä opposition että lojalistien puolella tavoittaa hunosti yleisöä Syyrian ulkopuolella. Näin ollen syyrialaisten ja kansainvälisen median diskurssit ovat kaukana toisistaan.
 • Pakolaisaiheen uutisointi nousi seitsemästä 23 prosenttiin, kun pakolaiskriisi alkoi näkyä Euroopan rajoilla elokuussa 2015. Pakolaiskriisin läheisyys näytti lisäävän median kiinnostusta.
 • Sosiaalinen media heijasteli perinteisten medioiden uutisointia, mutta myös eroavaisuuksia nousi esiin.

 • Myös sosiaalisessa mediassa terrorismi nousi yleisimmäksi aiheeksi. Sosiaalisessa mediassa keskustelu konfliktin yksittäisistä tapahtumista pidensi niiden elinkaarta uutisaiheena. Yksittäiset tapahtumat eivät kuitenkaan yleisesti ottaen kestä sosiaalisessa mediassa kauan puheenaiheena.
 • Tarkan kuvan piirtäminen Syyrian esiintymisestä sosiaalisessa mediassa on haastava monien eri ideologisia ryhmiä edustavien bottipostausten vuoksi
 • Sosiaalisessa mediassa keskusteltiin perinteistä mediaa aktiivisemmin ja laajemmin humanitaarisesta avusta ja pakolaisista, mutta sekin jäi bottipostausten takia varsin huomaamattomaksi.
 • Myös sosiaalisessa mediassa pakolaistematiikka nousi merkittävästi pakolaiskriisin ulotuttua Eurooppaan.
 • Syria Iniative jatkaa Syyrian konfliktin mediaseurantaa tukeakseen keskeneräistä ruohonuuritason työtä. Media-analyysin tuloksia voidaan hyödyntää uusia rauhanrakennuksen tulokulmia rakentaessa seka paikallisten ja kansainvälisten osapuolten kantojen muodostuksessa. Niiden avulla voidaan myös suunnitella vuoropuhelu- ja neuvottelufoorumeita. Syria Iniative jatkaa analyysin turvin työtään, jotta syyrialaisten omat äänet saisivat enemmän ja tasapuolisempaa mediatilaa kansainvälisessä mediassa

  Mikä on Syria Initiative

  Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisten kumppaneiden vuonna 2013 aloitettu rauhanhanke vahvistaa Syyriassa työskentelevien rauhantoimijoiden osaamista ja verkostoitumista sekä tukee vuoropuhelua osapuolten välillä rauhan aikaansaamiseksi.

  Syria Initiative työskentelee laajan kansainvälisen verkoston kanssa, johon kuuluu mm. EU- ja YK-toimijoita. Yhteistyön tavoitteena on väkivallan kierteen lopettaminen ja tilannetta rauhoittavien poliittisten ratkaisujen löytäminen


  Maineenhallinta verkossa: perusteet

  Maineenhallinta oli aikoinaan vain niiden suurien korporaatioiden ja sukujen huoli, joiden piti suojella julkista kuvaansa. Tänä päivänä yritysten kuitenkin oletetaan olevan aktiivisia sosiaalisessa mediassa sekä eri yhteisöpalveluissa, minkä vuoksi digitaalisesta maineenhallinasta on tullut kokonaan oma liiketoiminta-alueensa.

  Digitaalinen maineenhallinta

  Osa ihmisistä katsoo digitaalisen maineenhallinnan tarkoittavan ainoastaan keskustelun seurantaa, kun taas osa ajattelee sen liittyvän viestintään. Todellisuudessa maineenhallinnan tulisi kattaa yrityksesi koko verkkostrategia. Wikipedian mukaan ”Maineenhallinta verkossa tai digitaalinen maineenhallinta (engl. ORM, Online reputation management) tarkoittaa henkilön, brändin tai yrityksen maineen seuraamista Internetissä tavoitteena vähentää siihen kohdistuvaa negatiivista julkisuutta esimerkiksi osallistumalla keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja laskemalla negatiivisten kommenttien näkyvyyttä hakukoneissa.” Wikipedian määritelmä kattaa maineenhallinnan tärkeimmän päämäärän – yritykseen tai organisaatioon kohdistetun negatiivisen huomion minimoinnin. Nykyään kielteisten viestien minimointi ei enää yksin riitä, sillä yritysten läpinäkyvyydestä ja käyttäjien luomasta sisällöstä on tullut markkinoinnin keskeisiä osia.

  Enää ei voida pelkästään ajatella, että yritys myy tuotettaan ja palveluaan passiiviselle ostajalle. Vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa, asiakkaiden kuuntelusta ja tuloksista oppimisesta on tullut yhä tärkeämpää, minkä vuoksi yritysten on erityisen tärkeää hallita omaa verkkonäkyvyyttään.

  Marketing Team by Infusionsoft, on Flickr

  Mitä maineenhallinta käytännössä sisältää?

  • Kritiikin julkinen käsittely
  • Palautteen kysyminen julkisesti
  • Työntekijöiden ja yleisön vuorovaikutuksen salliminen
  • Suora kontakti yleisöön

  Liiketoiminnan tekeminen läpinäkyväksi saattaa vaikuttaa riskialttiilta, mutta sen välttäminen on pitkällä aikavälillä vaarallisempaa. Riskejä on kuitenkin mahdollista hallita jatkuvalla suunnittelulla. Yrityksen tulee olla valmis vastaanottamaan kritiikkiä ja valmistautua pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin.

  Ohessa on muutama kysymys, joita olisi hyvä pohtia:

  • Mitä jos tuotteesi tai palvelusi aiheuttaa liikaa kritiikkiä?
  • Mitä jos saat erittäin kielteistä palautetta, joka on aiheetonta?
  • Mitä jos merkittävä mielipidevaikuttaja julkaisee kielteisen arvion tuotteestasi tai palvelustasi?
  • Mitä jos työntekijä aiheuttaa käytöksellään kritiikkiä yritystäsi kohtaan?
  • Mitä jos kilpailijasi käyttävät jotain edellä mainituista hyväkseen?

  Snitching Nestle Chocolate Morsels by Dave Dugdale, on Flickr

  Varoittavat esimerkit

  Huonosta varautumisesta viestintäkriiseihin on olemassa useampia esimerkkejä, joista me voimme ottaa opiksemme.

  Muutama vuosi sitten Nestlé alkoi saada kritiikkiä yritystoimintansa kielteisistä ympäristövaikutuksista. Valitettavasti Nestlé päätti olla reagoimatta kritiikkiin ja pyrki jopa sensuroimaan kielteistä palautetta, mikä lietsoi yleisöltä vain aggressiivisempaa palautetta. Lopulta Nestlén oli pakko sulkea yhteisöpalvelunsa.

  Muista siis aina reagoida kielteiseen palautteeseen niin pian kuin mahdollista, jotta pystyt neutralisoimaan tilanteen ja estämään sen laajenemisen oikeaksi ongelmaksi

  Toinen esimerkki on Amy’s Baking Company, jonka omistajat vastasivat huonoon arvosteluun saamalla täydellisen hermoromahduksen verkossa. Omistajat haukkuivat ja uhkailivat palautteen antajia muun muassa Facebook-sivullaan ja tapaus päätyi lopulta myös paikallislehden uutisiin aiheuttaen valtavan mainekriisin yritykselle.

  Parempi lähestymistapa olisi ollut katsoa ongelmaa mahdollisuutena. Kielteinen arvostelu on aina mahdollisuus osoittaa kuinka innokas olet tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua ja ratkomaan ongelmia, joita asiakkaasi ovat mahdollisesti kohdanneet.

  Digitaalisessa maineenhallinnassa ei ole kyse pelkästään siitä miten reagoida asiakkaiden palautteeseen, vaan on tärkeää myös ymmärtää kannattaako palautteeseen reagoida ollenkaan ja milloin.

  Lue kuinka Media Intelligence -työkalut voivat auttaa sinua huomaamaan tulossa olevan ongelman ja pysymään aina askeleen edellä. Lue e-kirjamme Media Intelligence for Crisis Communications.

  crisis-comm-ebook.png

   

  5 vinkkiä videosisällön luomiseen ja jakamiseen

  Videoiden luominen sosiaalisen median kanaviin on paitsi hyvä tapa erottua, myös enenevissä määrin jopa välttämätön osa sosiaalisen median strategiaa alalla kuin alalla.

  Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook priorisoi videosisältöä ja investoi uuteen videoteknologiaan. Tämän vuoksi videosisällön ottaminen osaksi sosiaalisen median strategiaa on jo ”must”. Aloittamisen ei tarvitse olla tuskastuttavaa, kun tiedät mistä lähteä liikkeelle.

  Jotta pääsisit videoiden tekemisessä hyvin alkuun, tässä on viisi pikaista vinkkiä, jotka kannattaa painaa mieleen!

  1. Mitä lyhyempi, sen parempi

  Olisi ehkä houkuttelevaa luoda eeppinen, täysimittaisen elokuvan pituinen videoteos valitsemastasi aiheesta. Tosiasia kuitenkin on se, että keskimääräinen keskittymiskyky on laskenut merkittävästi viime vuosina. Ellei sisältösi oli poikkeuksellisen vetoavaa ja puhuttelevaa, katsojat eivät viihdy sisältösi parissa paria minuuttia kauempaa.

  Tämän takia videon ensimmäiset sekunnit ovat ratkaisevia! Jos videon ensimmäisten sekuntien aikana ei tapahdu mitään kiinnostavaa, suurin osa katsojista on jo menetetty. Käytä siis aloitus hyödyksesi ja näytä jotain niin kiinnostavaa, että katsojat pysyvät videosi parissa.

  2. Muista lisätä teksti, kun julkaiset videon

  Älä luista videota kuvailevan tekstin kirjoittamisesta ja oikolukemisesta, oli se sitten YouTuben ”Näytä lisää”-teksti, Facebook julkaisu tai tviitti. Sinulla on loistava tilaisuus saada suuren yleisön huomio, joten ota hyvällä ja kuvailevalla tekstillä tilanteesta kaikki hyöty irti.

  Erityisen tärkeäksi teksti muodostuu silloin, kun videon esikatselukuva ei anna sisällöstä kattava kuvaa. Ihmiset haluavat tietää, mikä videossa on kiinnostavaa ennen kuin käyttävät siihen aikaansa. Hyvällä saatetekstillä kerrot katsojille, mistä videossa on kyse ja rohkaiset katsomaan videon.

  3. Toimiiko videosi ilman ääniä?

  Merkittävä osa sosiaalisen median käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla. Statistan raportin mukaan sosiaalisen median käytöstä yli 65 % tapahtui mobiililaitteilla vuonna 2013. Lisäksi Cisco raportoi, että mobiilidatan käytöstä 55 % muodostuu mobiililaitteilla katsotuista videoista.

  Mobiililaitteita käytetään usein julkisilla paikoilla, joten monet käyttäjät ovat asettaneet sovelluksensa äänettömälle. Kun editoit sosiaalisessa mediassa julkaistavaa videota, mieti, kuinka hyvin videosi toimii ilman ääntä.

  Pohdi näitä kysymyksiä:

  • Onko videossa järkeä, jos se katsotaan ilman ääntä?
  • Onko se kiinnostava ilman ääniä?
  • Voisiko tiedon viestiä sellaisella tavalla, joka ei ole riippuvainen äänestä?
  • Voisitko käyttää tekstitystä tai muita ruudulla näkyviä visuaalisia merkkejä?

  4. Lataa video erikseen joka kanavaan

  Kilpailu katsojien huomiosta on sosiaalisessa mediassa kovaa, joten jokainen niksi tulee tarpeeseen. Jos mahdollista, lataa video aina erikseen jokaiseen sovellukseen sen sijaan että lataisit sen yhteen sovellukseen, ja jakaisit sitä edelleen muihin kanaviin.

  Olet ehkä huomannut, että kun jaat Facebookissa linkin YouTube-videoon, linkki ei näy enää suurena, vaan videosta näkyy pieni esikatselukuva.

  Esimerkki YouTube-linkistä Facebookissa:

  Suoraan Facebookiin ladattu video:

  Twitterissä tilanne on sama. Kun yksittäiset kanavat yrittävät nostaa profiiliaan videomarkkinoilla, ne eivät enää tue kilpaileviin kanaviin ladattua videosisältöä. Tilanne on hieman turhauttava, koska se tietää enemmän töitä, mutta lataamalla videon erikseen käyttämiisi kanaviin kasvatat mahdollisuuksia videon näkyvyyteen, katselukertoihin ja jakamiseen kussakin kanavassa.

  5. Sisällytä mukaan toimintakehote (CTA, Call-To-Action)

  Vaikka sisällön luominen sisällön takia voi olla hauskaa, ilman vuorovaikutusta ja katsojan toimintaa se on loppujen lopuksi tehotonta ja kallista. Ennen kuin aloitat sisällönluomisen, mieti seuraavia asioita:

  • Mitä katsoja saa tästä videosta?
  • Mitä toivoisin katsojan tekevän videon katsomisen jälkeen?
  • Miten itse haluan hyötyä yksilönä/yrityksenä/organisaationa?

  Vastattuasi näihin kysymyksiin toimintakehotteen kirjoittaminen on helppoa. Haluatko lisää seuraajia? Pyydä katsojia tilaamaan kanavasi jokaisen videon lopussa. Haluatko katsojilta ideoita uusien videoiden sisällöksi? Pyydä heitä kommentoimaan. Kysymällä pääsee yllättävän pitkälle, jos haluat rohkaista ihmisiä vuorovaikutukseen ja kasvattaa yleisöäsi.

  Esimerkkejä toimintakehotteista:

  • “Klikkaa tilausnappia, jos haluat saada tiedon uusista videoista.”
  • “Piditkö näkemästäsi? Tviittaa meille @nimimerkki ja kerro mitä tykkäsit.”
  • “Mistä aiheesta haluaisit nähdä videon? Jätä ehdotuksesi kommentteihin.”

  Lisäksi

  Jos lataat videon Facebookiin, ja haluat maksaa sen näkyvyydestä, varmista, että esikatselukuvasta korkeintaan 20 % on tekstiä. Huomaa, että sääntö koskee myös logoja.

  Facebook estää sponsoroinnin sellaisista päivityksistä, joissa yli 20 % sisällöstä on tekstiä. On äärimmäisen turhauttavaa luoda täydellinen video, asettaa se sponsoroitavaksi, mikä ei lopulta onnistukaan sen takia, koska unohdit 20 %:n säännön ja esikatselukuvassa oli valtava logo.

  Muista pitää hauskaa videoiden tekemisen parissa!

   

  Miten löydät sosiaalisesta mediasta arvokkaimmat asiakkaasi?

  Markkinoinnin näkökulmasta kaikki asiakkaat eivät ole tasaveroisia – eikä niin ole tarkoituskaan. Useimmat heistä nimittäin klikkaavat itselleen yhden ostoksen eivätkä sen jälkeen enää palaa.

  Miksi et suoraan keskittyisi niihin asiakkaisiin, jotka tuovat brändillesi eniten arvoa?

  Miten tunnistat arvokkaimmat asiakkaasi?

  Arvokkaimpien asiakkaiden määrittely vaihtelee tietenkin toimialoittain ja myös yrityskohtaisesti mutta todennäköisesti he kuitenkin täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Ostavat jatkuvasti tuotteitasi
  • Jakavat julkaisemiasi sisältöjä sosiaalisessa mediassa
  • Suosittelevat brändiäsi ystävilleen ja kollegoilleen
  • Antavat asiakaspalautetta ja kehitysideoita
  • Osallistuvat tapahtumiisi
  • Tilaavat uutiskirjettäsi ja lukevat sisältöäsi
  • Käyvät säännöllisesti nettisivuillasi

  Asiakkaan arvoa ei kannata määritellä vain ja ainoastaan ostoskorin hinnan perusteella, vaan myös ansaittua mediaa tuovat mielipidevaikuttajat tulee lisätä tälle listalle.

  Miten löydät arvokkaimmat asiakkaasi?

  Nyt, kun tiedät mitä etsit, on aika tarkastella sosiaalisesta mediasta saatavaa dataa.

  Sosiaalista mediaa analysoimalla voit seurata koko kohderyhmääsi tai keskittyä yksittäisiin henkilöihin.

  Ensiksi etsi ne ihmiset, jotka ovat jo kertoneet olevansa valmiita ostamaan jotain. Ostopäätöksen tehneet ihmiset ovat avoimia kuulemaan lisää ja todennäköisimpiä asiakkaita.

  Seuraavaksi etsi ne ihmiset, jotka ovat sosiaalisessa mediassa sitoutuneimpia brändiisi. Nämä ihmiset twiittaavat, tykkäävät ja jakavat brändisi sanomaa. He ovat myös mahdollisia brändilähettiläitä.

  Sosiaalisen median dataa kannattaa vilkaista myös silloin, kun haluat löytää brändisi kannalta tärkeimmät asiakkaat tietyltä demografiselta alueelta tai lifestyle-ryhmästä. Oikeaa kohderyhmää edustavat asiakkaat haluavat todennäköisesti ostaa tuotteesi ja suositella sitä myös muille.

  Tiedätkö sinä, ketkä ovat brändillesi eniten arvoa tuovat asiakkaat?