Me välitämme

Meltwaterin kehitys- ja avustusohjelmat ovat maailmanlaajuisia. Me välitämme kohdemaista joissa toimimme ja nykyään maailmassa kaikki on yhteydessä toisiinsa. Olemme sijoittaneet rahaa, aikaa ja energiaa johtajuuden tukemiseksi paikallisesti ja maailmanlaajuisesti kohteisiin, joissa ihmiset sitä eniten mielestämme tarvitsevat.

MEST

Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST) tarjoaa koulutusta, sijoituksia ja ohjausta teknisen alan tuleville yrittäjille. Sen tarkoituksena on luoda maailmanlaajuisesti menestyviä yrityksiä, jotka luovat rikkautta ja työpaikkoja Afrikkaan. MEST on Jorn Lyseggenin visio, jonka perustana on uskomus, että lahjakkuutta ja potentiaalia on kaikkialla. Oikealla panostuksella, tuella ja ohjeistuksella kuka tahansa voi saavuttaa hyviä tuloksia. Tämä uskomus on Meltwaterin kulttuurin perusta; tavoitteena on työntekijöiden ammatillinen kehitys ja mahdollisuuksien tarjoaminen johtoasemiin pääsemiseksi jo uran alkuvaiheissa. Ghanassa vuonna 2008 perustettu MEST valitsee vuosittain kymmeniä parhaiten valmistuneita opiskelijoita kaikkialta Afrikasta osallistumaan täysin sponsoroituun kaksi vuotta kestävään intensiiviseen ja kokopäiväiseen koulutusohjelmaan. Entrepreneurs-In-Training (EITs) -opiskelijat kehittävät laaja-alaisia taitoja menestyksellisen teknisen alan yrityksen luomiseen. Sen piiriin kuuluu mm. tietokoneohjelmointi, ohjelmistokehitys, tuotehallinta, talous, markkinointi, myynti ja johtajuuden parhaat käytännöt. Ohjelman jälkeen EIT-opiskelijoilla on mahdollisuus esitellä ideansa. Voittajatiimit saavat rahoitusta ideansa kehittämiseen sekä jatkuvaa tukea yrityshautomoltamme.

Meltwater Community Outreach

Meltwater Community Outreach tarkoittaa resurssien lahjoittamista elämänlaadun parantamiseksi paikallisissa yhteisöissä ja niitä tukevien voittoa tavoittelemattomien, kansalais- ja viestintäpohjaisten organisaatioiden auttamista. Uskomme, että yhteiskuntavastuumme on antaa takaisin.

Meltwater Employee Resource Groups

Meltwater Employee Resource Groups (MERGs) -ryhmien avulla Meltwaterin yksittäiset henkilöt voivat tehdä yhteistyötä yhteisten intressien tai asioiden puolesta. Women in Business MERG on esimerkiksi naisille tarkoitettu foorumi, jossa he voivat jakaa ideoita ja tietoa, luoda sisäisiä verkostoja, auttaa toinen toistaan, luoda ja järjestää hyväntekeväisyysohjelmia naisten tukemiseksi yritysmaailmassa ja luoda yhteyksiä toisiin naisiin Meltwaterin ulkopuolella.

Ole yhteydessä meihin

YhteydenottopyyntöPyydä esittely