Menu
Close

Meltwater Entrepreneurial School of Technology

Opplæring og rådgivning i Afrika på frivillig basis

Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST) er et frivillig opplærings og rådgivningsprogram etablert av Meltwater som gir afrikanere mulighet til å bli programvaregründere. Målet med programmet er å lære MEST-studentene ferdighetene som kreves for å starte opp globale gjennombruddsselskaper, slik at de kan skape arbeidsplasser og velstand lokalt for å stimulere den afrikanske økonomien.

MEST ble Grunnlagt i Accra (Ghana) i 2007 på Jørn Lyseggens initiativ. Jørn tror det finnes begavede mennesker overalt, og at med den rette starthjelpen, støtten og veiledningen har disse menneskene potensial til å bli suksesshistorier. Denne troen er grunnlaget til kulturen vår her på Meltwater, der medarbeiderne utvikler seg faglig og får muligheter til å bevege seg inn i lederroller tidlig i karrieren. I Ghana har vi bestemt oss for å bevise at en ny generasjon unge, fremgangsrike globale gründere kan komme fra Afrika – et kontinent som er et av de minst utviklede når det gjelder programvaremarkedet, og som huser mange stagnerte økonomier der høyt utdannede mennesker har få jobbmuligheter.

MEST drives av nonprofit-grenen vår, Meltwater Foundation, og leter opp dyktige mennesker med høyskolebakgrunn som er interessert i teknologi, forretninger og i å starte noe nytt, til å delta i programmet. Etter opptaket får våre Entrepreneurs in Training (EIT) praktisk opplæring i programvareutvikling, grunnleggende forretningsprinsipper og gründervirksomhet i et dynamisk, utfordrende oppstartsmiljø der de utvikler programvare og forbereder denne programvaren for lansering på det globale markedet.

Hvis du vil vite mer eller involvere deg, kan du besøke MEST-nettstedet.