Lassen uratarina

lineLasse Mononen

Kauppakorkeasta valmistuttuani halusin myynnin pariin, sillä mielestäni myyntiä ei opi pelkästään teorioita lukemalla. Koin, että myyntikokemuksen kartuttamisessa on selkeä käytännön arvo ja merkitys, sillä myös useiden suurten yritysten toimitusjohtajien taustoista löytyy myyntirooleja. Yritysjohdossa myös lähes poikkeuksetta arvostetaan myyntikokemusta.

Aiemmin olin toiminut KY-Dealing Oy:n toimitusjohtajana ja tehnyt jonkin verran myyntityötä sekä B2B- että B2C-sektoreilla. Olin työskennellyt Meltwaterilla uusasiakashankinnan parissa nyt reilun vuoden, kun hiljattain sain ylennyksen Sales Manager -rooliin, jossa pääsen kehittämään esimiesosaamistani. Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Joskus ne täyttyvät tapaamisista, toisinaan keskityn ennakkotoimenpiteisiin, eli prospektoin potentiaalisia asiakkaita tai buukkaan kalenteriani tuleville päiville. Raportoin myös omat ja tiimini tulokset sekä osallistun yksikköni kehittämistyöhön. Lisäksi aikaa kuluu tiimin sparraamiseen ja kehittämiseen. Päivät venyvät silloin tällöin pitkiksi, vaikkakin voin itse vaikuttaa ajankäyttööni.

“Ensimmäisen vuoden aikana saa laaja-alaisen ensikosketuksen Suomen yrityselämään sekä eri alojen päätöksentekijöihin.”


Meltwaterilla saa ensimmäisen vuoden aikana läpileikkauksen suomalaisista organisaatioista ja laaja-alaisen ensikosketuksen Suomen yrityselämään sekä eri alojen päätöksentekijöihin. Työkokemuksen myötä on hauska huomata oma konkreettinen kehittyminen ja tietovaraston karttuminen erilaisilta toimialoilta. Tässä organisaatiossa pääset oppimaan jatkuvasti lisää, mikäli hakeudut epämukavuusalueille. Tähänastinen kokemus on vastannut hyvin niitä tavoitteita ja odotuksia, joita itselläni oli tänne tullessa. Uskon, että kokemuksesta on myös paljon hyötyä moniin eri rooleihin tulevaisuudessa. Työympäristönä Meltwaterilla vallitsee auttamisen kulttuuri nuorekkaassa ja kunnianhimoisessa porukassa.

Kiinnostavinta myyntityössä on ihmisten välisen suhteen ja psykologian vaikutus lopputulokseen. Olen oppinut, että myyntityössä täytyy osata sopeutua erilaisiin tilanteisiin erilaisten ihmisten kanssa. Meltwaterille tullessani luulin olevani hyvä ihmistenlukija ja kuuntelija, mutta olin väärässä. Koen, että lukuisat tapaamiset ja sparraukset esimiesteni ja kollegoideni kanssa ovat harjaannuttaneet taitojani ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Tulevaisuudelta odotan, että vastuualueeni Meltwaterilla kasvavat edelleen, jotta pääsen pitämään oppimiskäyräni jyrkkänä. Koko työuran näkökulmasta pyrin kartuttamaan kokemustani siten, että tiedän mille toimialalle haluan lopulta suunnata. Toivon, että saan kompetenssini kehitettyä sellaiselle tasolle, että voin itse valita, mitä työtä teen.

Haluatko kysyä Meltwaterista tai työn sisällöstä suoraan Lasselta? Lähetä Lasselle sähköpostia: lasse.mononen@meltwater.com