Der findes mange studier om salgspsykologi. Nogle af disse tricks kan inkluderes i din content markedsføring, for at skabe en bedre relation til dine kunder.

Som de fleste marketing- og kommunikations folk ved, kan content marketing være nøglen til tillid og langsigtede relationer. Vi har samlet nogle tricks til din content markedsføring, for at skabe en forståelse for psykologien bag langsigtede relationer.

Jo større genklang dit brand har hos den enkelte kunde, jo større sandsynlighed er der for, at denne føler en indre forpligtelse til at købe dit produkt ved et opstået behov. Denne forpligtelse kan skabes gennem et miks af psykologiske redskaber og content marketing.

Hvorfor inddrage psykologi i virksomhedens content?
I vores blogindlæg om hvordan man skaber langsigtede relationer gennem vidensdeling, forklares hvordan tillid er utrolig vigtigt for at skabe en loyalitet mellem kunden og dit brand. Psykologien bag langsigtede relationer kan være med til, indirekte at placere dit brand i læserens underbevidsthed og dermed øge din indflydelse på forholdet mellem kunden og din virksomhed. Denne indflydelse er meget værdifuld og derfor utrolig vigtig løbende at pleje gennem kontinuerlig content.

Psykologiske tricks i din content markedsføring
Vi har listet nogle eksempler på psykologiske tricks, samt hvordan du benytter dem i dit content:

Gensidighedsprincippet

Gensidighedsprincippet er et velkendt redskab som bruges til at skabe netværk og en langsigtede relationer. Når du får noget værdifuldt helt uventet og omkostningsfrit, vækkes et behov for gensidighed hos mange. Rent psykologisk går det ud på, at der helt naturligt opstår et behov for at give noget til gengæld. Et eksempel kan være hvis en virksomhed som sælger dyner, giver et godt råd om hvordan man vasker sit sengetøj, så levetiden forlænges bedst muligt. Gensidighedsprincippet træder i kræft i det øjeblik, der opstår et behov hos forbrugeren, om at anskaffe sig nye dyner. Virksomhedens brand ligger i læserens underbevidsthed og på den måde udvikler læseren sig til at blive en potentiel kunde.

Sympatiprincippet

Dette princip handler om, at vi som mennesker foretrækker at sige ja til dem vi kender og synes om. Content skaber ikke blot værdi, men også en konstant og kontinuerlig opmærksomhed hos eksisterende- og potentielle kunder. Hvis dit brand kontinuerligt dukker op i kundens bevidsthed vil sympatiprincippet automatisk indtræde, og der bliver skabt en tillid og relation mellem kunden og dit brand. Hvis en potentiel kunde flere gange har oplevet at modtage vidensdeling og gode råd fra dit brand, vil der automatisk være en genkendelse som vil skabe sympati når kunden skal vælge mellem dit produkt eller en konkurrents.

Autoritetsprincippet

Vi foretrækker, som navnet angiver, at lytte til dem som har viden og autoritet inden for et bestemt fagområde. Ved at skabe en rolle som videns ekspert gennem content, indtræder autoritetsprincippet hvor forbrugeren lytter til dine gode råd. Hvis dine råd anses som træværdige, opbygges en tillid som gør, at en langsigtet relation og loyalitet opbygges. Rollen som videns ekspert skabes hurtigt, jo bedre du bliver til at skabe content på virksomhedens sociale platforme. Hvis der jævnligt dukker viden op på din virksomheds Facebook profil eller blog, vil forbrugeren have en tendens til at tro på alle de anbefalinger du som videns ekspert deler. Det er netop på dette tidspunkt i Jeres relation, at autoritetsprincippet og salgsrelateret content kan bringe store fordele til din virksomhed.

Social-accept princippet

Som i mange andre aspekter i livet, har mennesker en tendens til at gøre hvad andre gør. Social-accept princippet, eller ’Social Proof’, er et psykologisk fænomen som redegør for folks afhængighed af social accept – altså bruger andres feedback til at afgøre hvad der er rigtigt og forkert. Dette er et godt eksempel på, hvordan reviewsites som f.eks. Tripadviser har stor indflydelse på dit brand. Derfor er content som indeholder anbefalinger og brugeroplevelser meget populært, og noget du som virksomhed bør være meget opmærksom på. Hvis du tilmed også får brugere til at ’like’, dele og kommentere dit opslag – så begynder Social-accept princippet for alvor at vise sin værdi.

Har du brug for hjælp til at måle på afkastet af din content marketing strategi? Vi tilbyder en gratis demo af vores Media Intelligence platform, hvor du kan overvåge, måle og analysere på dit arbejde med sociale medier! Klik her!

For de som er interesserede i at læse mere om de psykologiske faktorer, som får et menneske til at sige ”ja” til skjulte forespørgsler når man arbejder med salgs- og markedsføringsstrategier, findes bogen: Influence – Science & Practice af Robert B. Cialdini.